PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Yielding, Total Protein and Crude Fiber Content in Selected Families and Cultivars of Meadow Timothy

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Plonowanie, zawartość białka ogólnego i włókna surowego w wybranych rodach i odmianach Tymotki Łąkowej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The paper presents an assessment of selected cultivars and families of meadow timothy in terms of dry mass yields, total protein and crude fiber content. The experiment was conducted at the Plant Breeding Station in Skrzeszowice which belongs to Malopolska Plant Growing Company – HBP LLC. The research was done on degraded chernozem developed from loess. The standard cultivar – Karta, two accompanying cultivars; Obra and Skala and seven families, like SzD-T-133, SzD-T-134, SzD-T-135, POB-T-78, POB-T-80, POB-T-81 and POB-T-82 were investigated in this research. In the analyzed families and cultivars of meadow timothy total nitrogen was assessed by Kjeldahl’s method and crude fiber by gravimetric method by Goering and Van Soest. Obtained results of family value assessment point to their high breeding potential. Analyzed families and cultivars were characterized by high yields of dry mass where differences reached even 46 %. Individual researched objects differed also by total protein content ranging between 5.2 to 17.25 depending on the cut and years of harvest. On the other hand, the values for crude fiber fluctuated from 8.4 to 32.6 %. The highest concentration of total protein as well as the lowest concentration of crude fiber was found in POB-T-78 and SzD-T-135. Concentration of these components was significantly different in POB-T-78 and SzD-T-135 than in standard and accompanying cultivars. The highest concentration of total protein was found in POB-T-81, although the plants of POB-T-80 had the highest crude fiber content.
PL
Praca prezentuje ocenę wybranych odmian i rodów tymotki łąkowej pod względem plonów suchej masy, zawartości białka ogólnego oraz włókna surowego. Badania przeprowadzono na czarnoziemie zdegradowanym wytworzonym z lessu, na terenie Stacji Hodowli Roślin w Skrzeszowicach należącej do Małopolskiej Hodowli Roślin – HBP Kraków. W doświadczeniu uwzględniono odmianę wzorcową Karta, dwie odmiany towarzyszące Obra i Skala oraz siedem rodów: SzD-T-133, SzD-T-134, SzD-T-135, POB-T-78, POB-T-80, POB-T-81 i POB-T-82. W przygotowanym materiale roślinnym oznaczono azot ogólny metodą Kjeldahla, a włókno surowe metodą wagową Goeringa i Van Soesta. Uzyskane wyniki badania wartości rodów wskazują, że mają one wysoki potencjał hodowlany. Badane rody i odmiany charakteryzowały się dużymi plonami suchej masy, gdzie różnice sięgały nawet 46 %. Poszczególne badane obiekty różniły się także zawartością białka ogólnego, które wynosiły od 5,2 do 17,2 % w zależności od pokosu i lat zbioru. Natomiast dla włókna surowego wartości te kształtowały się od 8,4 do 32,6 %. Najwięcej białka ogólnego oraz mniej włókna surowego zawierały POB-T-78 i SzD-T-135, gdzie stwierdzono istotne różnice w stosunku do odmiany wzorcowej, jak i odmian towarzyszących. Spośród badanych rodów POB-T-81 wypadł najmniej korzystnie pod względem zawartości białka ogólnego, z kolei najwięcej włókna surowego odnotowano w roślinach POB-T-80.
Rocznik
Strony
681--688
Opis fizyczny
Bibliogr. 20 poz., tab.
Twórcy
autor
 • Department of Grassland, Agricultural University of Krakow, al. A. Mickiewicza 21, 31–120 Kraków, Poland, phone: +48 12 662 43 59, fax: +48 12 633 62 45, rrradkow@cyf-kr.edu.pl
autor
 • National Research Institute of Animal Production Balice, ul. Krakowska 1, 32-083 Balice, Poland, phone: +48 666 081 249, iwona.radkowska@izoo.krakow.pl
Bibliografia
 • [1] Berg CC, McElroy AR, Kunelius HT. Timothy. In: Cool-season forage grasses. Moser LE, Buxton DR, Casler MD, editors. Madison, Wisconsin USA: American Society of Agronomy, Crop Science Society of America, Soil Science Society of America; 1996: 643-664.
