PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Identyfikacja zagrożeń zawodowych w pracy lekarza pierwszego kontaktu ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń „nowych i pojawiających się”

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Identification of professional hazards at work of a doctor with special determination of hazards "new and emerging"
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Pracownicy placówek służby zdrowia są narażeni na wiele czynników, które zagrażają ich zdrowiu a nawet życiu. Lekarze należą do grupy pracowników służby zdrowia mającej bezpośredni kontakt z zagrożeniami, zwłaszcza biologicznymi i psychofizycznymi. Wśród nich pojawiają się tzw. „nowe” zagrożenia, które trudno zidentyfikować, zmierzyć i ocenić. O ile zagrożenia biologiczne są wskazywane przez specjalistów jako główne i priorytetowe w profilaktyce, to zagrożenia psychofizyczne – zwłaszcza psychospołeczne – są bagatelizowane. Ich wpływ na zdrowie i życie lekarzy jest istotny i determinuje zarówno jakość wykonywanej pracy jak również poziom ryzyka zawodowego pracy lekarzy. Istnieje potrzeba rzetelnej identyfikacji zagrożeń „nowych i pojawiających się” w celu minimalizowania ich wpływu na pracę, ale przede wszystkim zdrowie i życie lekarzy. W niniejszej pracy dokonano identyfikacji zagrożeń zawodowych w pracy lekarza, ze szczególnym uwzględnieniem tych, których rzetelna identyfikacja jest nie lada wyzwaniem. Przedstawione wyniki są częścią większej całości.
EN
Employees of health care institutions are exposed to many factors that threaten their health and even life. Doctors belong to the group of health professionals who have direct contact with threats, especially biological ones and psychophysical. Among them, so-called "New" threats that are difficult to identify, measure and evaluate. While biological threats are indicated by specialists as the main and priority in prevention, psychophysical threats – especially psychosocial ones – are underestimated. Their impact on the health and lives of doctors is important and determines both the quality of work performed and the level of occupational risk of doctors' work. There is a need for reliable identification of "new" threats and appearing "to minimize their impact on work, but above all health and life of doctors. This work identifies occupational hazards in the work of a physician, with particular emphasis on those whose reliable identification is quite a challenge. The presented results are part of a larger whole.
Rocznik
Tom
Strony
81--90
Opis fizyczny
Bibliogr. 12 poz.
Twórcy
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Warszawska
Bibliografia
 • [1] Dutkiewicz J., Górny R., Biologiczne czynniki szkodliwe dla zdrowia – klasyfikacja i kryteria oceny narażenia, Medycyna Pracy, 2002, 53, 1, ss. 29-39.
 • [2] Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Europejskie badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER), https://osha.europa.eu/pl/surveys-and-statistics-osh/esener z dnia 12.01.2019.
 • [3] Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, Warunki pracy w szpitalach w Unii Europejskiej, EF/95/27/EN.
 • [4] Gołofit-Szymczak M., Górny R., Narażenie pracowników opieki zdrowotnej na patogeny krwiopochodne, Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, Nr 1 (568) 2019, ss. 15-18.
 • [5] Irzyniec T., Konodyba-Szymański P., Szczerba H., Identyfikacja zagrożeń oraz ocena ryzyka zawodowego lekarzy medycyny (wyniki wstępne), Journal of Ecology and Health, Vol. 14, Nr 6, 2010.
 • [6] Kodeks Etyki Lekarskiej, https://www.nil.org.pl, z dnia 12.12.2018 r.
 • [7] Konodyba-Szymański P., Stres zawodowy lekarzy zabiegowych, [w:] Stres i jego modelowanie, red. Szopa J., Harciarek M., Częstochowa, Sekcja Wydaw. WZ PC, 2004.
 • [8] Makowiec-Dąbrowska T. i inni, Obciążenie fizyczne – praktyczne zastosowanie różnych metod oceny, Instytut Medycyny Pracy, Łódź, 2000.
 • [9] Sierpińska L., Ryzyko zakażenia wirusem HCV pracowników medycznych w praktyce zawodowej, Journal of Education, Health and Sport. 2017, 7(8), ss. 150-161.
 • [10] Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, Dz. U. 2018 r. 0.2190.
 • [11] Zużewicz K., Skutki zdrowotne pracy w niefizjologicznym rytmie, Zeszyty Naukowe SGSP, Nr 62 (tom 1) 2/2017, ss. 130-134.
 • [12] Żółtańska J., Bujnowska M., Zawodowe zagrożenia zdrowia pracowników ochrony zdrowia w miejscu pracy, Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, nr 6/2010.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-4d5336f3-b4d4-47c5-8cbd-0474f3a4ea52
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.