Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-494dada1-74b2-4942-9aec-f3ca5cf01e10

Czasopismo

Materiały Budowlane

Tytuł artykułu

Ocena poprawności rozwiązań materiałowych nadproży okiennych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym

Autorzy Dybowska, M.  Pawłowski, K.  Lewandowski, Ł. 
Treść / Zawartość http://www.materialybudowlane.info.pl
Warianty tytułu
EN Assessment of correctness window lintels material solutions in terms of hygro-thermal performance
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przeprowadzono szczegółową analizę porównawczą parametrów fizykalnych połączenia ściany zewnętrznej z oknem w przekroju przez nadproże. Przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych wybranych rozwiązań proponowanych przez producentów materiałów i systemów budowlanych.
The article was carried out for a detailed comparison of physical connection parameters outer wall with a window in a section through the lintel. Presents the results of numerical calculations of selected solutions proposed by the manufacturers of building materials and systems.
Słowa kluczowe
PL okno   nadproże   rozwiązanie konstrukcyjne   dobór materiału   właściwości cieplno-wilgotnościowe   poprawność   ocena  
EN window   lintel   structural solution   material selection   hygrothermal properties   correctness   assessment  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Materiały Budowlane
Rocznik 2015
Tom nr 5
Strony 95--97
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., il., tab.
Twórcy
autor Dybowska, M.
  • Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz, mondyb000@utp.edu.pl
autor Pawłowski, K.
  • Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
autor Lewandowski, Ł.
  • Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Bibliografia
[1] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 926.).
[2] Program „Poprawa efektywności energetycznej” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) – Wymagania techniczne dla budynków.
[3] PN-EN ISO 10211:2008. Mostki cieplne w budynkach. Strumienie ciepła i temperatury powierzchni. Obliczenia szczegółowe.
[4] Dylla A., Praktyczna fizyka budowli. Szkoła projektowania złączy budowlanych, Wydawnictwo Uczelniane UTP, Bydgoszcz 2009.
[5] Pawłowski K., Dybowska M., Analiza numeryczna parametrów cieplno-wilgotnościowych złączy ścian zewnętrznych, Czasopismo Izolacje 10, 2012, str. 80 – 85.
[6] Pawłowski K., Projektowanie przegród zewnętrznych w świetle nowych warunków technicznych dotyczących budynków, GRUPA MEDIUM, Warszawa 2013.
[7] PN-EN ISO 13788:2003, Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-494dada1-74b2-4942-9aec-f3ca5cf01e10
Identyfikatory
DOI 10.15199/33.2015.05.39