Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-4bd43144-2bd3-4564-9865-42190afdc72a

Czasopismo

Instal

Tytuł artykułu

Badania numeryczne i eksperymentalne dla potrzeb systemu nadzorującego pracę wentylatorów w wymiennikach ciepła

Autorzy Sławiński, D. 
Treść / Zawartość http://www.informacjainstal.com.pl/
Warianty tytułu
EN Numerical and experiment solution dedicated to monitoring and on-line diagnostic the fans in heat exchangers
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule opisano podstawy nowoczesnego systemu dedykowanego pod wentylatory międzystopniowych chłodnic powietrza, rekuperatorów w obiegach turbozespołu gazowego oraz chłodniach wentylatorowych w obiegach parowych. System ten opiera się na numerycznych algorytmach, których zadaniem jest monitorowanie pracy oraz określenie stopnia degradacji najbardziej wytężonych elementów konstrukcji. Rozszerzeniem kompetencji jest dobór optymalnych warunków pracy, sprzężonych ściśle z aktualnymi parametrami obiegu turbozespołu gazowego. System wyposażony jest w autorskie procedury będące wynikiem długoletnich prac wykonywanych w IMP PAN w Gdańsku.
EN In this papers I have been presented fundamental of news monitoring system dedicated by the fans of intercooler and recuperative heat exchangers from the cycle of gas turbine and cooling tower from cycle of steam turbine. This system based on the numerical algorithm. The goal of this algorithm is monitoring work and calculation level of damage highly loaded elements parts in machines. Extension of the competences it is selection of optimal boundary of works, which is precisely linked from actual parameters of thermodynamic cycle. System is used by authorial procedures as a result of many years worked in IMP PAN.
Słowa kluczowe
PL wentylatory   on-line monitoring   degradacja   model Chabochea  
EN fans   on-line monitoring   damage   Chaboche model  
Wydawca Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie''
Czasopismo Instal
Rocznik 2017
Tom nr 2
Strony 27--31
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., rys., tab., wzory
Twórcy
autor Sławiński, D.
  • Zakład Konwersji Energii, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, Gdańsk
Bibliografia
[1] Badur J., Rozwój pojęcia energii, Wyd. IMP PAN, Gdańsk 2009.
[2] Badyda K., Miller A., Energetyczne turbiny gazowe oraz układy z nich wykorzystaniem, Wyd. Kaprint. Lublin 2011.
[3] Chaboche J. L., A review of some plasticity and viscoplasticity constitutive theories, Int. Jur. of Plasticity, 24 (2008), 1642-1693.
[4] Chaboche J. L., Jung O., Application of a kinematic hardening viscoplasticity model with thresholds to the residual stress relaxation, Int. Jur. of Plasticity, 10 (1998), 785-807.
[5] Cohen H., Rogers GFC, Gas turbine theory 4 Edition. Printed by T. J. Press, Padstow, Cornwall 1996.
[6] Dynamiks sp. z o.o http://dynamiks.eu/wieże-chlodnicze-dynamics
[7] Sławinski D., Badur J., Analiza wytrzymałościowa wentylatorów osiowych nowego typu, Opr. Zewnętrzne IMP PAN nr. C2 16/2016, Gdańsk 2016
[8] Kleiber M., Woźniak Cz., Nieliniowa mechanika konstrukcji, Wyd. IPPT PAN, Warszawa 1982.
[9] Kutyłowska M., Przewidywanie wskaźnika awaryjności z wykorzystaniem sztucznych sieci, Instal, 01 (2016), 44-46.
[10] Laskowski R., Smyk A., Rusowicz A., Grzebielec A., Zastosowanie minimalizacji generacji entropii do określenia optymalnej średnicy wewnętrznej rurki skraplacza jednobiegowego typu „church window”, Instal, 7-8 (2015), 22-26
[11] Musiał M., Borcuch M., Gorski J., Analiza poza nominalnych stanów pracy wentylatora promieniowego (WWOax-20), Instal, 2 (2015), 32-35.
[12] Olszak W., Perzyna P., Sawczuk A., Theory of plasticity, IFTR PAS, Warszawa 1965.
[13] Sindelar R., One of possible alternatives in indirect operational evaluation of stresses in steam turbine rotor. Prace Instytutu Maszyn Przepływowych, tom 70-72 (1976), 1-737.
[14] Sindelar R., Tensomax – A retrofit thermal stress monitoring system for steam turbine. VGB Power Tech., tom 1 (2000), 60-62.
[15] Sławiński D., Badur J.: A concept of Elasto-plastic material adaptation by the thermal-FSI simulation, materiały konferencyjne PCM-CMM-2015 – 3rd Polish Congress of mechanics & 21st Computer Methods in Mechanics. Gdańsk 8-11 września 2015.
[16] Sławiński D.: Rozruch maszyn energetycznych z uwzględnieniem sprężysto-plastycznej adaptacji konstrukcji, Rozprawa Doktorska IMP PAN. Promotor prof. dr hab. inż. J. Badur. Gdańsk 2016.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-4bd43144-2bd3-4564-9865-42190afdc72a
Identyfikatory