Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-49af4baf-3a9f-4a02-8776-13d7e8be3fe9

Czasopismo

Nafta-Gaz

Tytuł artykułu

Metody wyznaczania ciśnienia przebicia w skałach słabo przepuszczalnych

Autorzy Majkrzak, M. 
Treść / Zawartość http://inig.pl/nafta-gaz/
Warianty tytułu
EN Methods for determining threshold capillary pressure in low permeability rocks
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono dwie metody umożliwiające określenie wartości ciśnienia przebicia (threshold pressure) dla skał charakteryzujących się możliwie niskimi wartościami parametrów petrofizycznych. Wykonano pomiar wskazanego ciśnienia metodą zatłaczania ciągłego i metodą porozymetrii rtęciowej, a otrzymane wyniki porównano ze sobą. Na podstawie przeprowadzonych badań podjęto próbę wskazania optymalnej metody pomiarowej oraz wpływu petrofizycznych własności ośrodka porowatego na wynik końcowy.
EN The paper presents two methods for determining the value of threshold pressure for rocks with the lowest possible petrophysical properties. Threshold pressure measurements were carried out for mercury porosimetry and continuous injection approach, and the results were compared. Based on the outcomes, an attempt was made to indicate optimal measurement approach and impact petrophysical properties for the final results.
Słowa kluczowe
PL ciśnienie przebicia   porozymetria rtęciowa   metoda zatłaczania ciągłego   skały niskoprzepuszczalne  
EN threshold pressure   mercury porosimetry   continuous injection method   low permeability rocks  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Nafta-Gaz
Rocznik 2015
Tom R. 71, nr 8
Strony 549--555
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Majkrzak, M.
  • Zakład Inżynierii Naftowej. Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy ul. Lubicz 25A 31-503 Kraków, majkrzak@inig.pl
Bibliografia
[1] Busch A., Muller N.: Determining CO2 /brine relative permeability and capillary threshold pressure for reservoir rocks and caprocks: Recommendations for development of standard laboratory protocol. Energy Procedia 2011, vol. 4, pp. 6053–6060.
[2] Darlak B., Kowalska-Wlodarczyk M., Such P.: Methodological aspects of porosity and pore space measurements in shale rocks. Nafta-Gaz 2011, nr 5, s. 326–330.
[3] Djaouti K., Egerman P., Hennebelle P.: An integrated approach to estimate threshold capillary pressure from core and log data. International Symposium of the Society of Core Analysts, Napa Valley, California, USA, 16–19 September, 2013.
[4] Egermann P., Lombard J. M., Bretonnier P.: A fast and accurate method to measure threshold capillary pressure of caprocks under representative conditions. International Symposium of the Society of Core Analysts, Trondheim, Norway, 12–16 September, 2006.
[5] Giesche H.: Mercury porosimetry: a general (practical) overview. Particle & Particle Systems Characterization 2006, vol. 23, pp. 9–19.
[6] Hildenbrand A., Schlomer S., Krooss B. M.: Gas breakthrough experiments on fine-grained sedimentary rocks. Geofluids 2002, vol. 2, pp. 3–23.
[7] Krooss B. M., Leythaeuser D., Schaefer R. G.: The quantification of diffusive hydrocarbon losses through cap rocks of natural gas reservoirs – a reevaluation. AAPG Bulletin 1992, vol. 76, pp. 403–406.
[8] Monicard R. P.: Properties of reservoir rocks: Core analysis. Translation from the French. Editions Technip, Paris 1980.
[9] Piesik-Bus W.: Analiza modelu geologicznego wytypowanego zloza gazu ziemnego do konwersji na PMG, z wykorzystaniem CO2 jako gazu buforowego. Nafta-Gaz 2010, nr 11, s. 1000–1007.
[10] Thomas L. K., Katz D. L., Tek M. R.: Threshold Pressure Phenomena in Porous Media. Society of Petroleum Engineers Journal 1968, vol. 8, pp. 174–184.
Uwagi
PL Artykuł powstał na podstawie pracy statutowej pt. Metody wyznaczania ciśnienia przebicia w skałach słabo przepuszczalnych – praca INiG – PIB na zlecenie MNiSW; nr archiwalny: DK-4100-38/14, nr zlecenia: 38/SI/14.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-49af4baf-3a9f-4a02-8776-13d7e8be3fe9
Identyfikatory