Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-4c0a25b2-0576-4aa0-930c-6b0e3338b853

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Analiza wpływu społecznego terminalu LNG w Świnoujściu

Autorzy Chłopińska, E.  Ława, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of the social impact of LNG terminal in Świnoujście
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem artykułu było wskazanie korzyści wynikających z budowy terminalu LNG w Świnoujściu w obrębie województwa zachodniopomorskiego. W szczególności zaprezentowany został wpływ realizacji przedsięwzięcia w kategoriach korzyści społecznych. Scharakteryzowano inicjatywy realizowane na rzecz miasta Świnoujście oraz regionu, które są niezwykle ważne z punktu widzenia wartości wynikających ze społecznej odpowiedzialności podjętej inwestycji – nie tylko pod kątem technicznym, ale jej skali i funkcjonalności. Poruszono również kluczowe kwestie wynikające przede wszystkim z unikatowego charakteru przedsięwzięcia dotyczące turystyki, rozwoju wiedzy oraz bezpieczeństwa. Wskazano na poszanowanie przyrody i środowiska naturalnego miasta i okolic co jest integralnym elementem wartości projektu.
EN The aim of the article was to indicate the benefits of the construction of the LNG terminal in Świnoujście within the Zachodniopomorskie voivodship. In particular, the impact of the implementation of the project in terms of social benefits was presented. The initiatives realized for the city of Świnoujście and the region, which are extremely important from the point of view of values resulting from the social responsibility of the investment undertaken - not only from a technical point of view but its scale and functionality, have been characterized. Key issues have also been raised, mainly due to the unique nature of the project, including tourism, knowledge development and security. It was indicated respect for the nature and environment of the city and its surroundings, which is an integral part of the value of the project.
Słowa kluczowe
PL terminal LNG w Świnoujściu   gaz ziemny   rynek gazu ziemnego   województwo zachodniopomorskie   rozwój społeczno-gospodarczy  
EN LNG terminal in Świnoujście   natural gas   natural gas market   Zachodniopomorskie voivodeship   socioeconomic development  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 1478--1483, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., il., tab., wykr.
Twórcy
autor Chłopińska, E.
  • Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Nawigacyjny, Instytut Nawigacji Morskiej, Zakład Ratownictwa i Ochrony Żeglugi, e.chlopinska@am.szczecin.pl
autor Ława, M.
Bibliografia
1. Gabryś A., Baj K., Abramczyk B., Wpływ terminalu LNG na rozwój Społeczno-gospodarczy w Polsce i w województwie Zachodniopomorskim, „EY Raport” 2013.
2. Kantor Instytut Studiów Energetycznych, www.ise.com.pl.
3. Łabuda M., Porównanie terminali LNG w Świnoujściu i Kłajpedzie, „Przegląd gazowniczy” 2015.
4. Łaciak M., Nagy S., Szpytko J., Problemy techniczne i technologiczne związane z rozładunkiem LNG, „Nafta - Gaz” 2012, s. 430-437.
5. Pietkun J., Sadowski J., Koncepcja systemu bezpieczeństwa terminala LNG w Świnoujściu, „AUTOBUSY Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2013, nr.3.
6. Polskie LNG S.A., Terminal LNG w Świnoujściu, „Raport Społeczny Spółki Polskie LNG” 2013/2014.
7. www.atrakcjedzieciece.pl
8. www.biznesalert.pl
9. www.sailnes.pl
10. www.tvn24bis.pl
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-4c0a25b2-0576-4aa0-930c-6b0e3338b853
Identyfikatory