Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-49bd9549-b2c2-4158-9fd6-bba7b399bfae

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Dostępność transportowa, a partycypacja w aktywnościach, ubóstwo oraz zagrożenie wykluczeniem społecznym

Autorzy Zmuda-Trzebiatowski, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Linkage between transport accessibility and participation in activities, poverty and transport related social exclusion
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono zagadnienie wpływu dostępności transportowej na możliwość partycypacji w aktywnościach, ubóstwo i zagrożenie związanym z transportem wykluczeniem społecznym. Dokonano przeglądu badań prowadzonych na świecie w tym zakresie, a także oceny dostępności źródeł pozwalających na oszacowanie tego rodzaju zjawisk w Polsce.
EN The paper presents links between transport accessibility and participation in activities, poverty and transport related social exclusion. First, the literature review of research conducted in various countries is presented. Then available statistical and transport data, which may be relevant in assessment of the above mentioned linkage in Poland, is analyzed.
Słowa kluczowe
PL efektywność transportu   partycypacja   wykluczenie społeczne  
EN transportation efficiency   participation   social exclusion  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 754--759
Opis fizyczny Bibliogr. 40 poz., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Zmuda-Trzebiatowski, P.
  • Politechnika Poznańska, Zakład Systemów Transportowych
Bibliografia
1. Ahmed Q., Lu H., Ye S., Urban transportation and equity: A case study of Beijing and Karachi, „Transportation Research Part A” 2008, vol. 42, s. 125-139.
2. Beim M.: Wpływ dostępności transportem zbiorowym na rozwój społeczno-ekonomiczny województwa wielkopolskiego, Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne, Poznań 2014.
3. Beyazit E., Evaluating social justice in transport: Lessons to be learned from the capability approach, „Transport Reviews” 2011, vol. 31, nr 1, s. 117-134.
4. Borowska-Stefańska M., Dostępność transportowa od straży pożarnych do obiektów społecznych zlokalizowanych na terenach zagrożonych powodziami w województwie łódzkim z wykorzystaniem analiz sieciowych, „Transport Miejski i Regionalny”2016, nr 3, s. 28-32.
5. Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS, Badanie pilotażowe zachowań komunikacyjnych ludności w Polsce – raport końcowy, GUS, Jachranka 2015.
6. Church A., Frost M., Sullivan K., Transport and social exclusion in London, „Transport Policy” 2000, vol. 7, s. 195-205.
7. Currie G., Richardson T., Smyth P., Vella-Brodrick D., Hine J., Lucas K. i in., Investigating links between transport disadvantage, social exclusion and well-being in Melbourne-Preliminary results, „Transport Policy” 2009, vol. 16 s. 97-105.
8. Delbosc A., Currie G., The spatial context of transport disadvantage, social exclusion and well-being, „Journal of Transport Geography” 2011, vol. 19, s. 1130-1137.
9. Elvy J., Public participation in transport planning amongst the socially excluded: An analysis of 3rd generation local transport plans, „Case Studies on Transport Policy” 2014, vol. 2, s. 41-49.
10. Eurostat, tran_hv_psmod http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-datasets/-/TRAN_HV_PSMOD (dostęp: 2016.09.21).
11. Glaeser E., Kahn M., Rappaport J., Why do the poor live in cities? The role of public transportation, „Journal of Urban Economics” 2008, vol. 63, s. 1-24.
12. Goliszek S., Połom M., Porównanie dostępności komunikacyjnej transportem zbiorowym w ośrodkach wojewódzkich Polski Wschodniej na koniec perspektywy UE 2007-2013, „Transport Miejski i Regionalny” 2016, nr 3, s 16-27.
13. Golub A., Martens K., Using principles of justice to assess the modal equity of regional transportation plans, „Journal of Transport Geography” 2014, vol. 41, s. 10-20.
