Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-4c38f507-fe39-4364-8409-e785d74955c1

Czasopismo

Cement Wapno Beton

Tytuł artykułu

Właściwości wapna dolomitowego

Autorzy Lech, R. 
Treść / Zawartość http://www.cementwapnobeton.pl/
Warianty tytułu
EN The proprieties of dolomitic lime
Języki publikacji PL, EN
Abstrakty
PL Badania właściwości wapna dolomitowego przeprowadzono na próbkach dolomitów pochodzących z polskich złóż w Ołdrzychowicach, Brudzowicach i Winnej. W wyniku badań stwierdzono, że pochodzenie dolomitów i warunki ich dekarbonatyzacji, w tym zawartość dwutlenku węgla w atmosferze otaczającej dekarbonatyzowaną próbkę dolomitu, wpływają na 2 – 3 krotny wzrost sumarycznej objętości porów i zmianę ich struktury. Wzrost ciśnienia parcjalnego CO2 do wartości około 456 hPa w mieszaninie gazowej powoduje spadek udziału mezoporów przy wzroście udziału makroporów i jednoczesnym spadku powierzchni właściwej BET. Zróżnicowanie porowatości pociąga za sobą zmiany reaktywności wapna dolomitowego w stosunku do wody.
EN The investigations of dolomitic lime were carried out using samples from the Polish deposits located in Ołdrzychowice, Brudzowice and Winna. The results of the experiments are showing that the origin and the conditions of calcination, including the content of carbon dioxide in gaseous mixture surrounding calcined sample, increases the volume of porosity by 2 - 3 times and changes the pore structure. Increase of CO2 partial pressure up to value of 456 hPa in the gaseous mixture causes a decrease of the content of mesopores and the increase of macropores with simultaneous decrease of BET surface area. The heterogeneity of porosity influences on the changes of the dolomitic lime reactivity with water.
Słowa kluczowe
PL wapno dolomitowe   surowiec   proces produkcji   warunki procesu   właściwości produktu  
EN dolomitic lime   raw material   production process   process conditions   product characteristics  
Wydawca Fundacja Cement, Wapno, Beton
Czasopismo Cement Wapno Beton
Rocznik 2018
Tom R. 21/83, nr 2
Strony 98--106
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., il., tab.
Twórcy
autor Lech, R.
  • AGH, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych, Kraków
Bibliografia
1. M. Niesyt, „Dekarbonatyzacja a proces spiekania dolomitów w aspekcie wymagań przemysłu materiałów ogniotrwałych”, PhD. Thesis, Faculty of Materials Science and Ceramics, AGH University, Kraków 2013.
2. J. A. H. Oates, „Lime and limestone: chemistry and technology, production and uses”, Wiley-VCH, Weinheim 1998.
3. L. Stoch, „Dysocjacja termiczna”, w A. Bolewski, W. Żabiński (eds.), „Metody badań minerałów i skał”, s. 432 – 439, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1988.
4. M. Samtani, D. Dollimore, K. Alexander, „Thermal decomposition of dolomite in an atmosphere of carbon dioxide. The effect of procedural variables in thermal analysis”. J. Thermal Analysis and Calorimetry, 65, 93-101 (2011).
5. D. Dollimore, J. G. Dunn, Y. F. Lee, B. M. Penrod, „The decrepitation of dolomite and limestone”. Thermochimica Acta, 237, 1, 125-131 (1994).
6. I. Barin, O. Knacke, „Thermochemical properties of inorganic substances”, Springer – Verlag, Berlin, Heilderberg, New York, Verlag Stahleisen m.b.H. Düsseldorf 1973.
7. J. Pigoniowa, K. Gumiński, „Statyka chemiczna”, s. 743 – 775 w Chemia fizyczna, A. Bielański, K. Gumiński, B. Kamieński, K. Pigoń, L. Sobczyk, (eds.), PWN, Warszawa 1980.
8. M. D. Koretsky, „Engineering and chemical thermodynamics”, John Wiley&Sons, Inc., 2004.
9. J. M. Butt, W. W. Тimaszew, „Praktikum po chimiczieskoj tiechnologii wiażuszczich materiałow”, IZDАТ. Wysszaja Szkoła, Моskwа 1973.
10. Y. Pelovsky, I. Dombalov, V. Petkova, „Mechano-chemical activation of dolomite”, J. of Thermal Analysis and Calorimetry, 64, 1257-1263 (2001).
11. M. V. Kök, W. Smykatz-Kloss, Thermal characterization of dolomites, J. of Thermal Analysis and Calorimetry, 64, 1271-1275 (2001).
12. R. Lech, Thermal Decomposition of Limestone: Part 1 - Influence of Properties on Calcination Time, Sil. Ind., 71, 7 – 8, 103 – 109 (2006).
13. K. Sing, D. Everett, R. Haul, L. Moscou, R. Pierotti, J. Rouquerol, T. Siemieniewska, „Reporting physisorption data for gas/solid systems”, Pure Appl. Chem., 57, 612 – 613 (1985).
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-4c38f507-fe39-4364-8409-e785d74955c1
Identyfikatory