Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-4abe0e1c-b688-4085-a3d1-fb89609ce0fd

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Nośność konstrukcji inżynierskich z blach falistych – weryfikacja badawcza na stanowisku STEND w IBDiM-Filii Wrocław

Autorzy Jasiński, W.  Duszyński, A. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Load capacity of engineering structures with corrugated sheets - Research verification on the Natural Scale Bridge Test Stand IBDiM-Branch in Wroclaw
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Konstrukcje inżynierskie z blach falistych od połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku na stałe są wpisane jako elementy infrastruktury komunikacyjnej. Z uwagi na ich przeznaczenie oraz zagrożenia wynikające z eksploatacji, prawidłowe zaprojektowanie, wykonanie oraz utrzymanie powinno zapewnić trwałe i bezpieczne funkcjonowanie całej infrastruktury drogowej lub kolejowej. Projektowana nośność konstrukcji, jako jeden z najważniejszych parametrów bezpiecznego użytkowania powinna być bezwzględnie weryfikowana badaniami w warunkach rzeczywistych posadowienia konstrukcji przepustów, w skali naturalnej 1:1. Badania konstrukcji przepustów prowadzone w skali naturalnej w laboratorium badawczym Ośrodka Badań Mostów, Betonów i Kruszyw Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Żmigrodzie pozwalają na weryfikację założeń projektowych odnośnie typu konstrukcji, rodzaju materiału, wytrzymałości na obciążenia, oddziaływania ośrodka gruntowego oraz trwałego i bezpiecznego użytkowania. Obecnie projektowane i instalowane konstrukcje przepustów są stosowane do budowy nowych jak i renowacji i wzmacniania już istniejących obiektów inżynierskich.
EN Engineering structures of corrugated sheets since the mid-nineties are permanently inscribed as part of the communication infrastructure. Due to their purpose and risks arising from the operation, proper design, construction and maintenance should ensure a durable and safe functioning the entire road or rail infrastructure. Design load capacity of the structure, as one of the most important parameters for safe use should be strictly verified by testing in real conditions of foundation construction of culverts in the natural scale 1: 1. Research design culverts conducted in the natural scale in the research laboratory of the Centre for Research Bridges, Concrete and Aggregates Research Institute Roads and Bridges in Żmigród allow for verification of design assumptions type of material strength, load, impact of ground and sustainable and safe use. Currently, designed and installed culverts structures are used for the construction of new and the renovation and strengthening of existing structures engineering.
Słowa kluczowe
PL konstrukcja inżynierska   blacha falista   infrastruktura komunikacyjna  
EN engineering structure   corrugated sheet   communication infrastructure  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2014
Tom nr 6
Strony 4854--4860
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys., pełny tekst na CD3
Twórcy
autor Jasiński, W.
  • Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw, 55-140 Żmigród, tel. 71 385 38 80, wjasinski@ibdim.edu.pl
autor Duszyński, A.
  • Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw, 55-140 Żmigród, tel. 71 385 38 80, aduszynski@ibdim.edu.pl
Bibliografia
1. Janusz L., Madaj A., Obiekty inżynierskie z blach falistych. Projektowanie i wykonawstwo Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2007
2. Jasiński W., Łęgosz A., Nowak A., Pryga-Szulc A., Wysokowski A., Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych drogowych konstrukcji inżynierskich z tworzyw sztucznych, Żmigród 2006
3. Wysokowski A., Howis J., Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej – cz. 1 Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, marzec-kwiecień 2008
4. Rowińska W., Wysokowski A., Pryga A., Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych konstrukcji inżynierskich z blach falistych, Żmigród 2004
PN-EN ISO 9223 Korozja metali i stopów -- Korozyjność atmosfer -- Klasyfikacja, określanie i ocena
PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 2: Klasyfikacja środowisk
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-4abe0e1c-b688-4085-a3d1-fb89609ce0fd
Identyfikatory