Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-4985d727-295c-459e-a8f6-cc778b6f754f

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

The application of quality management conception in medical facilities

Autorzy Religioni, U.  Mińko, M.  Siwczyńska, D.  Barańska, A. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
PL Zastosowanie koncepcji zarządzania jakością w podmiotach leczniczych
Języki publikacji EN
Abstrakty
PL Jakość opieki zdrowotnej determinowana jest przez wiele czynników. Od kilku lat zapewnienie odpowiedniej jakości usług zdrowotnych stało się priorytetem zarówno dla menedżerów ochrony zdrowia, jak i decydentów różnych szczebli polityki zdrowotnej. Placówki medyczne mają możliwość zastosowania różnego rodzaju systemów zarządzania jakością, spośród których najczęściej wykorzystywanymi są certyfikacja i akredytacja. Celem artykułu jest zaprezentowanie modeli kompleksowego zarządzania jakością stosowanych w placówkach medycznych, wskazanie etapów ich wdrażania oraz zalet wynikających z wprowadzenia systemów zarządzania jakością.
EN There are many factors determining a health care quality. For several years, providing quality of health services has become a priority for both health care managers and decision-makers at different levels of health policy. Health care facilities are able to apply various types of quality management systems, among which the most popular are certification and accreditation. This article aims to present a comprehensive quality management models used in medical facilities, its implementation stages indication and the benefits result from a quality management systems introduction.
Słowa kluczowe
PL ochrona zdrowia   zarządzanie jakością  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2012
Tom nr 5
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz. pełen tekst na CD
Twórcy
autor Religioni, U.
autor Mińko, M.
  • Warszawski Uniwersytet Medyczny
autor Siwczyńska, D.
autor Barańska, A.
  • Warszawski Uniwersytet Medyczny
Bibliografia
1) The Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations, www.jointcommission.org, 22.03.2012.
2) Urbaniak J.: Jakość w marketingu, Oficyna Wydawnicza Sami Sobie, Poznań, 1999, s. 73.
3) Europejska Fundacja Zarządzania jakością: Kryteria modelu EFQM, www.efqm.pl, 27.03.2012.
4) Tomasik T.: Podstawy poprawy jakości w medycynie rodzinnej, Zdrowie i Zarządzanie, Kraków, 2002, s. 39.
5) PATH: Performance assessment Tool for Quality Improvement in Hospitals, World Health Organization, 2007, s. 7, www.euro.who.int, 27.03.2012.
6) Centrum Monitorowania Jakości: System akredytacji szpitali, www.wsparcieakredytacji.cmj.org.pl, 25.03.2012.
7) Centrum Monitorowania Jakości: Zasady systemu akredytacji w Polsce, www.wsparcieakredytacji.cmj.org.pl, 25.03.2012..
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-4985d727-295c-459e-a8f6-cc778b6f754f
Identyfikatory