Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-490a7ea9-15f5-47d9-88c8-0cf32e1a1862

Czasopismo

Polska Energetyka Słoneczna

Tytuł artykułu

Zmiana izolacyjności i pojemności cieplnej betonu komórkowego w wyniku rozprzestrzeniającego się zawilgocenia kapilarnego

Autorzy Garbalińska, H.  Matkowska, A.  Mierzwa, N. 
Treść / Zawartość http://ptes-ises.itc.pw.edu.pl/
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono ocenę wpływu zawilgocenia kapilarnego na zmianę parametrów cieplnych przykładowo wybranego betonu komórkowego o gęstości 600 kg/m[sześcienny]. Realizacja wytyczonego celu w pierwszej kolejności wymagała przeprowadzenia badania podciągania kapilarnego, które polegało na rejestracji zmieniającej się wilgotności masowej. Odtworzona dla poszczególnych próbek zależność zmiany masy w czasie posłużyła do wyznaczenia składowych współczynników sorpcji. W trakcie trwania procesu podciągania kapilarnego prowadzono równocześnie pomiary podstawowych parametrów ciepnych, tj. współczynnika przewodzenia ciepła i objętościowej pojemności cieplnej. Stwierdzono znaczące zróżnicowanie tych parametrów po grubości przegrody o skali zmieniającej się wraz z czasem trwania procesu podciągania kapilarnego.
Słowa kluczowe
PL beton komórkowy   izolacyjność   pojemność cieplna   zawilgocenie kapilarne  
EN cellular concrete   insulation   thermal capacity   capillary moisture  
Wydawca Polskie Towarzystwo Energetyki Słonecznej PTES - ISES
Czasopismo Polska Energetyka Słoneczna
Rocznik 2013
Tom nr 1-4
Strony 22--25
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Garbalińska, H.
  • Wydział Budownictwa i Architektury, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin, Polska
autor Matkowska, A.
  • Wydział Budownictwa i Architektury, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin, Polska
autor Mierzwa, N.
  • Wydział Budownictwa i Architektury, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin, Polska
Bibliografia
Alsabry A., 2010, Dynamika podciągania kapilarnego w murach budowlanych, Przegląd budowlany No9/2010, pp. 46-48
Budownictwo ogólne. Fizyka budowli, 2005, praca zbiorowa pod kierunkiem Klemma P., Arkady, Warszawa
Dylla A., 2009, Praktyczna fizyka cieplna budowli, Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy, Bydgoszcz
Garbalińska H., 2002, Izotermiczne współczynniki transportu wilgoci porowatego materiału budowlanego, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin
Ickiewicz I., Sarosiek W., Ickiewicz J., 2000, Fizyka budowli. Wybrane zagadnienia, Dział Wydawnictw i Poligrafii, Białystok
Matkowska A., Mierzwa N, 2013, Wpływ podciągania kapilarnego na parametry ciepne wybranych materiałów ściernych. Praca dyplomowa inżynierska, Wydział Budownictwa i Architektury ZUT, Szczecin
Trochonowicz M., 2010, Wilgoć w obiektach budowlanych. Problematyka badań wilgotnościowych, Budownictwo i Architektura No 7/2010, pp. 131-144
Wyrwał J., Świrska J., 1998, Problemy zawilgocenia przegród budowlanych, PAN, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej, Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-490a7ea9-15f5-47d9-88c8-0cf32e1a1862
Identyfikatory