Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-4c110332-99ac-4cde-b859-10508008921e

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński

Tytuł artykułu

Pozycja nauk medycznych w kulturze społeczeństwa informacyjnego : specjaliści kontra amatorzy

Autorzy Pawlak, P.  Strzelecki, W. 
Treść / Zawartość http://www.wneiz.pl/studiainformatica
Warianty tytułu
EN Position of medical science in the culture of the information society : professionals vs. amateurs
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL [...] W artykule zaprezentowano miejsce medycyny w społeczeństwie informacyjnym, w kontekście współczesnych przemian kulturowych. A medycyna traktowana jest jako element kultury. Bodźcem do powstania tego tekstu jest tocząca się obecnie dyskusja na temat przyszłości wiedzy w warunkach powszechnego dostępu do Internetu, która wymusza także pytania o kształt tradycyjnych instytucji naukowo-dydaktycznych, czasem wręcz o zasadność rozwoju poszczególnych gałęzi nauki. Artykuł jest zatem próbą odpowiedzi na pytanie o trwałość kulturowych fundamentów nauki (w tym przede wszystkim medycyny) w obliczu wszechobecnej rewolucji teleinformatycznej. Jest to przyczynek do toczącej dyskusji na ten temat. [...]
EN The problem bringing up in this text is the place of medicine in the information society, in the context of contemporary cultural change. For purposes of this study I treat medicine as part of the culture. The impetus for the creation of this text is currently ongoing discourse about the future of knowledge in terms of universal access to the Internet. This discussion also bringing up the question of the shape of the traditional scientific and educational institutions, and sometimes even the sense of the development of various branches of science. The article is therefore an attempt to answer the question about the stability of the cultural foundations of science (including medicine, primarily) in the face of pervasive ICT revolution. It is also an attempt to answer the question about the impact of the culture of the Internet on pro and anti-medical behaviors of users.
Słowa kluczowe
PL medycyna w społeczeństwie informacyjnym   społeczeństwo informacyjne   porady medyczne w internecie   profesjonalizm porad   amatorszczyzna  
EN medicine in the Information Society   information society   medical advice on the internet   professional advice   amateur  
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
Rocznik 2011
Tom Nr 28
Strony 333--344
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz.
Twórcy
autor Pawlak, P.
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
autor Strzelecki, W.
  • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Bibliografia
1. Banaszak G., Kmita J., Społeczno-regulacyjna koncepcja kultury, Warszawa 1994.
2. Boehlke J., Prawo Moore’a, gospodarka oparta na wiedzy, globalizacja – wyzwania dla ekonomicznej teorii firmy, w: B. Godziszewski, M. Haffer, M.J. Stankiewicz, Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce, Toruń 2005.
3. Bourdieu P., Passeron J.C., Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, Warszawa 1990.
4. Castells M., Galaktyka Internetu. Refl eksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Poznań 2003.
5. Grad J., Kaczmarek U., Organizacja i upowszechnienie kultury w Polsce, Poznań 2005.
6. Hallin D.C., Mancini P., Systemy medialne. Trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym, Kraków 2007.
7. Keen A., Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę, Warszawa 2007.
8. Kmita J., O kulturze symbolicznej, Warszawa 1982.
9. Kozera P., Dr Google, czyli na co dziś jestem chory, „Charaktery” 2009, nr 7.
10. Mrozowski M., Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, Warszawa 2001.
11. Ortega y Gasset J., Bunt mas, Warszawa 2006.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-4c110332-99ac-4cde-b859-10508008921e
Identyfikatory