Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-4dade7b4-601d-47cd-9ebd-02f23e2972a5

Czasopismo

Rynek Instalacyjny

Tytuł artykułu

Nowoczesne i innowacyjne technologie oczyszczania wody basenowej (cz. 2)

Autorzy Wyczarska-Kokot, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The modern and innovative technologies of swimming pool water treatment Part II
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule (cz. 1 w RI 1–2/2013) przedstawiono i porównano współczesne i innowacyjne systemy oczyszczania wody basenowej oparte na procesach filtracji i dezynfekcji, w skład których wchodzą nowoczesne urządzenia, w tym kontrolno-pomiarowe.
EN The modern and innovative swimming pool water treatment systems based on filtration and disinfection processes, which include modern appliances, also monitoring devices was presented and compared (part I – RI 1–2/2013).
Słowa kluczowe
PL uzdatnianie wody   baseny   oczyszczanie wody obiegowej   filtracja   dezynfekcja  
EN water treatment   swimming pools   filtration   disinfection  
Wydawca Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k.-a.
Czasopismo Rynek Instalacyjny
Rocznik 2013
Tom Nr 3
Strony 70--75
Opis fizyczny Bibliogr. 57 poz., tab., rys.
Twórcy
autor Wyczarska-Kokot, J.
  • Politechnika Śląska w Gliwicach, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków
Bibliografia
1. Bernard A. et al., Lung hyperpermeability and asthma prevalence in schoolchildren: unexpected associations with the attendance at indoor chlorinated swimming pools, „Occupational and Environmental Medicine” No. 60/2003.
2. Biń A.K., Nowe tendencje w zakresie urządzeń do wprowadzania ozonu do fazy ciekłej, „Instal” nr 5/2000.
3. Bolton J.R., Ultraviolet Applications Handbook, Bolton Photosciences Inc., 1999, www.boltonuv.com.
4. Cassan D. et al., Effects of medium-pressure UV lamps radiation on water quality in a chlorinated indoor swimming pool, „Chemosphere” No. 62/2006.
5. DIN 19605: Festbettfilter zur Wasseraufbereitung – Aufbau und Bestandteile (Filtry ze stałą dennicą do uzdatniania wody – zabudowa i elementy składowe).
6. DIN 19643: Aufbereitung von Schwimm und Badebeckenwasser.
7. Eichelsdörfer D., Jandik J., Verminderung der Chlorformbildung durch Ozon am Beispiel der Schwimmbeckenaufbereitung. Intern. Ozon-Symposium, Berlin 1985.
8. Eichelsdörfer D., Application of Ozone for Treatment of Swimming Pool Water in the Federal Republic of Germany, Ozone World Congress, Zurich 1987.
9. Florentin A., Hautemaniere A., Hartemann P., Health effects of disinfection by-products in chlorinated swimming pools, „International Journal of Hygiene and Environmental Health” No. 214/2011.
10. Freuze I., Brosillon S., Laplanche A., Tozza D., Cavard J., Effect of chlorination on the formation of odorous disinfection by-products, „Water Research” No. 39/2005.
11. Kristensen G. et al., Full scale test of UV based water treatment technologies at Gladsaxe Sport Centre – with and without advanced oxidation machanisms, Swimming Pool and Spa International Conference, London 2009.
12. Jeżowiecki J., Nowakowski E., Dobór filtrów i pomp w instalacjach basenowych, „Instal” nr 7–8/2007.
13. Jin Lee et al., Production of various disinfection by products in indoor swimming pool waters treated with different disinfection methods, „International Journal of Hygiene and Environmental Health” No. 213/2010.
14. Judd S.J., Bullock G., The fate of chlorine and organic materials in swimming pools, „Chemosphere” No. 51/2003.
15. Kalisvaart B., Photobiological effects of Berson MultiWave lamps in the prevention of microbiological recovery, Berson, 2000.
16. Kaydos-Daniels S.C. et al., Health effects associated with indoor swimming pools: A suspected toxic chloramines exposure, „Public Health” (Journal of The Royal Institute of Public Health) No. 122/2008.
17. Kowal A.L., Świderska-Bróż M., Oczyszczanie wody, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
18. Lee J., Ha K.-T., Zoh K.-D., Characteristics of trihalomethane (THM) production and associated health risk assessment in swimming pool waters treated with different disinfection methods, „Science of The Total Environment” No. 407/2009.
19. Massin N., Bohadana A.B., Wild P., Hery M., Toamain J.P., Hubert G., Respiratory symptoms and bronchial responsiveness in lifeguards exposed to nitrogen trichloride in indoor swimming pool, „Occupational and Environmental Medicine” No. 55/1998.
20. Ming-Jen C. et al., Development of a Multi-pathway probabilistic health risk assessment model for swimmers expose to chloroform in indoor swimming pools, „Journal of Hazardous Materials” No. 185/2011.
21. Nawrocki J., Biłzor S. et al., Uzdatnianie wody. Procesy chemiczne i biologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2000.
22. Nawrocki J., Kalkowska J., Ozonation by products and their analysis, „Pol. Journal of Environ. Study” No. 4/1995.
