Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-4d00cdcf-2f73-4147-b515-6e37725c834e

Czasopismo

Management

Tytuł artykułu

Environmental aspects of the corporate social responsibility

Autorzy Misztal, A.  Jasiulewicz-Kaczmarek, M. 
Treść / Zawartość https://content.sciendo.com/view/journals/manment/manment-overview.xml
Warianty tytułu
PL Środowiskowe aspekty w społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The article is dealing with the environmental corporate responsibility. Taking this research topic stems from a growing awareness of entrepreneurs in this area and is associated with the popularity of proving the social responsibility before a group of stakeholders. The article discussed past literature achievements relating to environmental management as one of the areas of corporate social responsibility. There were also presented current imperatives of this aspect, which became the subject of practical research to find effective ways of their compliance. Practical examples of solutions to grouped environmental requirements were described in the second part of the article.
PL Artykuł podejmuje temat środowiskowej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Podjęcie tego tematu badawczego wynika z coraz większej świadomości przedsiębiorców w tym obszarze i wiąże się z popularnością udowadniania odpowiedzialności społecznej przed grupą interesariuszy. W artykule omówiono dotychczasowe dokonania literaturowe odnoszące się do zarządzania środowiskowego jako jednego z obszarów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Zaprezentowano również aktualne imperatywy tego aspektu, które stały się przedmiotem badań praktycznych w poszukiwaniu skutecznych form ich spełniania. W drugiej części artykułu przedstawiono przykłady praktyczne rozwiązań odnoszących się do pogrupowanych wymagań środowiskowych.
Słowa kluczowe
PL społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw   system zarządzania środowiskowego   CSR  
EN corporate social responsibility   environmental management system   CSR  
Wydawca University of Zielona Góra, Faculty of Economics and Management
Czasopismo Management
Rocznik 2014
Tom Vol. 18, no. 1
Strony 58--70
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Misztal, A.
  • Poznan University of Technology Faculty of Engineering Management
autor Jasiulewicz-Kaczmarek, M.
  • Poznan University of Technology Faculty of Engineering Management
Bibliografia
1. Dahlsrud A. (2008), How Corporate Social Responsibility is Defined: an Analysis of 37 Definitions, “Corporate Social Responsibility and Environmental Management”, Vol. 15.
2. Drożyner P., Jasiulewicz-Kaczmarek M. (2009), Aspects of social responsibility in pro-quality organization management, in: J.S. Marcinkowski (eds.), General problems of work safety. Work safety management, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań.
3. Herva M., Franco A., Eugenio F., Carrasco E.F., Roca E. (2011), Review of corporate environmental indicators, “Journal of Cleaner Production”, Vol. 19.
4. ISO 14001:2004 Environmental management systems. Requirements with guidance for use, International Organization for Standardization, Geneva.
5. ISO 14004:2004 Environmental management systems. General guidelines on principles, systems and support techniques, International Organization for Standardization, Geneva.
6. ISO 26000:2010 Guidance on social responsibility, International Organization for Standardization, Geneva.
7. Jasiulewicz-Kaczmarek M., Drożyner P. (2013), The Role of Maintenance in Reducing the Negative Impact of a Business on the Environment, in: M. G. Erechtchoukova, P.A. Khaiter, P. Golinska (eds.), Sustainability Appraisal: Quantitative Methods and Mathematical Techniques for Environmental Performance Evaluation, EcoProduction, Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
8. Jastrzębska E. (2011), Wprowadzenie do koncepcji CSR i zrównoważonego rozwoju, in: J. Reichel (eds.), Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli, FOB, MG, Warszawa.
9. MacLean R. (2009), Entering the Four th Environmental Wave, An examination of the emerging environmental dynamics facing organizations, “Environmental Quality Management”, Vol. 19, Iss. 1.
10. Nierzwicki W. (2006), Zarządzanie środowiskowe, PWE, Warszawa.
11. Poskrobko B. (red.) (2007), Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa.
12. Zaiţ D., Onea A.N., Tătăruşanu M., Ciulu R. (2013), On reasons of corporate social responsibility: an integrative perspective, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej seria Organizacja i Zarządzanie nr 61, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-4d00cdcf-2f73-4147-b515-6e37725c834e
Identyfikatory
DOI 10.2478/manment-2014-0005