Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-4a7616a6-d42e-4fc6-b0cb-ab39df022679

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wybrane aspekty przewozu ładunków w transporcie

Autorzy Woźniak, D.  Kukiełka, L. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wybrane aspekty związane z urządzeniami i wyposażeniem służącym do zabezpieczania i oznakowania przewożonych ładunków, materiałów w transporcie. Omówiono podstawowe aspekty praktyczne, w tym niektóre rozwiązania techniczno konstrukcyjne takich urządzeń. W skład artykułu wchodzą rysunki i zdjęcia ilustrujące przedstawiony temat.
EN The article presents chosen aspects connected with devices and equipment used for protecting and signage of carried loads, materials, in transport. The basic practical aspects have been covered, as well as some technical and constructional solutions used for such devices. The article contains figures and pictures, which graphically illustrate the presented issues.
Słowa kluczowe
PL transport   ładunki   zabezpieczenia   oznakowanie  
EN transport   loads   protections   signage  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2013
Tom R. 14, nr 10
Strony 298--302
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., il.
Twórcy
autor Woźniak, D.
  • Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego w Warszawie, Oddział w Koszalinie
autor Kukiełka, L.
  • Politechnika Koszalińska
Bibliografia
1. Informator kierowcy. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych. Warszawa, 2009.
2. Jednolity tekst Umowy Europejskiej dotyczący transportu drogowego towarów niebezpiecznych - ADR wraz z załącz. A i B. Dz.U. Nr 30, poz. 287 z 1999r - z późn. zm.
3. Woźniak D., Skrypt - Podstawowe zasady współczesnego zabezpieczenia technicznego ewakuacji i ratownictwa drogowego. Dodatek do Przeglądu Wojsk Lądowych: nr 9/2011 (051), Wydawnictwo WIW, Warszawa, 2011. Płyta CD.
4. Woźniak D., Kukiełka L., Logistyka opakowań w transporcie drogowym. Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe nr 5/2011. Płyta CD.
5. Woźniak D., Kukiełka L., Niektóre aspekty logistyki transportu. Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe nr 5/2011. Płyta CD.
6. Woźniak D., Kukiełka L., Niektóre aspekty transportu kontenerowego w wojsku. Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe nr 5/2011. Płyta CD.
7. Woźniak D., Transport i składowanie materiałów wybuchowych. Przegląd Logistyczny nr 3/2009 (007), Wydawnictwo MON, Warszawa, 2009.
8. Woźniak D., Transport drogowy materiałów niebezpiecznych. Przegląd Żandarmerii nr 3/2008 (003), Wydawnictwo MON, Warszawa, 2008.
9. Woźniak D., Bezpieczeństwo przewozu paliw płynnych w cysternach. Przegląd Wojsk Lądowych nr 1/2007 (001), Wydawnictwo MON, Warszawa, 2007.
10. Woźniak D., Przewóz drogowy materiałów wybuchowych i amunicji. Przegląd Wojsk Lądowych nr 7/2006 (565). Wydawnictwo Wojsk Lądowych Warszawa, 2006.
11. Woźniak D., Wymogi dotyczące dostosowania pojazdów do przewozu materiałów wybuchowych. VI Konferencja Naukowo - Techniczna. Współczesne technologie w motoryzacji a bezpieczeństwo ruchu drogowego. Słupsk 2003. Wydawnictwo RRFS NOT - Słupsk, 2003.
12. Zdjęcia własne i archiwum autorów.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-4a7616a6-d42e-4fc6-b0cb-ab39df022679
Identyfikatory