Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-4bb8ce48-74bf-4f67-acb2-ab8cc7f824eb

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu

Tytuł artykułu

Nowe podejście do analizy petrofizycznej skał wieku prekambryjskiego i paleozoicznego na podstawie badań laboratoryjnych

Autorzy Krakowska, P.  Jarzyna, J.  Puskarczyk, E. 
Treść / Zawartość http://www.inig.pl/wydawnictwa-inig-pib/prace-naukowe-inig-pib
Warianty tytułu
EN New approach to the petrophysical analysis of the Precambrian and Paleozoic rocks on the basis of laboratory measurements
Konferencja Geopetrol 2012 : Nowoczesne technologie pozyskiwania węglowodorów w warunkach lądowych i morskich : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Parametry petrofizyczne skał nisko porowatych oraz nisko przepuszczalnych są trudne do wyznaczenia. W związku z tym potrzebny jest zespół metod laboratoryjnych służących podniesieniu wiarygodności ich estymacji, a także wnoszących szczegółową informację na temat rozkładu porów. Proponowane podejście stanowi połączenie wyników badań laboratoryjnych magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR), porozymetrii rtęciowej i mikrotomografii komputerowej (micro-CT). Innowacyjna metoda przetwarzania wyników NMR umożliwia dokładne wyznaczenie czasów odcięcia. Badania porozymetrii rtęciowej dostarczają informacji na temat porowatości efektywnej, a także struktury przestrzeni porowej. Interpretacja wykresów ciśnień kapilarnych umożliwia wyznaczenie parametru Swansona. Nieniszcząca metoda mikrotomografii rentgenowskiej dostarcza danych m.in. na temat rozkładu porów w analizowanych skałach, udziału wydzielonych klas porów oraz wartości porowatości. Do analiz włączono także parametry sprężyste skał, otrzymane w wyniku badań wytrzymałościowych. Integracja wyników badań i szczegółowa charakterystyka przestrzeni porowych umożliwiła rozszerzenie pojęcia skał zbiornikowych poza stosowane do tej pory kryteria.
EN Petrophysical parameters of low porosity and low permeability rocks are difficult to estimate. In this connection the group of laboratory measurements is needed for the purpose of increasing their estimation reliability and also carrying in the detailed information about distribution of the pore space geometry. New approach composes the combination of laboratory measurements results of nuclear magnetic resonance (NMR), mercury porosimetry and computed micro- tomography (micro-CT). Innovative method of NMR processing allows to estimate the T2 cutoffs. Mercury porosimetry provides with the information about the effective porosity and also structu re of the pore space. Interpretation of the capillary pressure curves allows to determine the Swanson parameter. Non-invasive method of computed micro-CT provides with special data, i.e. the distribution of pore space in analyzed rocks, contribution of the pore volume classes in the pore space and porosity values. Elastic parameters obtained in strength laboratory tests were also included into the analysis. Integration of the laboratory results from various methods to make the detailed characteristic of the pore space enables to extend the concept of reservoir rocks beyond the so far applied criteria.
Słowa kluczowe
PL analiza petrofizyczna   skały   badania laboratoryjne  
EN petrophysical analysis   rocks   laboratory tests  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
Rocznik 2012
Tom nr 182 wyd. konferencyjne
Strony 597--603
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., ryus., tab., wykr.
Twórcy
autor Krakowska, P.
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
autor Jarzyna, J.
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
autor Puskarczyk, E.
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Bibliografia
[1] Pinińska J., Dobak P., Dziedzic A., Górka H., Kasprzak A., Łukaszewski P., Rogaliński M., Wiewiór J. — Właściwości wytrzymałościowe i odkształceniowe skał. Zakład Geomechaniki, Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej, Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1996
[2] Puskarczyk E. — Ocena własności zbiornikowych skał przy wykorzystaniu zjawiska magnetycznego rezonansu jądrowego. Praca doktorska. Biblioteka Główna AGH, 2011
[3] Sprawozdanie Nr 24/07/2011— Badanie własności petrofizycznych skał wybranych formacji. Instytut Nafty i Gazu w Krakowie, Laboratorium Geofizycznych Parametrów Skał i Płynów Złożowych
[4] Sprawozdanie Nr 37/11/2011 — Badanie własności petrofizycznych skał wybranych formacji gazonośnych. Instytut Nafty i Gazu w Krakowie, Laboratorium Geofizycznych Parametrów Skał i Płynów Złożowych
[5] Xiao L, Mao Z. Q., Xiao Z.X., Zhang C. — A new method to evaluate reservoir pore structure consecutively using NMR and capillary pressure data. SPWLA 2008-AA, 2008
[6] Wojtanowski K. — Algorytm i program do komputerowego przetwarzania i interpretacji danych porozymetrycznych, praca dyplomowa, KG WGGiOŚ AGH, 2011
[7] Zalewska J., Dohnalik M., Kaczmarczyk J., Poszytek A., Sikora G., Cebulski D., Masłowski M., Biały E. — Rentgenowska mikrotomografia komputerowa w badaniu skał węglanowych. Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu nr 171, Kraków 2010
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-4bb8ce48-74bf-4f67-acb2-ab8cc7f824eb
Identyfikatory