Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-4d2dd4c8-a926-4537-af92-7149ed6f3746

Czasopismo

Transport Problems

Tytuł artykułu

Barriers to and enablers for European rail freight transport for integrated door-to-door logistics service. Part 2: Enablers for multimodal rail freight transport

Autorzy Islam, D. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Bariery i możliwości dla Europejskiego przewozu towarów koleją do zintegrowanej obsługi logistycznej door-to-door. Część 2: Czynniki wpływające na multimodalny transport towarów koleją
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The objective of this paper is to examine and identify barriers to and enablers for the European rail freight transport services as a transport chain partner along the supply chains in the changing market scenario. The changing market scenario includes, among others, requiring 'door-to-door' rather than 'terminal to terminal' and integrated service, competitive ability to attract non-rail cargo type, changes in the customer requirements (e.g. reliable service) and changes in the operational requirements and practices. Using a literature review method, the paper is presented in two parts. The part 1 focuses on the identification of barriers to the European rail freight service by reviewing freight logistics services for global supply chains followed by the current performance of European rail freight transport followed by a discussion on the rail freight market liberalisation in Europe. Then rail freight transport in the Unites States (U.S.) is discussed. The research notes that although the background, scope and necessity for reform measures in Europe differ from those of the U.S., some lessons can be learned and the main lesson is that an appropriate reform measure can enhance rail sector competitive ability in Europe. The part 2 of the paper is dedicated to recommend some concrete steps and actions as enablers to remove the barriers identified in the part 1 to develop multimodal rail freight transport. The enablers for multimodal rail freight transport include: • European rail freight transport market needs full liberalisation so that incumbent and new entrants can compete freely. • The rail operators need to acquire service (e.g. customer tailored services, door to door service) quality offered by road freight operators. • They need to conduct a combination of ‘terminal-to-terminal’ and door-to-door operations, as and when needed; • They must build partnership with freight forwarder or 3PLs to include all types of customers including SMEs and customers of non-rail (low density high value) cargo. • They need to use the consolidation centres that facilitate bundling of cargoes in particular for the urban areas which are the location of majority European customers.
PL Celem niniejszego artykułu jest zbadanie i zidentyfikowanie barier oraz możliwości dla usług europejskiego przewozu towarów koleją jako partnera łańcucha transportowego wzdłuż łańcuchów dostaw w zmieniającej się sytuacji na rynku. Zmiana sytuacji na rynku obejmuje między innymi potrzebę „door-to-door”, a nie „terminal-toterminal” oraz usługi zintegrowane, konkurencyjną zdolność przyciągania niekolejowych typów ładunków, zmiany wymagań klientów (np. niezawodny serwis) oraz zmiany w wymaganiach operacyjnych i praktykach. Z zastosowaniem metody przeglądu literatury artykuł jest przedstawiony w dwóch częściach. Część 1 koncentruje się na identyfikacji barier dla usług europejskiego przewozu towarów koleją przez przegląd towarowych usług logistycznych dla globalnych łańcuchów dostaw, a następnie przez bieżącą wydajność europejskiego transportu towarów koleją, po czym przez dyskusję na temat liberalizacji rynku przewozu towarów w Europie. Omówiony został przewóz towarów koleją w Stanach Zjednoczonych (USA). W badaniu zauważono, że choć tło, zakres i konieczność działań reformatorskich w Europie różnią się od tych z USA, można wyciągnąć pewne wnioski, a główną lekcją jest to, że właściwym środkiem reformy można zwiększyć zdolności konkurencyjne sektora kolejowego w Europie. W części 2 artykułu zaproponowano konkretne kroki i działania umożliwiające usunięcie barier rozwoju multimodalnego transportu kolejowego transportu towarowego zidentyfikowanych w części 1 artykułu. Czynniki wpływające na multimodalny transport towarów koleją to: • europejski rynek przewozów towarów koleją wymaga pełnej liberalizacji, tak aby obecne i nowe podmioty mogły swobodnie konkurować; • operatorzy transportu kolejowego muszą pozyskiwać jakość usług (np. usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta, serwis „door-to-door”) oferowanych przez operatorów transportu drogowego; • operatorzy muszą przeprowadzać kombinacje operacji „terminal-to-terminal” i „door-to-door”, jeśli i kiedy jest potrzeba; • operatorzy muszą budować partnerstwo ze spedytorami lub 3PL dla wszystkich klientów, w tym małych i średnich przedsiębiorstw oraz klientów nie transportujących koleją (mała gęstość, wysoka wartość); • operatorzy muszą korzystać z ośrodków konsolidacyjnych, które ułatwiają pakowanie ładunków, w szczególności na obszarach miejskich, co występuje w przypadku większości europejskich klientów.
