Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-4c34ae3f-ac60-4983-97b1-bd7dc278f182

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Analiza wybranych połączeń komunikacyjnych w gminie Dobra

Autorzy Butajło, P.  Deja, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of selected transport connections in the Dobra commune
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiona została problematyka organizacji przewozów zbiorowych w obrębie aglomeracji szczecińskiej.Analizę przeprowadzono na tereniegminy Dobraznajdującej sięw środkowej części powiatu polickiego w bezpośrednim sąsiedztwie granicy polsko-niemieckiej. W ostatnich latach gmina zyskuje na atrakcyjności i jest chętnie zaludniania, wynika to m.in. z dużej dostępności gruntów pod zabudowę jednorodzinną i niewielkiej odległości od centrum Szczecina (ok. 14 km). Celem artykułu było dokonanie analizy wybranych połączeń komunikacyjnych w gminie Dobra. Badania przeprowadzono m.in. w oparciu o zebrane dane obejmująceliczbę pasażerów korzystających z nowo otwartych dziennych linii autobusowych nr 105, 108 (trasa nr 5) oraz 121.
EN The paper discusses the issues of organization of collective transport within the Szczecin agglomeration.The analysis was conducted in the area of the Dobra commune, situated in the central part of the Police district, adjacent to the Polish–German border.In the recent years, the commune is becoming more and more attractive and has been attracting new inhabitants. This is due, among other reasons, to the high availability of land intended for detached houses and the proximity of the Szczecin city centre (approx. 14 km). The objective of the paper was to analyse selected transport connections in the Dobra commune. Studies were carried out, inter alia, on the basis of collected data, including the number of passengers using newly open daytime bus services No. 105, No. 108 (line No. 5) and No. 121.
Słowa kluczowe
PL transport zbiorowy   aglomeracja szczecińska   połączenia komunikacyjne  
EN mass transport   Szczecin agglomeration   communication links  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 6
Strony 1154--1158, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., rys., wykr
Twórcy
autor Butajło, P.
autor Deja, A.
  • Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
Bibliografia
1. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobra, załącznik Nr 1do Uchwały Nr VIII/105/2015 Rady Gminy Dobra z dnia 24 września 2015.
2. http://zditm.szczecin.pl/rozklady.php(dostęp 02.02.2016).
3. Butajło P.; Analiza efektywności wybranych połączeń autobusowych w gminie Dobra; praca magisterska; Akademia Morska w Szczecinie 2016.
4. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o Publicznym Transporcie Zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-4c34ae3f-ac60-4983-97b1-bd7dc278f182
Identyfikatory