Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-4999100d-9de1-4dd4-9f0a-3aa0bd801cb6

Czasopismo

Farby i Lakiery

Tytuł artykułu

Wpływ włókien z polietylenu o dużej gęstości na właściwości powłok

Autorzy Zubielewicz, M.  Chmielnicki, B.  Preficz, B.  Gołombek, K. 
Treść / Zawartość http://gliwice.impib.pl/nasze-wydawnictwa/farby-i-lakiery/wydania-archiwalne
Warianty tytułu
EN The influence of high density polyethylene fibers on the properties of coatings
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Opracowano receptury i wykonano próbki farb rozpuszczalnikowych i wodorozcieńczalnych na żywicach akrylowych, zawierających włókna z polietylenu o dużej gęstości (HDPE) i, w celach porównawczych, bez włókien. W badaniach zastosowano włókna o różnej długości i średnicy, w ilości 1% mas. i 3% mas. w przeliczeniu na farbę. Przebadano właściwości farb w stanie ciekłym, właściwości fizyko-mechaniczne (giętkość, twardość, tłoczność, odporność na uderzenie, wytrzymałość na rozciąganie, przyczepność do podłoża) oraz ochronne (odporność na wodę, mgłę solną i alkalia). Wykonano również badania struktury powłok metodą elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM). Na podstawie wyników badań stwierdzono, że dodatek włókien nie wpływa w istotny sposób na właściwości fizyko-mechaniczne powłok, pomimo poprawy struktury powłok dzięki gęstemu upakowaniu płatkowego talku, włókien i cząstek pigmentu. Najlepszą odporność na mgłę solną wykazała powłoka farby rozpuszczalnikowej z dodatkiem 1% najmniejszego włókna o długości ok. 0,1 mm i średnicy 5 μm (ESS5F), a zwiększenie do 3% dodatku włókien małych i średnich (ESS5F i E380F) poprawiło odporność powłok zarówno na mgłę solną, jak i na alkalia.
EN Acryl solvent- and water-borne paints containing high density polyethylene (HDPE) fibers and, for comparison, without fibers were formulated. Fibers of various diameter and length were used in the amount of 1% wt. and 3% wt. in terms of paint. The properties of paints in liquid state, physico-mechanical properties (flexibility, drawability, hardness, impact resistance, tensile strength, adhesion) and protective properties (water, salt spray and alkali resistance) of coatings were determined. The coating structure was also examined by scanning electron microscopy (SEM). Based on test results it was found that the addition of fibers does not significantly affect physico-mechanical properties of the coatings, despite the improvement of the coating structure due to the dense packing of flaky talc, fibers and pigment particles. The best resistance to salt spray was demonstrated by the solvent-borne coating with the addition of 1% wt. the smallest fibers with the length of approx. 0.1 mm and the diameter of 5 μm (ESS5F), and increasing the addition of small and medium fibers (ESS5F and E380F) to 3% wt. improved both salt spray and alkali resistance.
Słowa kluczowe
PL włókno z polietylenu o dużej gęstości   powłoka lakierowa   właściwości fizykomechaniczne   właściwości ochronne  
EN HDPE   high density polyethylene fibres   coating   physico-mechanical properties   protective properties  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Czasopismo Farby i Lakiery
Rocznik 2018
Tom nr 2
Strony 18--27
Opis fizyczny Bibliogr. 19 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Zubielewicz, M.
  • Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, 87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, m.zubielewicz@impib.pl
autor Chmielnicki, B.
  • Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, 87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55
autor Preficz, B.
  • Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, 87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55
autor Gołombek, K.
  • Politechnika Śłąska, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, Zakład Przetwórstwa Materiałów Metalowych i Polimerowych, 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18A
Bibliografia
1. Giudice C.A., Reinforcement Fibers in Zinc-Rich Nano Lithium Silicate Anticorrosive Coatings, http://cdn.intechopen.com/pdfs/34485/InTech-Reinforcement_fibers_in_zinc_rich_nano_lithium_silicate_anticorrosive_coatings.pdf (dostęp: 03.03.2018)
2. Juhl M., Pedersen L., Fiber-Reinforced Zinc Silicate Coatings, Materials Performance, 2010, 49(11), 42–44
3. Improving Inorganic Zinc Coatings with Mineral Fiber Reinforcement, Materials Performance, 2016, 55(12), 37–39
4. McDonald J., Morton D., Pederson L.T., Bernad P., Making Mud-Cracking IOZ’s a Thing of the Past, CORROSION 2016, 6–10.03.2016, Vancouver, paper no. 7835.
5. Hao Y., Liu F., Shi H., Han E., Wang Z., The influence of ultra-fine glass fibers on the mechanical and anticorrosion properties of epoxy coatings, Progress in Organic Coatings, 2011, 71(6), 188–197
6. Hyde J.R., Prezzavento B.A., Paint & Coatings Industry, 2016, 6, 36–41
7. Prezentacja firmy MiniFIBERS, Inc., 2923 Boones Creek Rd., Johnson City, TN 37615, www.minifibers.com
8. PN-EN ISO 2811 Farby i lakiery – Oznaczanie gęstości – Część 1: Metoda piknometryczna
9. PN-C-89402:1978 Oznaczanie lepkości wg Brookfielda
10. PN-C-81519:1979 Wyroby lakierowe – Określanie stopnia wyschnięcia i czasu wysychania
11. PN-EN ISO 2409 Oznaczanie przyczepności powłoki – Badanie metodą siatki nacięć
12. PN-EN ISO 1519 Farby i lakiery – Próba zginania (sworzeń cylindryczny)
13. PN- EN ISO 1522 Farby i lakiery – Badanie metodą tłumienia wahadła
14. PN- EN ISO 1520 Farby i lakiery – Badanie tłoczności
15. PN-EN ISO 6272-1 Farby i lakiery – Badania nagłego odkształcenia (odporność na uderzenie) – Część 1: Badanie za pomocą spadającego ciężarka, wgłębnik o dużej powierzchni
16. PN-C-81521:1976 Badanie odporności powłok lakierowych na działanie wody oraz oznaczanie nasiąkliwości
17. PN-EN ISO 2812-1:2008 Farby i lakiery – Oznaczanie odporności na ciecze – Część 1: Zanurzanie w cieczach innych niż woda
18. PN-ISO 9227 Badania korozyjne w sztucznych atmosferach – Badania w rozpylonej solance
19. PN-EN ISO 4628 Farby i lakiery – Ocena zniszczenia powłok – Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności zmian w wyglądzie
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-4999100d-9de1-4dd4-9f0a-3aa0bd801cb6
Identyfikatory