Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-4c5e0699-3600-48f5-92cd-3bf4e872e0f5

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu

Tytuł artykułu

Dynamiczne modelowanie systemów naftowych 4D w wybranych strefach basenu bałtyckiego w rozpoznawaniu złóż węglowodorów w formacjach łupkowych

Autorzy Sowiżdżał, K.  Słoczyński, T.  Stadtmüller, M.  Lis-Śledziona, A. 
Treść / Zawartość http://www.inig.pl/wydawnictwa-inig-pib/prace-naukowe-inig-pib
Warianty tytułu
EN Dynamic 4D petroleum systems modeling in selected areas of Baltic basin for exploration of unconventional shale formations
Konferencja Geopetrol 2016 : Współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów : X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna : Zakopane 19--22.09.2016
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki dynamicznego modelowania systemów naftowych, zrealizowanego w wybranych strefach basenu bałtyckiego w kontekście rozpoznawania perspektyw poszukiwawczych w formacjach łupków sylurskich, ordowickich i górnokambryjskich. W ramach prac zintegrowano wyniki interpretacji otworowych oraz sejsmicznych, odtwarzając przestrzenne modele strukturalne i modele 3D zawartości materii organicznej (TOC). Wykorzystując informacje strukturalne, litologiczne oraz wyniki geochemicznych i petrofizycznych analiz laboratoryjnych jako dane kalibracyjne, przeprowadzono rekonstrukcję ewolucji basenu sedymentacyjnego (w sensie zmian strukturalnych oraz ewolucji parametrów formacji geologicznych) oraz symulacje przebiegu procesów naftowych. Analizie poddano efekty ewolucji basenu sedymentacyjnego i rozwoju procesów systemu naftowego w postaci: stopnia przeobrażenia substancji organicznej, czasu i intensywności procesów generacji i ekspulsji węglowodorów, jak również warunków dla retencji gazu lub ropy w przestrzeni porowej łupków oraz w postaci HC adsorbowanych przez kerogen obecny w formacjach łupkowych.
EN The paper presents the results of dynamic petroleum systems modeling carried out for selected areas within the Baltic Basin for recognition of exploration prospectiveness of Silurian, Ordovician and Upper Cambrian shale formations. The results of well logs and seismic data interpretation were integrated into 3D structural model and quantitative 3D model of organic content (TOC) distribution. Using structural, lithological, geochemical and petrophysical data as calibration constraints the evolution of sedimentary basin (in the sense of structural changes and the evolution of the parameters of geological formations) was reconstructed and the simulation of petroleum processes carried out. The effects of the petroleum systems development were analyzed with respect to: organic matter transformation ratio (TR), time and intensity of generation and expulsion of hydrocarbons, the conditions for its retention in pore space of oil/gas shales as well as in the form of hydrocarbons adsorbed by the kerogen present in the shale formations.
Słowa kluczowe
PL formacje łupkowe   węglowodory   modelowanie 4D  
EN shale formations   hydrocarbons   4D modeling  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
Rocznik 2016
Tom nr 209 wyd. konferencyjne
Strony 459--464
Opis fizyczny Bibliogr. 3 poz., rys.
Twórcy
autor Sowiżdżał, K.
  • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
autor Słoczyński, T.
  • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
autor Stadtmüller, M.
  • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
autor Lis-Śledziona, A.
  • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Bibliografia
[1] Hantschel T., Kauerauf A.I. – Fundamentals of Basin and Petroleum Systems Modeling. Springer, 2009.
[2] Uffman A.K., Littke R., Gensterblum Y. – Paleozoic petroleum systems of the Munsterland Basin, Western Germany: a 3D basin modeling study. Part 2: Petroleum Generation and storage with special emphasis on shale gas resources. Oil Gas European Magazine 2014, vol. 40(2), pp. 98 –103.
[3] Wygrala B. – Unconventional gas exploration and petroleum systems modeling. Polish Shale Gas Forum, Warsaw 27th of January 2011.
Uwagi
Artykuł w części: Sekcja IV: Realizacja Programu Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy. Projekt pt. Metodologia wyznaczania sweet spotów na podstawie własności geochemicznych, petrofizycznych, geomechanicznych w oparciu o korelację wyników badań laboratoryjnych z pomiarami geofizycznymi i model generacyjny 3D (MWSSSG)
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-4c5e0699-3600-48f5-92cd-3bf4e872e0f5
Identyfikatory