Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-4d9f68c0-2cfa-4981-b5a5-1ced943ed7c5

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński

Tytuł artykułu

Wewnętrzne determinanty funkcjonowania transportu w przedsiębiorstwach przemysłowych

Autorzy Gozdek, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Internal determinants functioning of transport in industrial companies
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule podjęto próbę charakterystyki określonych potrzeb transportowych w przedsiębiorstwach przemysłowych. Specjalistyczny tabor oraz dobór technologii przewozu są dostosowywane do specyfiki istniejących i przewidywanych potrzeb transportowych oraz rodzaju ładunku. Potrzeby transportowe w przeciągu kilkudziesięciu lat zmieniały swój charakter. Analiza zasobów przedsiębiorstw przemysłowych jest niezbędna do określenia efektywnej strategii zarządzania. Analiza własnego transportu sprowadza się do określenia przydatności utrzymywania przez przedsiębiorstwo parku samochodowego.
EN This article attempts to characterise of certain transport needs in industrial enterprises. The specificity of transport needs in these companies is conditioned by the type of cargo, specialized rolling stock and appropriate transport technology. Transport needs over the decades changed its character. Analysis of the resources of industrial enterprises is essential to determining the effective management strategies. Analysis of own transport is necessary to determine the suitability of maintaining the company car fleet.
Słowa kluczowe
PL uwarunkowania wewnętrzne   przedsiębiorstwa przemysłowe   potrzeby transportowe   transport gospodarczy  
EN internal determinants   industrial companies   transport needs   own account transport  
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
Rocznik 2015
Tom Nr 31
Strony 35--48
Opis fizyczny Bibliogr. 21 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Gozdek, A.
  • Katedra Systemów i Polityki Transportowej, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, agnieszka.gozdek@wzieu.pl
Bibliografia
1. Adamkiewicz-Drwiłło H.G., Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle uwarunkowań współczesnej gospodarki, Dom Organizatora, Toruń 2010.
2. Bąkowski W., Podstawy organizacji i zarządzanie w transporcie, WKiŁ, Warszawa 1987. Blaik P., Logistyka, PWE, Warszawa 2001.
3. Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Synteza badań i kierunki działania, Difin, Warszawa 2008.
4. Grzywacz W., Burnewicz J., Ekonomika transportu, WKiŁ, Warszawa 1989.
5. Głuch J., Systemy transportowe, www.pg.gda.pl/~damjakow/wyklad_02.pdf.
6. Jedliński M., Time to Start the Logistics Games, w: The Contemporary Economy and Service Sector: In Search of Competitiveness, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000.
7. Logistyka w przedsiębiorstwach przemysłowych. Polska na tle Europy Środkowej, Raport Advisory, KMPG, Warszawa 2006.
8. Milewski D., Relacje procesów logistycznych jako czynnik efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw produkcyjnych, Rozprawy i Studia T.CMXXIII (849), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.
9. Mindur L., Metody, techniki i technologie w transporcie w budownictwie, Arkady, Warszawa 1992.
10. Mindur L., Transport w budownictwie, WKiŁ, Warszawa 1983.
11. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999.
12. Rachwał T., Problematyka badawcza funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych, Prace Komisji Geografii Przemysłu nr 11, Warszawa-Kraków 2008, www.prace -kgp.up.krakow.pl.
13. Romanow P., Zarządzanie transportem przedsiębiorstw przemysłowych, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2003.
14. Szałucki K., Przedsiębiorstwa transportowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
15. Technologia procesów przewozowych w transporcie samochodowym, red. E. Lissowska, WKiŁ, Warszawa 1975.
16. Technologie transportowe XXI w., red. L. Mindur, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa-Radom 2008.
17. Transport. Problemy transportu w rozszerzonej UE, red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
18. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004.
19. Wolak-Tuzimek A., Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
20. Załoga E., Strategie rynkowe kolei wobec zmian w preferencjach klientów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998.
21. Zarys strategii rozwoju przemysłu, red. W. Janasz, Difin, Warszawa 2006.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-4d9f68c0-2cfa-4981-b5a5-1ced943ed7c5
Identyfikatory
DOI 10.18276/ptl.2015.31-02