Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-4a46dcca-d49c-4274-b718-1fdc99f69769

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Narażenia na pole elektromagnetyczne personelu Laboratorium Wielkoprądowego

Autorzy Owsiński, M.  Papliński, P.  Sul, P.  Śmietanka, H. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN Exposure to electromagnetic field of personnel of High Current Laboratory
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono zagadnienia związane z oddziaływaniem pola elektromagnetycznego na personel zatrudniony w Laboratorium Wielkoprądowym. Podano rozmieszczenie stref występujących w sąsiedztwie źródeł zasilania oraz badanych obiektów. Wykazano, że w celu minimalizacji oddziaływania pola elektromagnetycznego na obsługę konieczne jest właściwe przygotowanie urządzeń pomiarowych i probierczych oraz lokalizacja stałych stanowisk pracy.
EN In this article issues related to electromagnetic field’s influence on personnel of the High Current Laboratory were described. Arrangement of zones occurring near the power supplies and test objects was given. It has been shown that in order to minimize the impact of electromagnetic field on laboratory’s personnel it is required to have a correct configuration of test and measurement accessories and location of work places.
Słowa kluczowe
PL pole elektromagnetyczne   PEM   strefy ochronne   Laboratorium Wielkoprądowe  
EN electromagnetic field   EMF   safety zones   High Current Laboratory  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2016
Tom R. 92, nr 10
Strony 179--182
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Owsiński, M.
autor Papliński, P.
autor Sul, P.
autor Śmietanka, H.
Bibliografia
[1] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2014 poz. 817)
[2] PN-T-06580-3:2002, Ochrona pracy w polach i promieniowaniu elektromagnetycznym o częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz. Metody pomiaru i oceny natężenia pola na stanowisku pracy, PKN
[3] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89 poz. 828)
[4] Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2003 r. o sprostowaniu błędów (Dz.U. 2003 nr 129 poz. 1184)
[5] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2005 nr 141 poz. 1189)
[6] PN-74/T-06260, Źródła promieniowania elektromagnetycznego. Znaki ostrzegawcze, PKN
[7] Osepchuk J.M., Petersen R.C., Safety Standards for Exposure to RF Electromagnetic Fields, IEEE Microwave Magazine, 2001, n. 2, 57–69
[8] Reilly J. P., Jaffa K. C., The IEEE draft electric and magnetic field exposures standards for the public and workers, 0 to 3 kHz, Power Engineering Society Summer Meeting, 2001, Volume: 1, 186-194
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-4a46dcca-d49c-4274-b718-1fdc99f69769
Identyfikatory
DOI 10.15199/48.2016.10.43