Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-4dc5a2da-cfc6-48c6-8881-8ff385acfc7d

Czasopismo

Przemysł Chemiczny

Tytuł artykułu

Odsiarczanie spalin przy użyciu sorbentów wapniowych modyfikowanych aktywnymi solami metali

Autorzy Włodarczyk, Renata  Wichliński, Michał 
Treść / Zawartość przemchem.pl
Warianty tytułu
EN Flue gas desulfurization with modified calcium sorbents
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Opisano możliwości prostego i efektywnego modyfikowania sorbentów wapniowych stosowanych do odsiarczania spalin. Badania reaktywności sorbentów prowadzono w procesie jednoczesnej kalcynacji oraz siarczanowania w temp. 850°C. Modyfikowanie sorbentów wapniowych poprzez dodanie nieorganicznych związków sodu i litu (węglany lub wodorotlenki), niezależnie od ich ilości wpływało na zmianę współczynnika reaktywności RI, mol/mol oraz współczynnika sorpcji bezwzględnej CI, g siarki/kgsorbentu. W przypadku węglanu sodu następowała widoczna zmiana reaktywności sorbentu, niezależnie od ilości dodanego modyfikatora: 1,0% dodatku spowodował zmniejszenie współczynnika RI względem sorbentu surowego o ponad 14%, a w przypadku współczynnika CI wzrost o ponad 24%. Na modyfikowanie sorbentów wapniowych celem zmiany efektywności procesu kalcynacji i siarczanowania ma wpływ rodzaj kationu (Na⁺ lub Li⁺) oraz aniony tworzące sól nieorganiczną.
EN Shredded (grain size 125–250 μm) Ca sorbents unmodified or modified sep. with Na or Li compds. with the content of each additive in the range of 0.5-1.5% by mass were used for desulfurization of N contg. SO₂ (1870 ppm) and O₂ (3%). Reactivities of the tested sorbents were detd. The addn. of Na₂COз in quantities of 1% and 0.5% to the sorbent resulted in a decrease of the reactivity coeff. by 14.3% and 15.3%, resp. The sorbents modified with the Li compds. were more reactive.
Słowa kluczowe
PL spaliny   odsiarczanie   sorbenty wapniowe   sól nieorganiczna  
EN exhaust   desulphurization   calcium sorbents   inorganic salt  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przemysł Chemiczny
Rocznik 2019
Tom T. 98, nr 8
Strony 1272--1275
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz., fot., rys., tab.
Twórcy
autor Włodarczyk, Renata
  • Katedra Inżynierii Energii, Wydział Infrastruktury i Środowiska, Politechnika Częstochowska, ul. Brzeźnicka 60a, 42-200 Częstochowa, rwlodaczyk@is.pcz.czest.pl
autor Wichliński, Michał
  • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
[1] Dyrektywa 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania, Dz. Urz. UE L 309 z 27 listopada 2001 r.
[2] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola), Dz. Urz. UE L 334/17.
[3] M. Pilch, J. Skrzypek, Studia Prawno-ekonomiczne 2017, CV, 311.
[4] https://www.gov.pl/web/srodowisko/czyste-powietrze, dostęp maj 2019 r.
[5] I. Demir, R.E. Hughes, P.J. DeMaris, Fuel 2001, 80, 659.
[6] F. Montagnaro, P. Salatino, F. Scala, Experim.Thermal Fluid Sci. 2010, 34, 352.
[7] Y.H. Wu, E.J. Anthony, L. Jia, The Canadian J. Chem. Eng. 2003, 81, 1200.
[8] C. Wang, X. Shen, Y. Xu, Fuel Process. Technol. 2002, 79, 121.
[9] T.A. Moe, M.D. Mann, D.H. Hajicek, A.J. Weiss, Fluid. Bed Comb. 1995, 2, 1267.
[10] A.B. Fuertes, M.J. Fernandez, Thermochim. Acta 1996, 276, 257.
[11] R.H. Borgwardt, K.R. Bruce, J. Blake, Ind. Eng. Chem. Res.1987, 26, 1993.
[12] P. Davini, G. DeMichele, P. Ghetti, Fuel 1992, 7l, 831.
[13] A.B. Fuertes, M.J. Fernandez, Chem. Eng. Res. Des. 1995, 73A, 854.
[14] R. Włodarczyk, M. Wichliński, Z. Bis, Mat. E3S Web of Conf. 2018, 49, 00131.
[15] M. Olas, Reaktywność sorbentów wapniowych poddanych mechanicznej aktywacji, Rozprawa doktorska, Politechnika Częstochowska, 2006.
[16] D.M. Slaughter, S.L. Chen, W.R. Seeker, D.W. Pershing, D.A. Kirchgessner, 22nd Int. Symp. Combust., The CombustionInstitute, 1988, 1155.
[17] C. Wang, L. Chen, L. Jia, Y. Tan, Appl. Energy 2015, 155, 478.
[18] R.H. Borgwardt, Environ. Sci. Technol. 1986, 4, 239.
Uwagi
1. Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
2. The study was financed by grant No. BS/PB-404-301/11.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-4dc5a2da-cfc6-48c6-8881-8ff385acfc7d
Identyfikatory
DOI 10.15199/62.2019.8.12