Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-4b78a200-a57e-4905-bbf0-2536c06515c4

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu

Tytuł artykułu

Nowa jakość sejsmicznego obrazu strukturalnego jako wynik obrazowania głębokościowego : studium przypadku z Ameryki Południowej

Autorzy Tlałka, S.  Dybalak, R.  Bieta, B. 
Treść / Zawartość http://www.inig.pl/wydawnictwa-inig-pib/prace-naukowe-inig-pib
Warianty tytułu
EN New value of the structural image as a result of depth imaging : case study from South America
Konferencja Geopetrol 2016 : Współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów : X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna : Zakopane 19--22.09.2016
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zastosowanie migracji głębokościowej, wykorzystującej metody wychodzące poza proste iteracje budowy modelu, pozwala uzyskać model ośrodka umożliwiający zobrazowanie skomplikowanej budowy geologicznej. Technika, sprawdzona już w tektonice nasunięć, polega na rozszerzeniu sekwencji przetwarzania w domenie głębokości, rozbudowanym schematem z wieloma węzłami decyzyjnymi. Metoda prezentowana jest na przykładzie danych rzeczywistych ze strefy przejściowej Ameryki Południowej. Obrazowanie głębokościowe z budową modelu prezentowaną techniką, pozwoliło rozwiązać postawione zadanie geologiczne i uzyskać zdecydowaną poprawę strukturalną w stosunku do obrazowania w domenie czasu.
EN The application of the pre-stack depth migration with methods which go beyond the simple iterations of the model building, allows to obtain an interval velocity models in areas where complex geological structures exist. The technique, already proven in the Thrust tectonics, consist in extending the seismic data processing sequence in depth domain, an expanded scheme of the multi-node decision-making. The method is presented on the example of the real data from the transition zone of South America. The depth imaging with the presented an advanced technique of the model building has allowed to solve the task and to get the vast improvement of structural image in relation to the imaging in time domain.
Słowa kluczowe
PL migracja głębokościowa   budowa geologiczna   obrazowanie  
EN depth migration   geological setting   imaging  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
Rocznik 2016
Tom nr 209 wyd. konferencyjne
Strony 519--524
Opis fizyczny Bibliogr. 3 poz., rys.
Twórcy
autor Tlałka, S.
  • Geofizyka Toruń S.A.
autor Dybalak, R.
  • Geofizyka Toruń S.A.
autor Bieta, B.
  • Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi
Bibliografia
[1] Doyen P.M. – Seismic Reservoir Characterization an Earth Modeling Perspective. EAGE Publications 2007.
[2] Jones I.F. – An Introduction to: Velocity Model Building. EAGE Publications 2010.
[3] Podolak M.W. – Seismic Imaging Onshore. Applied Geophysics Forum, Huston 2013.
Uwagi
Artykuł w części: Sekcja V – Realizacja Programu Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy. Projekt pt. Opracowanie optymalnych koncepcji zagospodarowania złóż niekonwencjonalnych z uwzględnieniem aspektów środowiskowych (ResDev). Sesja posterowa
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-4b78a200-a57e-4905-bbf0-2536c06515c4
Identyfikatory