PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Vision of the refineries’ development up to 2050

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Wizja rozwoju rafinerii do 2050 r.
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The history of petroleum industry, including refining sector and the perspectives for its development until 2050 has been presented. The prognoses for consumption of petroleum as primary energy carrier and of transport fuel as well as dominating role of petrol products in the world economy have been illustrated. The attention was paid to the legal regulations, including those ones limiting emission and having an effect on the discussed industrial sector and the participation of a new generation of fuels in the total balance of fuels and consumption of new raw materials in their production. The report ‘Fuels Europe’ which is simultaneously a vision of the way of evolution of refinery branch and liquid fuels up to 2050 has been described.
PL
Przedstawiono historię przemysłu naftowego, w tym rafineryjnego, oraz prognozę jego rozwoju do 2050 r. Zobrazowano prognozy dla zużycia ropy naftowej, jako nośnika energii pierwotnej oraz paliwa transportowego a także dominującą rolę produktów naftowych w światowej gospodarce. Zwrócono uwagę na regulacje prawne, w tym ograniczające emisję i mające wpływ na ten sektor przemysłu oraz udział nowej generacji biopaliw w ogólnym bilansie paliw i użycie nowych surowców do ich produkcji. Opisano raport Fuels Europe, który jest jednocześnie wizją ścieżki ewolucji branży rafineryjnej i paliw płynnych do 2050 r.
Rocznik
Tom
Strony
8--18
Opis fizyczny
Bibliogr. 50 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Polish Petroleum Concern ORLEN SA, 7, Chemików Street, 09-411 Plock, tel.: + 48 605-198-450
Bibliografia
 • [1] E. Bortel, H. Konieczny, Zarys technologii chemicznej, PWN, Warszawa 1992.
 • [2] A.G.D. Emerson, Quantitative forecasting of problems in industrial water system, World Scientific Publishing 2003.
 • [3] W. Górski, Przetwory naftowe i płyny eksploatacyjne. Leksykon, Instytut Technologii Nafty, Kraków 2016.
 • [4] L. Gradoń, A. Selecki, Podstawowe procesy przemysłu chemicznego, WNT, Warszawa 1985.
 • [5] E. Grzywa, J. Molenda, Technologia podstawowych syntez chemicznych, t. 1, WNT, Warszawa 2008.
 • [6] http://abarrelfull.wikidot.com/.
 • [7] https://www.hydrocarbonprocessing.com.
 • [8] R.A. Meyers, Handbook of petroleum refining processes, McGraw-Hill Education - Europe, 2016.
 • [9] M. Mujtaba, Batch distillation. Design and operation, Series on Chemical Engineering, t. 3, Imperial College Pr., 2004.
 • [10] A.C. Palmer, Introduction to petroleum exploration and engineering, World Scientific, 2016.
 • [11] S. Pilat, Zarys technologii nafty, Drukarnia i litografia Piller-Neumann, Lwów 1939, reprint: Drukarnia Wydawnicza im. W.L. Anczyca, Kraków 2001.
 • [12] A. Puchowicz, Impresje naftowe. Z okazji przerobu 500 mln t ropy w Płocku, Płock 2012.
 • [13] A. Puchowicz, Paliwa, jaka alternatywa? Stowarzyszenie Płockich Naftowców i Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Płocku, Płock 2009.
 • [14] A. Puchowicz, Z naftą przez pokolenia, SITPChem o/Płock, Płock 2004.
 • [15] J.G. Speight, The chemistry and technology of petroleum, Marcel Dekker, New York 2009.
 • [16] J. Szarawara, J. Piotrowski, Podstawy teoretyczne technologii chemicznej, WNT, Warszawa 2010.
 • [17] Praca zbiorowa, Nafta polska, (red. A. Bochen), Polska Izba Paliw Płynnych, Bydgoszcz 2015.
 • [18] Praca zbiorowa, Historia polskiego przemysłu naftowego, (red. M. Boryń, A. Chodubsk i B. Duraj), Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2014.
 • [19] J.E. Carruthers, L.H. Solomon, A.L. Waddams, Petroleum refining. History of oil. encyclopedia britannica, November 2018, https://www.britannica.com/technology/petroleum-refining.
 • [20] https://www.cire.pl, Międzynarodowy rynek ropy naftowej. Charakterystyka okresów kryzysowych.
 • [21] https://www.ektinteractive.com/history-of-oil, History of crude oil.
 • [22] https://www.history.com/topics/industrial-revolution/oil-industry, A history of petrol.
