Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-4b46a390-4b70-4e05-97c9-5ac172a5bb07

Czasopismo

Problemy Transportu i Logistyki

Tytuł artykułu

Zastosowanie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w przedsiębiorstwie żeglugowym

Autorzy Wagner, N. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Implementing Corporate Social Responsibility (CSR) in a Shipping Company
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono założenia oraz scharakteryzowano główne obszary zainteresowania CSR w przedsiębiorstwach żeglugowych. Zwrócono uwagę na kwestie społecznego odbioru branży morskiej i działania podejmowane w celu poprawy wizerunku europejskich armatorów. W części empirycznej artykułu zastosowano metodę studium przypadku. Na przedmiot badań wybrano przedsiębiorstwo żeglugowe – Maersk Line. Przeanalizowano działania podejmowane przez przewoźnika w ubiegłych latach oraz przedstawiono główne postulaty zawarte w strategii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa na lata 2014–2018. Przeprowadzona analiza wskazała na główną zasadę, na której opiera się CSR – nie ma być ona dodatkową działalnością, przebiegającą obok głównego nurtu podejmowanej aktywności, której celem będzie tylko budowanie wizerunku. Zasady CSR powinny być nierozerwalnie wplecione w podstawową działalność firmy, mają być wręcz sposobem na jej prowadzenie.
EN This paper presents the main concept of CSR in shipping companies. The attention is paid to perception of shipping industry and actions that should be done for improving the image of European ship owners. A case study research is done. The research object is Maersk Line. The main achievements to date and aims from company’s sustainability strategy for 2014–2018 were analysed. The analysis shows that the main principle of implementing CSR should not mean to perform additional activities alongside the main business areas in order to improve company’s image. The idea of CSR should be
Słowa kluczowe
PL CSR   społeczna odpowiedzialność biznesu   przedsiębiorstwo żeglugowe  
EN CSR   Corporate Social Responsibility   shipping company  
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Czasopismo Problemy Transportu i Logistyki
Rocznik 2016
Tom nr 4 (36)
Strony 115--123
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Wagner, N.
Bibliografia
1. Alphaliner (2016). Pobrane z: http://www.alphaliner.com/top100/index.php (10.05.2016).
2. APM-Maersk Group (2016a). Pobrane z: http://www.maersk.com/en/the-maersk-group/sustainability/awards-and-recognitions (1.06.2016).
3. APM-Maersk Group (2016b). A.P. Moller-Maersk Group — Interim Report Q1 2016. Pobrane z: http://investor. maersk.com/ (5.06.2016).
4. APM-Maersk Group (2016c). A.P.Moller-Maersk Group Sustainability Strategy 2014–2018. Unlocking Growth for Society and Maersk. Pobrane z: http://www.maersk.com/en/the-maersk-group/sustainability/~/media/2ddaf141b19d4dfe9ae3772f8731dc7a.ashx (3.06.2016).
5. Błahy, A. (2006). Ograniczenia emisji CO2 – gdzie jesteśmy? Pobrane z: http://www.gospodarkamorska.pl/Porty,Transport/-ograniczenia-emisji-co2---gdzie-jestesmy.html (1.05.2016).
6. CMA CGM (2016). Interim Condensed Consolidated Financial Statements. Pobrane z: http://www.cma-cgm.com/static/Finance/PDFFinancialRelease/2016%20-%20Q1%20-%20Consolidated%20Accounts. pdf (4.06.2016).
7. Coady, L., Lister, J., Strandberg, C., Ota, Y. (2013). The Role of Corporate Social Responsibility in the International Shipping Sector. A Phase 2 Research Paper, The Northern European Symposium on CSR Shipping, Copenhagen, Denmark.
8. Elektrolux (2016). Pobrane z: http://www.electroluxgroup.com/annualreports/2015/en/sustainability/snapshots/joining-forces-for-sustainable-transport/ (6.05.2016).
9. Go-Maritime Project (2016). Pobrane z: http://www.go-maritime.net (6.04.2016).
10. Komisja Europejska (2016a). Pobrane z: http://ec.europa.eu/growth/industry/corporate-social-responsibility/index_en.htm (6.04.2016).
11. Komisja Europejska (2016b). Pobrane z: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth/index_pl.htm (15.04.2016).
12. Maersk Line (2016). Pobrane z: http:// www.worldslargestship.com (4.05.2016).
13. PN-ISO 26000:2012.
14. Psaraftis, H., Kontovas, C. (2013). Speed Models for Energy – Efficient Maritime Transportation: A Taxonomy and Survey. Transportation Research Part C, 26, 331–351.
15. Seaprof (2016). Pobrane z http://seaprof.com/2016/01/16/smoking-ships-and-smoking-guns-imos-rescueof-green-shipping-from-a-cop-21-world-where-pigs-can-evidently-fly/ (16.01.2016).
16. Theotokas, I., Bissias, I. (2014). A Touch of Salt: The Image of Shipping in Newspapers of the UK. WMU Journal of Maritime Affairs, 13 (2), 177–190.
17. Third IMO Greenhouse Gas Study 2014 (2015). London: IMO
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-4b46a390-4b70-4e05-97c9-5ac172a5bb07
Identyfikatory
DOI 10.18276/ptl.2016.36-12