Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-4d83b0e4-f589-4cf9-8a5c-3dd0bed5f7f5

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wady teorii mocy w obwodach jednofazowych według Budeanu i Fryzego

Autorzy Zajkowski, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Disadvantages of the Budeanu and Fryze power theory in single-phase circuit
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono dwie definicje mocy opracowane w pierwszej połowie XX wieku, które do dziś są wykorzystywane w teorii mocy. Następnie omówiono błędy tych metod. Analizę oparto na przykładach, sprawdzających założenia teoretyczne tych metod. Współczesne definicje mocy bazują na teoriach Budeanu i Fryzego, dlatego ważne jest przypominanie środowisku naukowemu o ograniczeniach i niejednoznacznościach w nich ukrytych. Tematyka artykułu jest również aktualna z powodu rozwoju napędu elektrycznego w środkach transportu publicznego.
EN The article presents two definitions of power, which were developed in the first half of the twentieth century and are used in the theory of power to this day. Then, errors in these methods are discussed. The analysis is based on examples that checked theoretical assumptions of these methods. Contemporary definitions of power are based on Budeanu and Fryze theories, so it is important to remind the scientific community about the limitations and errors in them hidden. The subject of this article is also valid because of the development of electric drive on public transport.
Słowa kluczowe
PL teoria mocy   definicja mocy   obwód jednofazowy   teoria Fryzego   teoria Budeanu  
EN power theory   power definition   single-phase circuit   Fryze theory   Budeanu theory  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 1500--1504
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., rys., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Zajkowski, K.
Bibliografia
1. Budeanu C. I., Puissances reactives et flictives, Institut Romain de I’Energie, Bucharest (1927).
2. Fryze S., Moc rzeczywista, urojona i pozorna w obwodach elektrycznych o przebiegach odkształconych prądu i napięcia, Przegląd Elektrotechniczny, 7 (1931), 193-203.
3. Czarnecki L. S., What is wrong with the Budeanu concept of reactive and distortion powers and why it should be abandoned, IEEE Trans. IM, Vol. IM-36, No. 3 (1987) 834-837.
4. Czarnecki L. S., Moce w obwodach elektrycznych z niesinusoidalnymi przebiegami prądów i napięć, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa (2005).
5. Czarnecki L. S., An orthogonal decomposition of the current of nonsinusoidal voltage source applied to nonlinear loads, Int. Journal on Circuit Theory and Appl., vol.11, (1983) 235-239.
6. Czarnecki L. S., Toups T. N., Working and reflected active powers of harmonics generating single-phase loads, Przegląd Elektrotechniczny, 89 (2014), Nr 10.
7. Czarnecki L. S., Haley P. M., Unbalanced power in four-wire systems and its reactive compensation, IEEE Trans. on Power Delivery, (2014).
8. Czarnecki L. S., Meta-theory of electric powers and present state of power theory of circuits with periodic voltages and currents, Przegląd Elektrotechniczny, 89 (2013), Nr 6, 26-31.
9. Czarnecki L. S., Pearce S. E., CPC-based comparison of compensation goals in systems with nonsinusoidal voltages and currents, Przegląd Elektrotechniczny, 5 (2010), Nr 86, 21-30.
10. Firlit A., Current’s Physical Components Theory and p-q Power Theory in the Control of the Three-phase Shunt Active Power Filter, Electrical Power Quality and Utilisation, Vol. XIII (2007).
11. Kuczewski Z., Walczak J., Pasko M., Moce w obwodach z przebiegami niesinusoidalnymi, Jakość i Użytkowanie Energii Elektrycznej, 1 (1995).
12. Zajkowski K., Pomiar mocy prądu przemiennego z automatycznym dopasowaniem zakresów pomiarowych przy wykorzystaniu karty pomiarowej, Logistyka, 3 (2014).
13. Zajkowski K., Analiza szacunkowa w audycie energetycznym rozliczająca działania zmniejszające przepływy mocy biernej w sieci energetycznej, Logistyka, 6 (2014).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-4d83b0e4-f589-4cf9-8a5c-3dd0bed5f7f5
Identyfikatory