Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-4d1dbbba-df7b-4c34-9d91-bd4b9db62dc7

Czasopismo

Gaz, Woda i Technika Sanitarna

Tytuł artykułu

Miedź w środowisku wodnym Zbiornika Goczałkowice

Autorzy Iwanicka, K.  Czaplicka-Kotas, A.  Ślusarczyk, Z.  Szostak, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przeprowadzona analiza wykazała, że woda i osady denne Zbiornika Goczałkowice są zanieczyszczone związkami miedzi. Przyczyną przekroczenia naturalnej zawartości jest działalność antropogeniczna, związana ze spływami z pól uprawnych, hodowlą ryb w stawach oraz ściekami bytowo-gospodarczymi i przemysłowymi wnoszonymi do zbiornika przede wszystkim przez rzekę Wisłę. Stężenia miedzi w wodach zbiornika nie wykazują zmian sezonowych, które widoczne są w dopływach. Wyraźne są natomiast przestrzenne zmiany w rozkładzie stężeń w osadach dennych. W osadach dennych wykazano istotną dodatnią korelację między stężeniem miedzi a zawartością materii organicznej oraz między stężeniem miedzi i frakcją ilastą. Największe koncentracje miedzi w osadach dennych obserwuje się wzdłuż dawnego koryta Wisły.
EN The conducted analysis showed that water and bottom sediments of the Goczałkowice Reservoir are contaminated with copper compounds. The reason for exceeding the natural content of anthropogenic activity is due to residues from cultivation, fish farming in ponds and municipal sewage, as well as industrial waste carried by the Vistula River. Concentration of copper in the water tank does not show seasonal changes that are visible in the tributaries. On the other hand, the spatial changes in the distribution of concentrations in the sediments are clear. The sediments showed a significant positive correlation between the concentration of copper and organic matter content on the one hand, the concentration of copper content and clay fraction on the other hand. It was observed that the concentration of copper in the sediments was the highest along the old bed of the Vistula River.
Słowa kluczowe
PL miedź   woda   osad denny   zbiornik Goczałkowice  
EN copper   water   bottom sediment   Goczałkowice Reservoir  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Gaz, Woda i Technika Sanitarna
Rocznik 2014
Tom Nr 2
Strony 75--78
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Iwanicka, K.
  • Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Środowiska
autor Czaplicka-Kotas, A.
  • Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Środowiska
autor Ślusarczyk, Z.
  • Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Środowiska
autor Szostak, A.
  • Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, Zakład Produkcji Wody - Goczałkowice
Bibliografia
[1] Barbusiński К., Nocoń W. 2011: Zawartość związków metali ciężkich w osadach dennych Kłodnicy, Ochrona Środowiska Vol. 33(1), s. 13-17.
[2] Czaplicka-Kotas Α., Szostak Α., Ślusarczyk Z., Zagajska J. 2010: Analiza zmian zawartości jonów wybranych metali ciężkich w wodzie Jeziora Goczałkowickiego w latach 1994-2007, Ochrona Środowiska Vol. 32(4), s. 51-56.
[3] Czaplicka-Kotas Α., Szostak Α., Ślusarczyk Z., Zagajska J. 2010: Metale ciężkie w wodach dopływających do Zbiornika Goczałkowice w latach 2000-2007, Gospodarka Wodna, nr 12/2010, s. 499-502.
[4] Gromiec M., Dojlido J. 2006: Zmiany jakości wody wybranych zbiorników wodnych, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa.
[5] Kabata-Pendias Α., Pendias Η. 1999: Biogeochemia pierwiastków śladowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
[6] Kasza H. 1999: Antropopresja a trofia wody w zbiornikach zaporowych Śląska, Natura Silesiae Superiors, 3/1999, s. 97-105.
[7] Kwiatkowska J., 2007, Ocena możliwości wykorzystania węgla brunatnego jako efektywnego źródła materii organicznej w gruntach przekształconych antropogenicznie, Inżynieria i Ochrona Środowiska, t. 10, nr 1, s. 71-85.
[8] Kyzioł J. 1994: Minerały ilaste jako sorbenty metali ciężkich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław.
[9] Lis J., Pasieczna Α., 1995, Atlas geochemiczny Polski, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
[10] Ostrowska Α., Gawliński S., Szczubiałka Z. 1991: Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.
[11] Policht-Latawiec Α., Kanownik W. 2012: Zawartość metali ciężkich w osadach dennych zbiornika wodnego Domaniów, Gaz, woda i technika sanitarna, 8/2012, s. 351-353.
[12] Solan M., Dmoch M. 2009: Zanieczyszczenia wód powierzchniowych substancjami pochodzącymi z rolnictwa, Gospodarka Wodna, 8/2009, s. 327-329.
[13] Starmach K., Wróbel S., Pasternak K. 1976: Hydrobiologia. Limnologia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
[14] Szarek-Gwiazda E. Mazurkiewicz-Boroń G. 2002: Deposition of copper in the eutrophic, submontane Dobczyce dam Reservoir (southern Poland) -role of speciation, Water, Air, & Soil Pollution 140 (1-4), s. 203-218.
[15] Szostak Α., Zimoch I. 2006: Zmiany jakościowe i ilościowe fitoplanktonu w Zbiorniku Goczałkowice w latach 1992-2004 [w:] Więzik В.: 50-lecie budowy zbiornika wodnego na Małej Wiśle w Goczałkowicach, Katowice, s. 55-71.
[16] Szulkowska-Wojaczek E., Marek J., Dobicki W., Polechoński R. 1992: Metale ciężkie w środowisku stawowym, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Zootechnika, t. 37, nr 218, s. 7-25.
[17] Wolak W., Leboda R., Hubicki Z. 1995: Metale ciężkie w środowisku ich analiza, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Chełm.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-4d1dbbba-df7b-4c34-9d91-bd4b9db62dc7
Identyfikatory