Słowa kluczowe
PL przewozy kolejowe   zdolność konkurencyjna   łańcuchy transportowe   łańcuch dostaw   door-to-door  
EN rail freight   competitive ability   transport chains   supply chain   door-to-door  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Transport Problems
Rocznik 2014
Tom T. 9, z. 4
Strony 5--13
Opis fizyczny Bibliogr. 26 poz.
Twórcy
autor Islam, D.
Bibliografia
1. Islam, D.M.Z. & Dinwoodie, J. & and Roe, M. et al. Towards Supply Chain Integration Through Multimodal Transport in Developing Economies: The Case of Bangladesh. Maritime Economics & Logistics. 2005. Vol. 7. P. 382-399.
2. UIRR. UIRR Report on European road-rail combined transport 2012-13. 2013. B-1000, Belgium.
3. RETRACK. Final Report of The RETRACK Project - Reorganization of Transport Networks by advanced Rail freight Concepts. November 2012a. TNO, Delft, NL. Available at: http://www.retrack.eu/.
4. RETRACK. Deliverable D 9.9 Obtaining additional inputs and (from) running of EC-wide models. Available at http://www.retrack.eu/site/en/documenten.php.
5. RETRACK. Reorganization of Transport Networks by advanced Rail freight Concepts. Available at: http://www.retrack.eu/.
6. CREAM. CREAM project. Available at: http://www.cream-project.eu/home/service.php.
7. CREAM. Technical and operational innovations implemented on a European rail freight corridor. Final Report 2012 of The CREAM Project. HaCon Ingenieurgesellschaft gmbh, 30163 Hannover, Germany. Available at: http://www.cream-project.eu/home/index.php.
8. European Commission. EU Transport in Figure: Statistical pocketbook 2012, Mobility and Transport, Transport Statistics. 2013a. Table 2.2.2. Available at: http://ec.europa.eu/transport/factsfundings/statistics/doc/2012/pocketbook2012.pdf.
9. European Commission. White Paper: Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system. COM (2011) 144 final. Brussels. 28 March 2011a.
10. Morlok, E.K. & Spasovic, L.N. Redesigning rail-truck intermodal drayage operations for enhanced service and cost performance. Journal of the Transportation Research Forum. 1994. Vol. 34. No. 1. P. 16-31.
11. DB Schenker Logistics. Profile of DB Schenker Logistics. Available at: http://www.dbschenker.com/hoen/about_dbschenker_new/db_schenker_logistics/profile.html.
12. Lloydsloadinglist.com. New contract for DB Schenker. 06 June2013c. Available at: http://www.lloydsloadinglist.com.
13. Marinov, M. & Sahin, I. & Ricci, S. & Vasic-Franklin, G. et al. Railway operations, time-tabling and control. Research in Transportation Economics. 2013. Vo. 41. No. 1. P. 59-75.
14. UIC. Domains - Single Wagon Load. 2013. Available at: http://www.uic.org/spip.php.
15. Zunder, T.H. & Islam, D.M.Z. & Mortimer, P. et al. Pan-European Rail Freight Transport; Evidence from a Pilot Demonstration Result. Procedia: Social and Behavioural Sciences. 2012. Vol. 48. P. 1346-1355.
16. Islam, D.M.Z. & Zunder, T.H. & Zomer, G. et al. The potential of a pan European rail freight service using hub and spoke model. International Journal of Logistics and Transport. 2010. Vol. 4. No. 2. P. 21-30.
17. Woroniuk, C. & Marinov M. & Zunder, T. & Mortimer, P. & et al. Time series analysis of rail freight services by the private sector in Europe. Transport Policy. 2013. Vol. 25. P. 81-93.
18. MARATHON. Marathon Project Home Page. Available at: http://www.marathon-project.eu/.
19. Eddington, R. The Eddington Transport Study - The case for action: Sir Rod Eddington’s advice to Government. London: HM Treasury. December 2006.
20. K+P Transport Consultants. Study on the Effects of the Introduction of LHVs on Combined Road-Rail Transport and Single Wagonload Rail Freight Traffic. Freiburg/Karlsruhe, 5 October 2011. P. 83-85.
21. SPECTRUM. Concepts Deliverable D2.4. SPECTRUM project - Solutions and Processes to Enhance the Competitiveness of Transport by Rail in Unexploited Markets. Co-funded by the European Commission within the Seventh Framework Programme, April 2013. Available at: http://www.spectrumrail.info.
22. EcoTransITWorld. A Sustainable Move. Available at: http://www.ecotransit.org/calculation.en.html.
23. Ballis, A. & Golias, J. Towards the improvement of a combined transport chain performance. European Journal of Operational Research. 2004. Vol. 152. P. 420-436.
24. Hansen, I. Automated shunting of rail container wagons in ports and terminal areas. Transportation Planning and Technology. 2004. Vol. 27. No. 5. P. 385-401.
25. Mertel, R. & Petri, K. & Sondermann, K.-U. et al. Study on unaccompanied combined transport of semitrailers through Switzerland. Frankfurt, Germany: KombiConsult GmbH. November 2012.
26. Levinson, M. The BOX: How the Shipping Container Made the World Smaller and the World Economy Bigger. Princeton, New Jersey, USA: Princeton University Press. 2006.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-4d2dd4c8-a926-4537-af92-7149ed6f3746
Identyfikatory