Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-4c549e9b-8470-4248-bf8b-bd5a26fad5fb

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Elementy realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwie

Autorzy Chłąd, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Elements of implementation of corporate social responsibility in an enterprise
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zainteresowanie problematyką społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw jest w obecnych czasach coraz większe. Potrzeba rozwoju wspomnianej koncepcji wypływa nie tylko od samych przedsiębiorstw, ale także od społeczności lokalnych, konkurencji, władz szczebla lokalnego i centralnego oraz innych uczestników życia społeczno-gospodarczego, mających pośredni lub bezpośredni wpływ na podmioty gospodarcze.
EN The interest in corporate social responsibility is nowadays more and more. The need for the development of this concept derives not only from the enterprises themselves, but also from the local community, competition authorities and local government, and many other participants in social and economic life, having a direct or indirect impact on economic operators.
Słowa kluczowe
PL CSR   społeczna odpowiedzialność   nowoczesne przedsiębiorstwo  
EN CSR   corporate social responsibility  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Rocznik 2016
Tom z. 88
Strony 63--73
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz.
Twórcy
autor Chłąd, M.
Bibliografia
1.Becker G.: Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis, Journal of Political Economy,Vol. 70, 1962.
2. Bryl Ł.: Społeczna odpowiedzialność biznesowa na przykładzie firmy Schattdecor Polska. [w:] Aktualne problemy zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami, red. M. Matejun, M. Szczepańczyk. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010.
3. Jonker J., Van Pijkeren M.: In Search of Business Strategirs for CSR, No. 41- 2006ICCSR, Research Paper Series, Nottingham University, 2006.
4. Lamberti L., Lettieri L.: CSR Practices and Corporate Strategy: Evidence from a Longitudinal Case Study. “Journal of Business Ethics”, 2009. Vol. 87.
5. Mazur-Wierzbicka E.: CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności. Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina. Szczecin 2012.
6. Nowakowska A., Przygodzki Z., Sokołowicz M.E.: Region w gospodarce opartej na wiedzy. Kapitał ludzki – innowacje – korporacje transnarodowe. Wydawnictwo Diffin, Warszawa 2011.
7. Onufer A.: Społeczna odpowiedzialność korporacji transnarodowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006.
8. Przygodzki Z., (red.): Kapitał ludzki w regionie Łódzkim z perspektywy przedsiębiorstw i rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu łódzkiego, Łódź 2014.
9. Sala S.: Rozwój korporacji transnarodowych w gospodarce światowej, „Przedsiębiorczość – Edukacja”, 2005, nr 1.
10. Sznajder. A.: Korzyści z wdrożenia koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (z uwzględnieniem koncepcji interesariuszy), Politechnika Białostocka, 2013.
11. Walkowiak R., Krukowski K.: (red.): Społeczna odpowiedzialność organizacji od odpowiedzialności do elastycznych form pracy, Wydawnictwo Fundacja „Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach”, Olsztyn 2009.
12. Wołkowicka A., Dąbrowski S.: Społeczna odpowiedzialność biznesu a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 30, Szczecin.
13. World Business Council for Sustainable Development, Meeting Changing Expectations – Corporate Social Responsibility, WBCSD Stakeholder Dialogue on CSR, The Netherlands 1998.
14. http://www.globalcompact.org.pl/pol/Global-Compact/10-Zasad-GC.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-4c549e9b-8470-4248-bf8b-bd5a26fad5fb
Identyfikatory