Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-4a0e3206-00d1-463c-8889-2eb736c38644

Czasopismo

Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury

Tytuł artykułu

Uwagi do rewaloryzacji terenu wokół zabytkowego kościoła pw. św. Marcina w Grywałdzie

Autorzy Kuśnierz-Krupa, D.  Krupa, M. 
Treść / Zawartość http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/czasopismo-inzynierii-ladowej-s/
Warianty tytułu
EN Remarks on revalorisation of the area around historic church of St. Martin in Grywałd
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Niniejszy artykuł podejmuje problem rewaloryzacji terenu wokół zabytkowego kościoła pw. św. Marcina w Grywałdzie. Opisano w nim historię świątyni wraz z udokumentowanymi pracami rewaloryzacyjnymi obiektu oraz jego otoczenia, stan istniejący zespołu oraz wytyczne konserwatorskie do procesu rewaloryzacji zagospodarowania terenu wokół kościoła. Kościół pw. św. Marcina został wzniesiony w wieku XV i jest jednym z najcenniejszych przykładów sakralnego budownictwa drewnianego w Polsce. Sam obiekt w związku z licznymi pracami renowacyjnymi jakie były tutaj prowadzone w wieku XX oraz na początku XXI jest w dobrym stanie technicznym. Natomiast jego otoczenie, na które składa się: kamienny mur ogrodzeniowy, dwie pary filarów tworzących symboliczne bramy w murze ogrodzeniowym, schody terenowe oraz kamienne dojścia do świątyni, jest w złym stanie technicznym i wymagają pilnej interwencji konserwatorskiej. Interwencja ta winna być poprzedzona opracowaniem wytycznych konserwatorskich w postaci programu prac konserwatorskich przy zabytku, a także projektu budowlano-wykonawczego planowanych prac. Proces rewaloryzacji przedmiotowego terenu winien być prowadzony w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, gdyż kościół wraz z otoczeniem jest wpisany do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Małopolskiego.
EN The paper addresses the issues of revalorisation of the area around the historic St. Martin’s in Grywałd. The history of the church with documented revalorization work in the object and its surroundings, the existing state of the complex and conservation guidelines for the revalorization process of the church premises were described here. St. Martin’s church was erected in the 15th century and is one of the most valuable examples of wooden church buildings in Poland. In connection with intensive revalorisation work carried out during the 20th century and the first part of the 21th century, the object itself is in good state of preservation. However, its surroundings which include: the surrounding stone wall, two pairs of columns creating symbolic gates in the surrounding wall, outside stone steps and stone-paved path to the church, are in the poor condition and require urgent conservation intervention. This intervention should be preceded by preparing conservation guidelines in the form of the Program of Conservation Work on the object, as well as a building project of future work. The revalorisation process of the discussed area should be carried out in agreement with the Voivodeship Monument Conservator because the church and its premises are entered into the Lesser Poland Heritage Register.
Słowa kluczowe
PL zagospodarowanie   kościół   rewaloryzacja   zespół zabytkowy   konserwacja   kamień  
EN development   church   revalorization   historic complex   stone   conservation  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Czasopismo Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
Rocznik 2016
Tom z. 63, nr 3
Strony 219--226
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., zdj.
Twórcy
autor Kuśnierz-Krupa, D.
  • Politechnika Krakowska, Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków, ul. Kanonicza 1, 31-002 Kraków; tel. 12 6282419, dkk@zeriba.pl
autor Krupa, M.
  • Politechnika Rzeszowska, Zakład Urbanistyki i Architektury, Al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów; tel. 17 8651691, mkrupa@prz.edu.pl
Bibliografia
[1] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski (red.), Wyd. Zakładem F. Sulimierskiego i W. Walewskiego, Warszawa 1880, T. XV cz. 1, s.v.
[2] Kornecki M., Gotyckie kościoły drewniane na Podhalu, Wyd. Literackie, Kraków 1987, s. 96.
[3] Spiss T., Wykaz drewnianych kościołów i cerkwi w Galicji, Lwów 1912, s. 49.
[4] Kopera F., Kościoły drewniane w Galicji Zachodniej, seria I, Kraków 1915, z. 2-3, ss. 101-105.
[5] Szydłowski T., Zabytki sztuki w Polsce. Inwentarz topograficzny, cz. III, woj. Krakowskie, T. 1, z. 1, Powiat nowotarski, Warszawa 1938, ss. 59-62.
[6] Brykowski R., Drewniana architektura kościelna w Małopolsce w XV wieku, Wyd. PAN, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź 1981, s. 214.
[7] Brykowski R., Kornecki M., Drewniane kościoły w Małopolsce Południowej, Wyd. Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984, s.72.
[8] Brykowski R., op. cit, s. 214.
[9] Szydłowski T., op. cit, s. 8.
[10] M. Kornecki, op. cit., ss. 96-97.
[11] Ibidem.
[12] R. Brykowski, M. Kornecki, op. cit., s. 72.
[13] M. Kornecki, op. cit., s. 97.
[14] Katalog produktów firmy Remmers Polska.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-4a0e3206-00d1-463c-8889-2eb736c38644
Identyfikatory
DOI 10.7862/rb.2016.204