Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-4bcc32be-c15b-4132-a54a-d6664c39a2d9

Czasopismo

Przemysł Chemiczny

Tytuł artykułu

Koncepcja odzysku pierwiastków ziem rzadkich z kwaśnych wód kopalnianych z zastosowaniem sekwencyjnego strącania

Autorzy Zdebik, D.  Świnder, H.  Białecka, B.  Thomas, M. 
Treść / Zawartość przemchem.pl
Warianty tytułu
EN The conception of recovery of rare earth elements from acid mine waters by sequential precipitation
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono koncepcję dwuetapowego odzysku pierwiastków ziem rzadkich (REE) z kwaśnych wód kopalnianych. W pierwszym etapie zastosowano strącanie wodorotlenków oraz szczawianów REE. W drugim etapie w wyniku zastosowania termicznego rozkładu szczawianów, otrzymano produkt zawierający 95% REE (w przeliczeniu na tlenki). Analiza ekonomiczna procesu, wykazała ścisły związek pomiędzy opłacalnością procesu a stężeniem REE w wodzie kopalnianej.
EN Rare earth elements (REE) were recoverd from acid mine water by pptn. of REE hydroxides and oxalates and their thermal decompn. to a product contg. 95% REE (calcd. as oxides). The economic anal. of the process showed a close relationship between the profitability of the process and the concn. of REE in mine water.
Słowa kluczowe
PL pierwiastki ziem rzadkich (REE)   wody kopalniane   strącanie sekwencyjne  
EN rare earth elements (REE)   mine waters   sequential precipitation  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przemysł Chemiczny
Rocznik 2018
Tom T. 97, nr 11
Strony 1916--1920
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Zdebik, D.
  • Pracownia Technologii Wody i Ścieków, Zakład Ochrony Wód, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, dzdebik@gig.eu
autor Świnder, H.
  • Główny Instytut Górnictwa, Katowice
autor Białecka, B.
  • Główny Instytut Górnictwa, Katowice
autor Thomas, M.
  • Chemiqua, Kraków
Bibliografia
[1] H. Sereshti, A.R. Far, S. Samadi, Anal. Lett. 2012, 45, 1426.
[2] Q. Fu, L. Yang, Q. Wang, Talanta 2007, 72, 1248.
[3] T. Smakowski, R. Ney, K. Galos, A. Burkowicz, K. Guzik, J. Kamyk, E. Lewicka, J. Szlugaj, Bilans gospodarki surowcami mineralnymi Polski i Świata 2009, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków 2011.
[4] A.I. Busiew, W.G. Tipcowa, W.M. Iwanow, Chemia analityczna pierwiastków ziem rzadkich, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1982.
[5] P. Kwecko, Przegl. Geol. 2016, 64, nr 11, 902.
[6] W. Charewicz, Pierwiastki ziem rzadkich, Wydawnictwa Naukowo- Techniczne, Warszawa, 1990.
[7] P. Henderson, Rare earth elements geochemistry, Elsevier, Amsterdam 1984.
[8] A. Kabata-Pendias, H. Pendias, Biogeochemia pierwiastków śladowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
[9] A. Polański, K. Smulikowski, Geochemia, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1969.
[10] E. Bozau, M. Leblanc, J.L. Seidel, H.-J. Stärk, Appl. Geochem. 2004, 19, 261.
[11] F.H. Zhao, Z.Y. Cong, H.F. Sun, D.Y. Ren, Intern. J. Coal Geol. 2007, 70, nr 1-3, 184.
[12] J.C. Varekamp, A.P. Ouimette, S.W. Herman, K.S. Flynn, A. Bermudez, D. Delpino, Argentina, Appl. Geochem. 2009, 24, 208.
[13] D. Merten, G. Buechel, Microchim. Acta 2004, 148, nr 3-4, 163.
[14] X. Li, P. Wu, Environ. Sci. Pollut. Res. 2017, 24, nr 25, 20540.
[15] M. Thomas, B. Białecka, M. Cykowska, M. Bebek, A. Bauerek, Przem. Chem. 2017, 96, nr 12, 2471.
[16] PN-EN ISO 17294-2:2016, Jakość wody. Zastosowanie spektrometrii mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS). Cz. 2: Oznaczanie 62 pierwiastków, w tym izotopów uranu.
[17] Evaluation of the effectiveness of precipitation methods for the separation of rare earth elements (REE) from mine waters, dane niepublikowane.
[18] https://wanfengtech.en.made-in-china.com/product/HshxSAfrvgka/China-Lanthanum-Cerium-Mischmetal-99-for-Alloy.html (dostęp 14 czerwca 2018).
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-4bcc32be-c15b-4132-a54a-d6664c39a2d9
Identyfikatory
DOI 10.15199/62.2018.11.20