 • [23] A. Klocek, Płocka rafineria i petrochemia w latach 1959-2000, monografia, Wyd. P.P.-H. Drukarnia Sp. z o.o. w Sierpcu, Płock 2010.
 • [24] Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC), World Oil Outlook, Worldwide Fuel Charter. http://www.acea.be/uploads/publications/Worldwide_Fuel_Charter_5ed_2013. pdf, dostęp październik 2015 r.
 • [25] S. Ptak, J. Jakóbiec, Nafta-Gaz 2016, 72, nr 6, 451.
 • [26] K. Ruszaj, P. Gorlicki Przemysł naftowy - od powstania do współczesności. 2010 r., https://docplayer.pl/782744-Kingaruszaj-recenzja-prof-dr-hab-wlodzimierz-bonusiak-gorlickiprzemysl-naftowy-od-powstania-do-wspolczesnosci.html.
 • [27] M. Rutkowski, Technologia chemiczna ropy naftowej i gazu, Politechnika Wrocławska, Wrocław 1976.
 • [28] Praca zbiorowa, Ropa naftowa właściwości przetwarzanie, produkty, WNT, Warszawa 2006.
 • [29] Z. Tomczonek, Studia Ekon. 2013, nr 4 (64), 114.
 • [30] A. Wasilewski, Ropa naftowa w XX wieku, Instytut Nafty i Gazu, Kraków 2011.
 • [31] Praca zbiorowa, Historia polskiego przemysłu naftowego, (red. R. Wolwowicz), Wyd. Brzozów-Kraków, t. 1 1994 r., t. 2 1995 r.
 • [32] M. Michułka, Charakterystyka technologiczna rafinerii ropy i gazu w Unii Europejskiej, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, wrzesień 2003.
 • [33] J. Molenda, Przem. Chem. 2002, 81, nr 10, 644.
 • [34] The Oil Companies' European Association for environment, health and safety in refining and distribution (CONCAWE).: Life-cycle analysis. A look into the key parameters affecting life-cycle CO2 emissions of passengers cars.
 • [35] P. Barthe, M. Chaugny, S. Roudier, L.D. Sancho, Best available techniques (BAT), Reference document for the refining of mineral oil and gas industrial, Emissions Directive 2010/75/EU, (Integrated Pollution Prevention and Control), European Commision, 2015.
 • [36] Komisja Europejska, Prezentacja. www.ec.europa.eu/commission/index_pl/.
 • [37] Suncor Energy Inc., Report on sustainability 2018 r. https://sustainability.suncor.com/.
 • [38] Eurostat, GHG statistics tables and figures update, 2017.
 • [39] BP p.l.c.: Statistical Review of World Energy, June 2018, https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html.
 • [40] Fuels Europe, Statistical Report 2018 r. https://www.fuelseurope.eu/publication/statistical-report-2018/.
 • [41] Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/ index.php/File:Consumption_of_oil_EU-28,_2015,_percentage.
 • [42] Fuels Europe, Vision 2050. A pathway for the evolution of the refining industry and liquid fuels, June 2018.
 • [43] E. Menes, Transport Samochodowy, Wyd. Instytut. Transportu Samochodowego, 2009, nr 1.
 • [44] Communication from The Commission to The European Parliament, The European Council, The Council, the European Economic and Social Committee, The Committee of The Regions and The European Investment Bank.: A Clean Planet for All, A European strategic long-term vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy. Brussels, 28.11.2018 COM(2018) 773 final, https://ec.europa.eu/clima/news/commission-calls-climate-neutral-europe-2050_en.
 • [45] European Commission, The EU Biodiversity Strategy to 2020, 2011, http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure%20final%20lowres.pdf.
 • [46] Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Nasze ubezpieczenie na życie i nasz kapitał naturalny - unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r., Bruksela, 3 maja 2011 r., KOM(2011) 244 wersja ostateczna.
 • [47] Niskoemisyjna Polska 2050 - podróż do niskoemsyjnej przyszłości, raport, http://polskabezco2.pl/pl/aktualnosci/n42-prezentacja-raportu-2050-pl-podroz-do-niskoemisyjnejprzyszlosci.
 • [48] Fokus Groups, The Future of Transport, Report 20.02.2009, https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/strategies/studies/doc/future_of_transport/2009_the_future_of_transport.pdf.
 • [49] AG Prognos, Berlin 2019, https://www.prognos.com/presse/news/.
 • [50] Impact Analysis of Mass EV Adoption and Low Carbon Intensity Fuels Scenarios, Summary report RD18-001912-3, Wyd. Ricardo, August 2018.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-4925ce62-ea81-407c-a9e5-a37bb4a991b9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.