Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-49f77f09-08de-4431-a98e-969cc0804855

Czasopismo

Materiały Budowlane

Tytuł artykułu

Wpływ zastosowanego rozwiązania progowego na dymoszczelność drzwi przeciwpożarowych

Autorzy Sędłak, B.  Frączek, A.  Sulik, P. 
Treść / Zawartość http://www.materialybudowlane.info.pl
Warianty tytułu
EN Impact of the used sill solution on the smoke control of fire doors
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Drzwi przeciwpożarowe pełnią kluczową rolę w spełnieniu przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych. W artykule przedstawiono główne aspekty związane z dymoszczelnością tego typu drzwi. Omówiona została metoda badań oraz sposób klasyfikacji dymoszczelności. Zaprezentowane zostało porównanie prędkości przepływu powietrza przez szczeliny drzwi przeciwpożarowych poddanych badaniu dymoszczelności, w przypadku różnych rozwiązań progowych.
EN Fire doorsets have a major role in the fulfillment of the rules of buildings fire safety. This paper discusses the main issues related to the smoke control of fire doors, such as test method and way of classification. Comparison of air leakage rate through the gaps in fire doors with different types of sill solution, during the smoke control test has been presented.
Słowa kluczowe
PL drzwi przeciwpożarowe   dymoszczelność   próg   uszczelka opadająca   metoda badań   klasyfikacja  
EN fire door   smoke control   sill   drop sill   test method   classification  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Materiały Budowlane
Rocznik 2016
Tom nr 7
Strony 24--27
Opis fizyczny Bibliogr. 19 poz., il., tab.
Twórcy
autor Sędłak, B.
autor Frączek, A.
  • Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Badań Ogniowych
autor Sulik, P.
  • Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Badań Ogniowych
Bibliografia
[1] Izydorczyk Daniel, Bartłomiej Sędłak, Paweł Sulik. 2014. „Fire Resistance of timber doors – Part I: Test procedure and classification”. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Forestery and Wood Technology No. 86: 125 – 128.
[2] Izydorczyk Daniel, Bartłomiej Sędłak, Paweł Sulik. 2014. „Fire Resistance of timber doors – Part II: Technical solutions and test results”. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Forestery and Wood Technology No. 86: 129 – 132.
[3] Izydorczyk Daniel, Bartłomiej Sędłak, Paweł Sulik. 2014. „Problematyka prawidłowego odbioru wybranych oddzieleń przeciwpożarowych”. Materiały Budowlane 507 (11): 62 – 64.
[4] Izydorczyk Daniel, Bartłomiej Sędłak, Paweł Sulik. 2015. „Thermal insulation of single leaf fire doors, test results comparison in standard temperature-time fire scenario for different types of doorsets”. Applications of Structural Fire Engineering, 15 – 16 October 2015, Dubrovnik, Croatia, 484 – 489.
[5] Izydorczyk Daniel, Bartłomiej Sędłak, Paweł Sulik. 2016. „Izolacyjność ogniowa drzwi przeciwpożarowych”. Izolacje 21 (1): 52 – 63.
[6] Izydorczyk Daniel, Paweł Sulik. 2015. „Odporność ogniowa drzwi stalowych”. Materiały Budowlane 515 (7): 31 – 34. DOI: 10.15199/33.2015.07.07.
[7] PN-EN 13501-2+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnych.
[8] PN-EN 1363-1:2012 Badania odporności ogniowej – Część 1:Wymagania ogólne.
[9] PN-EN 1363-2:2001 Badania odporności ogniowej – Część 2: Procedury alternatywne i dodatkowe.
[10] PN-EN 15269-20 Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych i żaluzjowych oraz otwieralnych okien, łącznie z elementami okuć budowlanych Część 20: Dymoszczelność rozwieranych zestawów drzwiowych stalowych, drewnianych i profilowych przeszklonych w ramach metalowych.
[11] PN-EN 1634-3:2006/AC:2006 Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i żaluzjowych – Część 3: Sprawdzenie dymoszczelności drzwi i żaluzji.
[12] Sędłak Bartłomiej. 2013. „Przeszklone drzwi dymoszczelne – badania oraz klasyfikacja w zakresie dymoszczelności”. Świat Szkła 18 (4): 35 – 38.
[13] Sulik Paweł, Bartłomiej Sędłak. 2015. „Ochrona przeciwpożarowa w przegrodach wewnętrznych”. Izolacje (9): 30 – 34.
[14] Sulik Paweł, Bartłomiej Sędłak. 2015. „Odporność ogniowa drzwi z dużymi przeszkleniami”. Świat Szkła 20 (3): 38 – 42.
[15] Sulik Paweł, Bartłomiej Sędłak. 2015. „Prawidłowy odbiór przeszklonych drzwi przeciwpożarowych”. Świat Szkła 20 (2).
[16] Sulik Paweł, Bartłomiej Sędłak. 2015. „Wybrane zagadnienia związane z drzwiami przeciwpożarowymi”. Inżynier Budownictwa 133 (11): 90 – 97.
[17] Sulik Paweł, Bartłomiej Sędłak, Daniel Izydorczyk. 2014. „Odporność ogniowa i dymoszczelność drzwi przeciwpożarowych na wyjściach awaryjnych z tuneli – badania i klasyfikacja”. Logistyka (6): 10104 – 10113.
[18] Sulik Paweł, Bartłomiej Sędłak, Piotr Turkowski, Wojciech Węgrzyński. 2014. Bezpieczeństwo pożarowe budynków wysokich i wysokościowych. [W:] A. Halicka. Budownictwo na obszarach zurbanizowanych. Nauka, praktyka, perspektywy, Politechnika Lubelska:105 – 120.
[19] Węgrzyński Wojciech, Grzegorz Krajewski. 2015. „Wentylacja pożarowa tuneli drogowych”. Materiały Budowlane 510 (2): 14 – 16. DOI: 10.15199/33.2015.02.03.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-49f77f09-08de-4431-a98e-969cc0804855
Identyfikatory
DOI 10.15199/33.2016.07.07