 • [2] Bélanger G, McQueen RE. Digestibility and cell wall concentration of early and late-maturing timothy (Phleum pratense L.) cultivars. Can J Plant Sci. 1996;76:107-112.
 • [3] Bélanger G, McQueen RE. Analysis of the nutritive value of timothy grown with varying N nutrition. Grass Forage Sci. 1998;53:109-119.
 • [4] Casler MD, Vogel KP. Accomplishments and impact from breeding for increased forage nutritional value. Crop Sci. 1999;39:12-20.
 • [5] Brégard A, Bélanger G, Michaud R, Tremblay GF. Biomass partitioning, forage nutritive value, and yield of contrasting genotypes of timothy. Crop Sci. 2001;41:1212-1219.
 • [6] Claessens A, Michaud R, Bélanger G, Mather DE. Responses to divergent phenotypic selection for fiber traits in timothy. Crop Sci. 2005;45:1017-1022.
 • [7] Claessens A, Michaud R, Bélanger G, Mather DE. Leaf and stem characteristics of timothy plants divergently selected for the ration of lignin to cellulose. Crop Sci. 2005;45:2425-2429.
 • [8] Martiniello P. Influence of agronomic factors on the reletionship between forage production and seed yield in perennial forage grasses and legumes in a Mediterranean environment. Agronomie. 1998;18(8-9):591-601.
 • [9] Lemeţienë N, Kanapeckas J, Tarakanovas P, Nekrođas S. Relationship between dry matter yield of first cut of perennial grasses and climatic factors. Agriculture. 2000;72:196-213.
 • [10] Minson DJ. Crude de protein in forage. In: Forage in Ruminant Nutrition. Cunha TJ, editor. San Diego, NY: Boston Acad Press, Inc; 1990:178-190.
 • [11] Ćwintal M, Wilczek M. Plonowanie di- i tetraploidalnej koniczyny czerwonej na tle zróżnicowanego nawożenia mineralnego. Annales UMCS, Sec E. 2004;59(2):607-612.
 • [12] Thorvaldsson G, Andersson S. Variations in timothy dry matter yield and nutritional value as affected by harvest date, nitrogen fertilization, year and location in Northern Sweden. Acta Agricult Scandin. 1986;36:367-385.
 • [13] Mason W, Lachance L. Effects of initial harvest date on dry matter yield, in vitro dry matter digestibility and protein in timothy, tall fescue, reed canarygrass and Kentucky bluegrass. Can J Anim Sci. 1983;63:675-685.
 • [14] Claessens A, Michaud R, Bélanger G, Mather DE. Characteristics of timothy genotypes selected for fiber traits. Crop Sci. 2004;44:81-88.
 • [15] Thorvaldsson G. The effects of weather on nutritional value of timothy in Northern Sweded. Acta Agricult Scandin. 1987;37:305-319.
 • [16] Heide O. Control of flowering and reproduction in temperate grasses. New Phytologist. 1994;128:347-362.
 • [17] Falkowski M, Kukułka I, Kozłowski S, Kroehnke R. Właściwości chemiczne a żywotność Phleum pratense. Roczn AR w Poznaniu. 1993;251:37-47.
 • [18] Martyniak J. Możliwości wykorzystania postępu biologicznego na łąkach i pastwiskach. Wieś Jutra, Warszawa. 2005;(3):28-32.
 • [19] Binek A, Moś M. Wpływ selekcji rozbieżnej nasion nieoplewionych na niektóre cechy tymotki łąkowej. Zesz Probl Post Nauk Roln. 2001;474:197-202.
 • [20] Olszewska M. Reakcja wybranych odmian kostrzewy łąkowej i tymotki łąkowej na stres wodny. Acta Sci Pol, Agricultura. 2003;2(2):141-148.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-4c76c315-5d5c-4f38-89e3-ef14a37ca2c1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.