Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-4b9fe80c-3228-4b46-81bd-e5b110f04259

Czasopismo

Problemy Nauk Stosowanych

Tytuł artykułu

Wybrane zagadnienia z teorii przestrzeni Saksa

Autorzy Jach, D. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Selected problems of the theory of Saks spaces
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Wstęp i cele: W pracy opisano wybrane zagadnienia z teorii przestrzeni Saksa. Podano podstawowe definicje i wybrane twierdzenia dotyczące przestrzeni Saksa. Głównym celem pracy jest zapoznanie z tematyką przestrzeni Saksa. Materiał i metody: W pracy wykorzystano podstawy teoretyczne z literatury dotyczącej analizy funkcjonalnej. Zastosowano metodę analityczną. Wyniki: Głównym rezultatem pracy jest podanie definicji i dowodów wybranych własności dotyczących przestrzeni Saksa. Ponadto podano odpowiednie przykłady ilustrujące przestrzeń Saksa. Wniosek: Dysponując podstawowymi wiadomościami o przestrzeniach Saksa, można rozważać nie tylko przestrzenie dualne zbiorów Saksa, lecz również ciągi odwzorowań liniowych w tych przestrzeniach.
EN Introduction and aims: This paper describes some aspects of the theory of Saks space. In this study has been shown some basic definitions and selected theorems which refer to Saks spaces. The main aim of this paper is to introduce in the topic of Saks space. Material and methods: In this work the theoretical basis from the functional analysis have been discussed. The method of analysis has been used in the paper. Results: The main result of the study is to provide a definition and some proofs of selected properties concerning of Saks spaces. In addition, have been given some selected examples to illustrate the Saks space. Conclusion: Having basic knowledge about Saks spaces, can be considered further not only dual spaces of Saks sets, but also some sequences of linear projections in Saks spaces.
Słowa kluczowe
PL analiza funkcjonalna   przestrzenie Saksa   podstawowe własności  
EN functional analysis   Saks spaces   basic properties  
Wydawca Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie
Czasopismo Problemy Nauk Stosowanych
Rocznik 2015
Tom T. 3
Strony 127--132
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz.
Twórcy
autor Jach, D.
  • Uniwersytet Szczeciński, Wydział Matematyczno-Fizyczny, Instytut Matematyki, jdanuta1@wp.pl
Bibliografia
1. Rolewicz S.: Metric linear spaces. PWN, Warsaw 1972.
2. Orlicz W.: Linear operations in Saks spaces (Part. 1). Studia Mathematica, No. 11.
3. Orlicz W.: Linear operations in Saks spaces (Part 2). Studia Mathematica, No. 15.
4. Orlicz W.: Contribution the theory of Saks spaces, Fundamenta Mathematica, No. 44.
5. Orlicz W., Ptak V.: Some remarks on Saks spaces, Studia Mathematica, No. 16.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-4b9fe80c-3228-4b46-81bd-e5b110f04259
Identyfikatory