PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Natężenia opadu deszczu przyjmowane do różnych celów

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Design rain intensities for different purposes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono przegląd literatury dotyczącej wyboru natężenia opadu określanego dla różnych celów. Rozpoczęto od wartości przyjmowanych do wymiarowania lokalnych systemów odwodnień, poprzez krótkie kanały, do dużych systemów kanalizacyjnych. Opisano szczegółowo dwie racjonalne metody wymiarowania kanalizacji stosowane w Polsce. Następnie podano wartości intensywności opadów przyjmowane do projektowania systemów oczyszczania wód deszczowych.
EN
A literature review on different rain intensities selected for different purposes was presented. The selection started from the values used for designing of local area draining systems, through short sewers to large sewerage systems. Two rational methods used for designing of sewerage systems in Poland were described in details. Then selection of rain intensities were described for designing of storm water treatment systems.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
80--84
Opis fizyczny
Bibliogr. 19 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Politechnika Krakowska
Bibliografia
 • 1. Błaszczyk Wacław, Roman Marek, Stamatello Henryk, Kanalizacja. Tom 1, Arkady, 1974.
 • 2. Dąbrowski Wojciech, Bąk Joanna, W jaki sposób będą się zmieniały systemy kanalizacyjne? Część I. Zmiany dotychczasowe, „Instal” nr 2/2013, s. 46-48.
 • 3. Dąbrowski Wojciech, Bąk Joanna, W jaki sposób będą się zmieniały systemy kanalizacyjne? Część II. Prognoza trendu zmian, „Instal” nr 5/2013, s. 44-46.
 • 4. Dąbrowski Wojciech, Oddziaływanie kanalizacji na środowisko, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2004.
 • 5. Dąbrowski Wojciech, Jak nowa norma zmieniła projektowanie kanalizacji?, „Ochrona Środowiska BMP” nr 5/2012, s. 24-29.
 • 6. Dąbrowski Wojciech, Jasik Halina, Obliczenia rynien okapowych, „Instal” nr 10/2010, s. 42-44.
 • 7. Dąbrowski Wojciech, Jasik Halina, Rola powierzchni przekroju poprzecznego rynny okapowej w określaniu jej przepustowości, „Instal” nr 2/2016, s. 43-45.
 • 8. Dziopak Józef, Starzec Mariusz, Wpływ kierunku i prędkości przemieszczania się opadu deszczu na maksymalne szczytowe przepływy ścieków w sieci kanalizacyjnej, „Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury” z. 61, nr 3/I, 2014, s. 63-81.
 • 9. Dziopak Józef, Starzec Mariusz, Wpływ kierunku i prędkości fali deszczu na kubaturę użytkową wielokomorowych zbiorników retencyjnych, „Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury” z. 61, nr 3/I, 2014, s. 83-93.
 • 10. Kaźmierczak Bartosz, Kotowski Andrzej, Depth-duration frequency rainfall model for dimensioning and modelling of Wrocław drainage systems, „Environmental Protection Engineering” 2012, 38, 4, p. 127-138.
 • 11. Kotowski Andrzej, Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów. Tom I. Sieci kanalizacyjne, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warszawa 2015.
 • 12. Kotowski Andrzej, Kaźmierczak Bartosz, Dancewicz Andrzej, Modelowanie opadów do wymiarowania kanalizacji, PAN Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej, Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Studia z Zakresu Inżynierii, Warszawa 2010.
 • 13. Kotowski Andrzej, Kaźmierczak Bartosz, Zalecenia metodyczne do ćwiczeń projektowych, i prac dyplomowych z kanalizacji rozdzielczej dla kierunku Inżynieria Środowiska, dla Specjalności Zaopatrzenie w Wodę, Usuwanie Ścieków i Zagospodarowanie Odpadów, od roku 2018/19, http://www.andrzejkotowski.pl/zalaczniki/zalacznik_110b.pdf.
 • 14. Nalluri Chandra, Dąbrowski Wojciech, Need for new standards to prevent deposition in wastewater sewers, „Journal of Environmental Engineering”, ASCE, 1994, 120, 5, p. 1032-1043.
 • 15. PN-EN 752-1 do 7 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne.
 • 16. PN-EN 752:2008 Drain and sewer systems outside buildings.
 • 17. PN-EN 752:2017-06 Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne. Zarządzanie systemem kanalizacyjnym.
 • 18. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 43/1999, poz. 430).
 • 19. Węglarczyk Stanisław, On the correctness of the Błaszczyk equations for design rainfall calculations, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich/Infrastructure and Ecology of Rural Areas”, PAN, nr 3/IV/2013, p. 63-76 (in Polish).
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-4ae91b15-90c6-4306-9493-84314ee0ea43
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.