Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-49889ffa-9e71-46eb-b352-cafeca027bdf

Czasopismo

Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury

Tytuł artykułu

Characterization of Natural Zeolite and Determination Its Adsorption Properties

Autorzy Holub, M.  Balintova, M.  Demcak, S.  Hurakova, M. 
Treść / Zawartość http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/czasopismo-inzynierii-ladowej-s/
Warianty tytułu
PL Charakterystyka naturalnych zeolitów oraz określenie ich właściwości adsorpcyjnych
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Pollution of water by toxic substances is one of the major reason concerning human health as well as the environmental quality. In terms of pollution, mining activities represent a serious threat. Countries of the middle Europe, where extraction of mineral resources takes place a long period, have to solve the problems of wastewater containing whole spectra of heavy metals, which are dangerous to the environment. Finding of the new and cheap ways of wastewater contaminated by heavy metals treatment can increase the quality of the environment in the affected localities and thus prevent adverse effects on fauna, flora or human beings. Sorption techniques belong to a cost effective methods that are able to effectively remove heavy metals. For the overall understanding of the sorption process, it is necessary to characterize and determine the properties of the used adsorbents. The paper deals with characterization of natural zeolite before and after sorption process under acidic conditions. The zeolite was characterized using Fourier transform infrared spectroscopy, X – ray diffraction, scanning electron microscopy and N2 adsorption/desorption isotherms.
PL Zanieczyszczenie wód substancjami toksycznymi znacząco wpływa na zdrowie ludzkiego, a także jakość środowiska. Pod względem zanieczyszczenia, działalność górnicza stanowi poważne zagrożenie. Kraje środkowej Europy, gdzie wydobycie zasobów mineralnych występuje przez długi okres czasu, narasta problem ścieków zawierających całe spektrum metali ciężkich, które są niebezpieczne dla środowiska. Znalezienie nowych i tanich sposobów oczyszczania ścieków zanieczyszczonych metalami ciężkimi, może wpłynąć na poprawę jakości środowiska w dotkniętych zanieczyszczeniem miejscowościach, a tym samym zapobiec niekorzystnemu oddziaływaniu na faunę, florą oraz człowieka. Techniki sorpcyjne należą do efektywnych pod względem kosztów metod, które są w stanie skutecznie usunąć metale ciężkie. Dla ogólnego zrozumienia procesu sorpcji, konieczne jest scharakteryzowanie i określenia właściwości stosowanych adsorbentów. W pracy przedstawiono charakterystykę naturalnych zeolitów, przed i po procesie sorpcji w warunkach kwaśnych. Zeolit scharakteryzowano za pomocą spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera, X - ray dyfrakcji elektronowej mikroskopii skaningowej i izoterm N2 adsorpcji/desorpcji.
Słowa kluczowe
PL zeolit   sorpcja   XRF   XRD   SEM   powierzchnia właściwa  
EN zeolite   sorption   XRF   XRD   SEM   specific surface area  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Czasopismo Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
Rocznik 2016
Tom z. 63, nr 3
Strony 113--122
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Holub, M.
  • Technical University of Kosice, Faculty of Civil Engineering, Institute of Environmental Engineering, Vysokoskolska 4, 04200 Kosice, Slovakia, +421556024154, marian.holub@tuke.sk
autor Balintova, M.
  • Technical University of Kosice, Faculty of Civil Engineering, Institute of Environmental Engineering, Vysokoskolska 4, 04200 Kosice, Slovakia, magdalena.balintova@tuke.sk
autor Demcak, S.
  • Technical University of Kosice, Faculty of Civil Engineering, Institute of Environmental Engineering, Vysokoskolska 4, 04200 Kosice, Slovakia, stefan.demcak@tuke.sk
autor Hurakova, M.
  • Slovak Academy of Science, Institute of Experimental Physics, Watsonova 47, 04001 Kosice, Slovakia, hurakova@saske.sk
Bibliografia
[1] Foldesová M., Hudec P. Štúdium povrchových vlastností slovenského prírodného zeolitu – klinoptilolitu fyzikálnou adsorpciou dusíka. Petroleum & Coal , vol. 49, no 1, pp. 34-40, 2007.
[2] El-Kamash A.M. Evaluation of zeolite A for the sorptive removal of Cs+ and Sr2+ions from aqueous solutions using batch and fixed bed column operations. Journal of. Hazardous Materials, vol. 151, issues 2 – 3, pp. 432–445, 2008.
[3] Baker H.M., Massadeh A.M., Younes H.A. Natural Jordanian zeolite: removal of heavy metal ions from water samples using column and batch method. Environmental Monitoring and Assessment. vol. 157, issues 1 – 4, pp. 319–330, 2009.
[4] Hamidpour M., Kalbasi M., Afyuni M., Shariatmadari H., Holm P.E., Hansen H.C.B. Sorption hysteresis of Cd(II) and Pb(II) on natural zeolite and bentonite. Journal of Hazardous Materials, vol. 181, issues 1 – 3, pp. 686–691, 2010.
[5] Wang S., Peng Y. Natural zeolites as effective adsorbents in water and wastewater treatment. Chemical Engineering Journal, vol. 156, issue 1, pp. 11–24, 2010.
[6] Zhao D., Zhou J., Liu N. Preparation and characterization of Mingguang palygorskite supported with silver and copper for antibacterial behavior. Applied Clay Science, vol. 33, pp. 161 – 170, 2006.
[7] Van der Marel H.W., Beutelspacher H. Atlas of Infrared Spectroscopy of Clay Minerals and their admixtures. Elsevier, USA, 1976.
[8] Burn P. Design and testing of natural/blended zeolite ion exchange columns at West Valley. AlChE Symp. Ser., vol. 83, pp. 66 – 72, 1987.
[9] Helfferich F. Ion Exchange. Dover Publications Inc., New York, 1995.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-49889ffa-9e71-46eb-b352-cafeca027bdf
Identyfikatory
DOI 10.7862/rb.2016.192