Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-4d6feccf-916c-4f9d-829b-5e2279cb863b

Czasopismo

Inżynieria i Budownictwo

Tytuł artykułu

Współpraca ściany oporowej wykopu z podłożem gruntowym o właściwościach ekspansywnych

Autorzy Kuchler, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Cooperation retaining wall excavation of subsoil properties expansive
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Rozpatrzono ścianę oporową opisaną modelem liniowo-sprężystym, za którą zalega na całej wysokości aktywna strefa gruntu o właściwościach ekspansywnych. Do opisu tej strefy zastosowano dwuparametrowy model liniowo-sprężysty. Podano równanie różniczkowe oporowej ściany wspornikowej, rozwiązanie ogólne tego równania, a następnie przykład rozwiązania wspornikowej ściany oporowej współpracującej z dwoma rodzajami aktywnej strefy gruntu ekspansywnego. Wyniki obliczeń porównano z rozwiązaniem ściany obciążonej parciem gruntu.
EN Considered retaining wall described linear elastic model, for which default the entire height of the active area of land with expansive properties. For the description of the zone was used a two-parameter model linear-elastic. Given differential equation of the cantilever retaining wall, the general solution of this equation and then solve such a cantilever retaining wall cooperating with the two types of active zone of expansive soil. The calculation results are compared with the solution of the wall-loaded ground pressure.
Słowa kluczowe
PL ściana oporowa   współpraca z podłożem   wykop   grunt ekspansywny  
EN retaining wall   cooperation with ground   excavation   expansive soil  
Wydawca Fundacja PZITB "Inżynieria i Budownictwo"
Czasopismo Inżynieria i Budownictwo
Rocznik 2018
Tom R. 74, nr 6
Strony 313--315
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., il., tab.
Twórcy
autor Kuchler, A.
  • Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii, Politechnika Warszawska, Płock
Bibliografia
[1] Fundamenty. Projektowanie i wykonawstwo. Praca zbiorowa. Arkady, Warszawa 1976.
[2] Siemińska-Lewandowska A.: Głębokie wykopy. Projektowanie i wykonawstwo. WKŁ, Warszawa 2010.
[3] Siwik D., Miedziałowski Cz.: Głębokie posadowienia budynków i metody ich analizy statycznej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, nr 3, Białystok 2012.
[4] Gryczmański M.: Modele podłoża gruntowego i ich ocena. "Inżynieria i Budownictwo", nr 2/1995.
[5] Kuchler A.: Belki - ławy na podłożu o właściwościach ekspansywnych. Theoretical Foundations of Civil Engineering - X. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.
[6] Przystański J. i inni: Posadowienie budowli na gruntach ekspansywnych. Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Instytut Techniki Budowlanej, nr 296, Warszawa 1990.
[7] Geologia stosowana. Właściwości gruntów nienasyconych. Praca zbiorowa pod redakcją B. Grabowskiej-Olszewskiej. PWN, Warszawa 1998.
[8] Soroczan E.A: Stroitielstwo soorużenij na nabuchajuszczich osnowanijach. Stroizdat, Moskwa 1974.
[9] Kousa I.: Wlijanije włażnosti na nabuchanije grunta. Osnowanija Fundamienty i Miechanika Gruntow, 5/1997.
[10] Lisowski A.: Obliczanie konstrukcji na ciągłym podłożu sprężystym. PWN, Warszawa 1974.
[11] Gorączko A.: Fundamenty na gruntach ekspansywnych. "Inżynier Budownictwa", nr 2/2017.
[12] Gawriuczenkow I.: Ocena ekspansywności iłów plioceńskich z rejonu Dobrego. Biuletyn PIG, nr 446, Warszawa 2011.
[13] Trajdos-Wróbel T.: Matematyka dla inżynierów. WNT, Warszawa 1966.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-4d6feccf-916c-4f9d-829b-5e2279cb863b
Identyfikatory