14. GUS, Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start (dostęp: 2016.09.21).
15. GUS, Budżety Gospodarstw Domowych w 2015 roku, GUS, Warszawa 2016.
16. GUS, Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2014), GUS, Warszawa 2015.
17. GUS, Dojazdy do pracy - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, Warszawa 2014.
18. GUS, Jak się żyje osobom starszym w Polsce?, GUS, Warszawa 2012.
19. GUS, Jakość życia w Polsce. Edycja 2014, GUS, Warszawa 2014.
20. GUS, Jakość życia w Polsce. Edycja 2015, GUS, Warszawa 2015.
21. GUS, Jakość życia. Kapitał społeczny, ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce, GUS, Warszawa 2013.
22. GUS, Sytuacja społeczno-ekonomiczna gospodarstw domowych w latach 2000-2011. Zróżnicowanie miasto - wieś, GUS, Warszawa 2013.
23. GUS, Transport - wyniki działalności, GUS, Warszawa 2004-2016.
24. Hebel K., Wyszomirski O., Rower jako środek transportu w podróżach miejskich w Gdyni, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2015, nr 12, s. 18-21.
25. Jones P., Lucas K., The social consequences of transport decision-making: clarifying concepts, synthesising knowledge and assessing implications, „Journal of Transport Geography” 2012, vol. 21, s. 4–6.
26. Kiciński M., Zmuda-Trzebiatowski P., Bieńczak M., Ocena zagrożenia wykluczeniem społecznym związanym z transportem w powiatach Wielkopolski [w:] Materiały konferencyjne „Pomiar ubóstwa i wykluczenia społecznego w układach regionalnych i lokalnych”, Poznań 2015.
27. Kisielewski P., Skóra A., Analiza dostępności czasowo-przestrzennej połączeń komunikacji miejskiej na wybranych przykładach, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2016, nr 4, s. 49-53.
28. Komornicki T., Rosik P., Śleszyński P., Stępniak M., Oszacowanie wartości wskaźnika dostępności czasowej na potrzeby dokumentów strategicznych, których postępy są monitorowane w ramach bazy STRATEG (izochrona drogowa 60 i 90 minut), IGiPZ PAN, Warszawa 2015.
29. Loader C., Stanley J., Growing bus patronage and addressing transport disadvantage - The Melbourne experience. „Transport Policy” 2009, vol.16, s. 106-114.
30. Lucas K., Transport and social exclusion: Where are we now?, „Transport Policy” 2012, vol. 20, s. 105-113.
31. Lucas K., van Wee B., Maat K. A method to evaluate equitable accessibility: combining ethical theories and accessibility-based approaches, „Transportation” 2016, vol. 43 s. 473-490.
32. Nahmias-Biran B., Sharaby N., Shiftan Y., Equity Aspects in Transportation Projects: Case Study of Transit Fare Change in Haifa, International Journal of Sustainable Transportation 2014, vol. 8 nr 1, s. 69-83.
33. Nuworsoo C., Golub A., Deakin E., Analyzing equity impacts of transit fare changes: Case study of Alameda-Contra Costa Transit, California, Evaluation and Program Planning 2009, vol. 32, s. 360-368.
34. Páez A., Mercado R., Farber S., Morency C., Roorda M., Mobility and Social Exclusion in Canadian Communities An Empirical Investigation of Opportunity Access and Deprivation from the Perspective of Vulnerable Groups FINAL REPORT, Policy Research Directorate Strategic Policy and Research, Gatineau 2009.
35. Pittman N., Day J., Locating and quantifying public transport provision with respect to social need in Canberra, Australia, „Australian Planner” 2015, vol. 52, nr 4, s. 326-336.
36. Praca zbiorowa, Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego, Poznań 2015.
37. Rose E., Witten K., McCreanor T., Transport related social exclusion in New Zealand: Evidence and challenges, „Kōtuitui: New Zealand, Journal of Social Sciences Online” 2009, vol. 4, nr 3, s. 191-203.
38. Sustainable Development Commission, Fairness in a Car-Depended Society, Londyn 2011.
39. Van Wee B., Geurs K., Discussing Equity and Social Exclusion in Accessibility Evaluations. „EJTIR” 2011, vol. 11, nr 4, s. 350-367.
40. Zmuda-Trzebiatowski P., Partycypacyjna ocena miejskich projektów transportowych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2016.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-49bd9549-b2c2-4158-9fd6-bba7b399bfae
Identyfikatory