Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-4d02ec9e-fa16-4328-a34e-edee6b71f67d

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Ujednolicenie struktur danych stosowanych w diagnostyce systemów sterowania ruchem kolejowym

Autorzy Łukasik, Z.  Nowakowski, W.  Ciszewski, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Unification of data structures used in the diagnosis of rail traffic control systems
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Nowoczesne systemy sterowania ruchem kolejowym powszechnie wykorzystują technologie informacyjne, które umożliwiają wykonywanie autodiagnostyki i rejestracji zdarzeń. Brak standardów w zakresie mechanizmów zbierania danych i ich reprezentacji powoduje, że producenci systemów stosują w tym zakresie własne rozwiązania. Tak więc, mimo braku barier technologicznych, istnieje duża trudność w pozyskiwaniu spójnych danych diagnostycznych, a tym samym ich analizy. W artykule zaproponowano wykorzystanie standardu XML (ang. eXtensible Markup Language) do opracowania specjalizowanego języka znakowania służącego do zapisywania danych diagnostycznych pochodzących z systemów sterowania ruchem kolejowym. Artykuł został opracowany w ramach projektu badawczego NCBiR nr PBS3/A6/29/2015 pt.: "System gromadzenia danych eksploatacyjnych i analizy niezawodności i bezpieczeństwa układów automatyki kolejowej".
EN Modern railway traffic control systems use information technologies that allow you to perform self-diagnosis and record events. No standards for data collection mechanisms and their representation results in system producers applying in this area their own solutions. So, despite the lack of technological barriers, there is difficulty in obtaining consistent diagnostic data, and thus their analysis. The article proposes the use of eXtensible Markup Language (XML) to develop a specialized markup language used to write diagnostic data from the traffic control systems. Standardization of data structures for diagnose railway automation systems would allow the unification of interfaces between systems, and the development of a common diagnostic system. The paper was carried out as a part of the research project of the National Centre for Research and Development NCBiR NR PBS3/A6/29/2015, titled „The system for maintenance data acquisition and analysis of reliability and safety of traffic control systems".
Słowa kluczowe
PL system sterowania ruchem kolejowym   diagnostyka systemowa   rejestracja zdarzeń  
EN rail traffic control systems   diagnostics systems   events logging  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 995--998
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Łukasik, Z.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki, 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 29, z.lukasik@uthrad.pl
autor Nowakowski, W.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki, 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 29, w.nowakowski@uthrad.pl
autor Ciszewski, T.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki, 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 29, t.ciszewski@uthrad.pl
Bibliografia
1. Ciszewski T., Wojciechowski J., Logistyczne zastosowania systemów informacyjnych, Logistyka 3/2012, ISSN 1231-5478.
2. Kozyra J., Monitorowanie i diagnozowanie uszkodzeń w procesach wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej, Logistyka 3/2015, ISSN 1231-5478.
3. Kuśmińska-Fijałkowska A., Łukasik Z., Information and Communication Technologies in the Area with a Complex Spatial Structure, Information, Communication and Environment / Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, str. 131-134, CRC Press/Balkema.
4. Łukasik Z., Nowakowski W.: Łukasik Z., Nowakowski W., Wymiana informacji w systemach związanych z bezpieczeństwem, Logistyka 6/2008, ISSN 1231-5478.
5. Łukasik Z., Nowakowski W., Application of TTCN-3 for testing of railway interlocking systems, 10th Conference, TST 2010, Katowice - Ustroń, Poland, October 20-23, 2010, Springer-Verlag, Series: Communications in Computer and Information Science, Vol. 104, (pp. 447-454), Mikulski Jerzy (Ed.) (470 p.), ISBN: 978-3-642-16471-2.
6. Łukasik Z., Nowakowski W., ASN. 1 notation for exchange of data in computer-based railway control systems, Transport Problems, Tom 4 Zeszyt 2, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009 r.
7. Łukasik Z., Nowakowski W., Struktury danych i ich kodowanie w systemach sterowania ruchem kolejowym z uwzględnieniem notacji ASN.1, Transport Miejski i Regionalny, Nr 12, Grudzień 2009 r.
8. Łukasik Z., Nowakowski W., Wymiana informacji w systemach związanych z bezpieczeństwem, Logistyka 6/2008, ISSN 1231-5478.
9. Łukasik Z., Nowakowski W., Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie kolejowym, Infrastruktura Transportu, nr 6/2013, str. 46-48, ISSN 1899-0622.
10. Łukasik Z., Nowakowski W., Kuśmińska-Fijałkowska A., Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej, Logistyka 4/2014, str. 758-763, ISSN 1231-5478.
11. Nowakowski W., Warchoł A., Nowoczesne systemy sterowania i diagnostyki na przykładzie LCS Drzewica, Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie, Seria: Materiały Konferencyjne, Wydanie 95 z. 154, str. 453-465.
12. Priscilla Walmsley, Wszystko o XML Schema, WNT, 2008.
13. Traczyk T., XML - stan obecny i trendy rozwojowe, Materiały Konferencyjne IX Konferencji użytkowników i developerów ORACLE, Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie, 2003, pp. 41-53.
14. http://schemas.liquid-technologies.com.
15. http://www.transxml.org.
16. https://www.railml.org.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-4d02ec9e-fa16-4328-a34e-edee6b71f67d
Identyfikatory