Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-4c4ff3c8-11f5-4f4b-9ee3-71c25b1f2db5

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Warunki oświetlenia wybranych stref ścieżek rowerowych

Autorzy Baran, K.  Leśko, M.  Różowicz, A.  Wachta, H. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Lighting conditions of the selected bike paths zones
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki badań związane ze skutecznością postrzegania rowerzysty porą nocną. Podstawą bezpieczeństwa ruchu rowerzysty w porze nocnej, jak również innych użytkowników drogi jest prawidłowo zaprojektowane oświetlenie. Normy definiują odpowiednie poziomy natężenia oświetlenia oraz luminancji, które powinny być spełnione dla danej grupy sytuacji oświetleniowej. Podczas badań szczególną uwagę zwrócono na kontrast, czyli różnicę poziomów luminancji pomiędzy obserwowanym przedmiotem a jego tłem. Do badań wytypowano dwa miejsca, w których trasa rowerowa krzyżowała się z drogą ruchu samochodowego. Następnie przy wykorzystaniu matrycowego miernika luminancji, dla wytypowanych sytuacji wyznaczono kontrast luminancji pomiędzy sylwetką rowerzysty a jego tłem. Na koniec oceniono wpływ poziomu kontrastu na skuteczność widzenia porą nocną.
EN The article presents research results related to the effectiveness of noticing the rider at night. The basis of the rider’s movement safety at night, as well as other road users, is the properly designed lighting. Standards define the appropriate levels of lighting intensity and luminance, which should be fulfilled for the given group of the lighting situation. During the research, special attention was paid to the contrast, that is the difference of luminance levels between the observed object and its background. Two places were chosen for the research, in which the bike path intersected with the traffic road. Then, using the matrix luminance meter, for the selected situations there was determined the luminance contrast between the rider’s silhouette and his background. At the end, there was estimated the influence of the contrast level on the effectiveness of seeing at night.
Słowa kluczowe
PL ścieżka rowerowa   bezpieczeństwo rowerzystów   oświetlenie drogi   iluminacja  
EN bike path   illumination   safety  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2014
Tom nr 6
Strony 1670--1679
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys., wykr. pełny tekst na płycie CD
Twórcy
autor Baran, K.
  • Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki; 35-959 Rzeszów; ul. W. Pola 2, kbaran@prz.edu.pl
autor Leśko, M.
  • Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki; 35-959 Rzeszów; ul. W. Pola 2, mlesko@prz.edu.pl
autor Różowicz, A.
  • Politechnika Świętokrzyska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki; 25-314 Kielce; Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, rozowicz@tu.kielce.pl
autor Wachta, H.
  • Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki; 35-959 Rzeszów; ul. W. Pola 2, hwachta@prz.edu.pl
Bibliografia
1. Bąk J., O niektórych zjawiskach związanych z podstawami oświetlenia, Elektroinstalator 9/2013
2. Kopta T., Buczyński A., Hyła M., Lustofin B. „Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów w latach 2008-2011, GDDKiA, Warszawa – Kraków, kwiecień 2012r.
3. Lubaczewska S., Grochowski C., Polityka rozwoju ruchu rowerowego w polskich miastach, Wrocław 2011
4. Tomczuk P., Modelowanie, badania eksperymentalne i ocena jakości oświetlenia sylwetki pieszego na przejściach dla pieszych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2013
5. Wolska A., Zdolność widzenia a oświetlenie, Bezpieczeństwo pracy, nauka i praktyka 1/1999
6. Polska Norma PN-EN 130201:2007„Oświetlenie dróg”.
7. biegiempozdrowie.eu/ruch-to-zdowie/jazda-na-rowerze/magiczne-wlasciwosci-jazdy-na-rowerze-maratony-mtb
8. greenvelo.pl/pl/o_szlaku
9. maps.google.pl
10. regiomoto.pl/portal/bezpieczenstwo/droga-hamowania-nie-wszystko-ile-miejsca-potrzeba-zatrzymac-auto
11. rowery.rzeszow.pl
12. zm.org.pl/?a=raport_rower_w_polsce
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-4c4ff3c8-11f5-4f4b-9ee3-71c25b1f2db5
Identyfikatory