23. Peldszus S. et al., Effect of medium-pressure UV irradiation on bromate concentrations in drinking water, a pilot-scale study, „Water Research” No. 38/2004.
24. Piechurski F., Metody oczyszczania wody w krytych basenach publicznych (cz. 2), „Rynek Instalacyjny” nr 3/2006.
25. Piechurski F., Metody oczyszczania wody w krytych pływalniach publicznych (cz. 5), „Rynek Instalacyjny” nr 7-8/2006.
26. Rice R.P., Chemistries of Ozone for Pool and SPA Water Treatment, Ozone World Congress, New York 1989.
27. Rolnik J., Mazur P., System ANTI BIO – urządzenie do wspomagania dezynfekcji wody wykorzystujące ultradźwięki, mat. konf. IV Sympozjum Nauk.-Techn. „Instalacje basenowe”, Ustroń 2003.
28. Schoefer Y. et al., Health risk of early swimming pool attendance, „International Journal of Hygiene and Environmental Health” No. 211/2008.
29. Schutz E. et al., Trichloramine in the air of indoor pools in Bavaria, Swimming Pool and Spa International Conference, London 2009.
30. Sobiech W., Włókna celulozy w filtracji wody basenowej, „Rynek Instalacyjny” nr 5/2009.
31. Sokołowski C., Wymagania sanitarnohigieniczne dla krytych pływalni, MZiOS Departament Zdrowia Publicznego, PZITS, nr arch. 760, Warszawa 1998.
32. Sozański M., Chemizm i technologia uzdatniania wody dla basenów kąpielowych, mat. konf. „Zaopatrzenie w wodę miast i wsi”, Poznań 1994.
33. Taggesell M., Instalacja do elektrolizy membranowej typu MZE firmy DINOTEC, mat. konf. IV Sympozjum Nauk.-Techn. „Instalacje basenowe”, Ustroń 2003.
34. Taggesell M., Urządzenie do elektrolizy membranowej. Elektroliza do wytwarzania wodnego roztworu podchlorynu sodu ze sztucznie przygotowanej solanki, mat. konf. III Sympozjum Nauk.-Techn. „Instalacje basenowe”, Ustroń 2001.
35. Taggesell M., Wyjaśnienia techniczne dotyczące systemu ozonowania częściowego strumienia wody, mat. konf. III Sympozjum Nauk.-Techn. „Instalacje basenowe”, Ustroń 2001.
36. Wałęga A., Filtracja na ziemi okrzemkowej w technologii uzdatniania wody basenowej, mat. konf. IV Sympozjum Nauk. -Techn. „Instalacje basenowe”, 2003.
37. Wałęga A., Zastosowanie ozonu w technologii uzdatniania wody basenowej, mat. konf. III Sympozjum Nauk.-Techn. „Instalacje basenowe”, Ustroń 2001.
38. Weng S., Blatchey E.R., Disinfection by-product dynamics in a chlorinated, indoor swimming pool under conditions of heavy use: National swimming competition, „Water Research” No. 45/2011.
39. Wyczarska-Kokot J., Piechurski F., Badanie układu oczyszczania wody basenowej z zastosowaniem filtra podciśnieniowego ze złożem wielowarstwowym, koloidalnego roztworu nanosrebra oraz lampy UV, w: Kuś K., Piechurski F. red., „Instalacje basenowe”, Politechnika Śląska, Gliwice 2011.
40. Wyczarska-Kokot J., Piechurski F., Metody i efekty dezynfekcji wód basenowych, II Ogólnopolska Konferencja Nauk.-Techn. „Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody”, Szczyrk 2003.
41. Wyczarska-Kokot J., Piechurski F., Modernizacja systemu uzdatniania wody basenowej warunkiem uzyskania normatywnych parametrów jej jakości, mat. konf. XVIII Krajowej, VI Międzynarodowej Konferencji Nauk.-Techn. „Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód”, Poznań 2004.
42. Wyczarska-Kokot J., Piechurski F., Ocena efektów pracy filtra podciśnieniowego ze złożem piaskowym, w: Kuś K., Piechurski F. red., „Instalacje basenowe”, Politechnika Śląska, Gliwice 2011.
43. Wyczarska-Kokot J., Piechurski F., Poprawa jakości wody basenowej przy zastosowaniu nowoczesnych technologii uzdatniania, II Kongres Inżynierii Środowiska, Lublin 2005.
44. Wyczarska-Kokot J., Piechurski F., Przyczyny modernizacji technologicznych układów oczyszczania wody basenowej, „Instal” nr 7–8/2010.
45. Wyczarska-Kokot J., Piechurski F., Sprawność działania systemów dezynfekcji wód basenowych, mat. konf. IV Sympozjum Nauk.-Techn. „Instalacje basenowe”, Ustroń 2003.
46. Wyczarska-Kokot J., Piechurski F., Zastosowanie nowoczesnych technologii dezynfekcji wody basenowej, XIX Krajowa, VII Międzynarodowa Konf. Nauk.-Techn. „Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód”, Zakopane 2006.
47. Wyczarska-Kokot J., Analiza systemu dezynfekcji wody basenowej wspomaganej naświetlaniem promieniami UV, „Rynek Instalacyjny” nr 12/2009.
48. Wyczarska-Kokot J., Effect of disinfection methods on microbiological water quality in indoor swimming pools, „Architecture Civil Engineering Environment” No. 4/2009.
49. Zamajski R., Ultrafiolet w technice basenowej, mat. konf. IV Sympozjum Nauk.-Techn. „Instalacje basenowe”, Ustroń 2003.
50. Żuk P., Zastosowanie promieni UV do uzdatniania wody basenowej, „Rynek Instalacyjny” nr 12/2002.
51. www.ekobasen.pl.
52. www.bestuv.pl/pl/technologia-uv95.
53. www.dinotec.pl.
54. Materiały ze szkolenia technicznego ProMinent/ProMaqua, Wrocław, 26 kwietnia 2012 r., www.prominent.pl.
55. www.siemens.com/uv.
56. www.transcom.pl.
57. www.wedeco.com/en/expertise/uv-technology/uv-disinfection.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-4dade7b4-601d-47cd-9ebd-02f23e2972a5
Identyfikatory