Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-48f228cb-64c5-4515-a832-c3fd7b842b6f

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wdrażanie usługi ITS monitorowania i nadzoru ruchu pojazdów w obszarze miejskim

Autorzy Siergiejczyk, M.  Krzykowska, K.  Tatar, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Implementation of monitoring and road traffic surveillance ITS service in urban area
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono funkcjonalne, fizyczne oraz komunikacyjne aspekty wdrażania usług inteligentnych systemów transportowych. Przedstawiono charakterystykę poziomów wybranej usługi, technologie umożliwiające ich świadczenie oraz rozkład przepływu danych. Wyróżniono sposoby realizacji usługi oraz opis jej funkcjonowania. Artykuł ma na celu przedstawienie możliwości wykorzystania Inteligentnych Systemów Transportowych do poprawy płynności ruchu i wzrostu efektywności transportu drogowego. W ramach projektowanej koncepcji ITS przedstawiono architekturę logiczną systemu oraz sprecyzowano pełnione funkcje, które mają być realizowane. Ogólna koncepcja systemu została uszczegółowiona poprzez opracowanie przepływu danych pomiędzy poszczególnymi podsystemami. Referat przygotowano w oparciu o istniejące normy oraz regulacje prawne oraz dostępną literaturę przedmiotu. Publikacja została przygotowana w ramach realizacji projektu Rozwój Innowacji Drogowych finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (Umowa nr DZP/RID-I-41/7/NCBR/2016).
EN The article presents the functional, physical, and communication aspects of the service implementation in intelligent transport systems. The characteristic levels of selected services and technologies enables the provision and distribution of data flow. The article is aimed to appear possible use of Intelligent Transport Systems to improve traffic flow and increase efficiency of road transport. As part of the planned concept of ITS service Authors present a logical architecture of the system and a clarification of its functions, which are going to be implemented. The overall concept of the system has been further elaborated by developing a data flow between the subsystems. The paper was prepared on the basis of the existing norms and regulations and available literature. The publication has been prepared within the framework of the project Road Innovations Development funded by the National Centre of Research and Science and the General Directorate of National Roads and Motorways (Contract No. DZP/RID-I-41/7/NCBR/2016).
Słowa kluczowe
PL inteligentne systemy transportowe (ITS)   transport drogowy   efektywność transportu   telematyka transportu   monitorowanie ruchu drogowego   nadzór nad ruchem drogowym  
EN Intelligent Transport Systems (ITS)   road transport   transport efficiency   transport telematics   monitoring traffic   supervising traffic  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 1845--1849
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Siergiejczyk, M.
  • Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej
autor Krzykowska, K.
  • Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej
autor Tatar, K.
  • Wydzial Transportu Politechniki Warszawskiej
Bibliografia
1. Architecture FRAME, European ITS Framework Architecture. U.K. 2011
2. Chojnacki B., Kowalewski M., Pękalski A.: Znaczenie krajowej architektury ITS. W: Inteligentne Systemy Transportowe i sterowanie ruchem w transporcie. Prace naukowe Politechniki Warszawskiej (red. Mirosław Siergiejczyk). Warszawa 2013.
3. Chowdhury M. A., Sadek A.: Fundamentals of Intelligent Transportation Systems Planning. Artech House ITS Library. Boston, London 2003.
4. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Załącznik do numeru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach.
5. GDDKiA, ITS Polska: Inteligentne Systemy Transportowe. Parametry techniczne urządzeń telematyki drogowej. Specyfikacja Techniczna nr 1. Lipiec 2012.
6. Kawalec P., Sobieszuk-Durka S.: Metody i algorytmy obszarowego sterowania ruchem drogowym. Prace naukowe Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2011.
7. Klein L.A.: Sensor Technologies and date requirements of ITS. Artech Hause, ITS Library, 2001.
8. Kołodziejska A., Krzykowska K., Siergiejczyk M., Wybrane aspekty wdrożenia usług ITS na drodze szybkiego ruchu, (w:) K. Zboiński, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport. Z. 113, Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2016 s. 254-264. ISSN 1230-9265.
9. Krzykowska K., Mierzejewska A., Marszałek B., Koncepcja systemu bezprzewodowej transmisji danych między urządzeniami mobilnymi i pojazdami, (w:) I. Nowak, Czasopismo Logistyka 4/2015, Wydawca: Instytut Logistyki i Magazynowania, ISSN 1231-5478.
10. Lubkowski, P., Łaskowski, D., Pawlak, E. Provision of the reliable video surveillance services in heterogeneous networks, Safety and Reliability: Methodology and Applications - Proceedings of the European Safety and Reliability Conference, ESREL 2014 pp. 883-888, 2015.
11. Lubkowski, P., Laskowski D., Selected issues of reliable identification of object in transport systems using video monitoring services, Communication in Computer and Information Science 0471, pp. 59-68, 2014, Springer Verlag, ISSN: 18650929 ISBN: 978-366245316-2.
12. Rosiński A.: Rationalisation of the maintenance process of transport telematics system comprising two types of periodic inspections. „Proceedings of the Twenty-Third International Conference on Systems Engineering”, editors: Henry Selvaraj, Dawid Zydek, Grzegorz Chmaj, given as the monographic publishing series - „Advances in intelligent systems and computing”, Vol. 1089. The publisher: Springer, 2015. Paper: 663-668.
13. Siergiejczyk M.: Efektywność eksploatacyjna systemów telematyki transportu. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, seria Transport, Nr 67, Warszawa 2009.
14. Siergiejczyk M., Rosiński A., Dziula P., Krzykowska K., Analiza niezawodnościowo-eksploatacyjna autostradowych systemów telematyki transportu, Journal of KONBiN 1(33) 2015 ISSN 1895-8281, DOI 10.1515/jok-2015-015, s. 177-186.
15. Sumiła M., Siergiejczyk M.: Method of dynamic identification of hazardous driver behavior by traffic parameters detection. Safety and Reliability Methodology and Applications - Nowakowski et al. (Eds). CRC Press Taylor & Francis Group. London 2015. pp. 109-114. ISBN 978-1-138-02681-0
16. Sumiła M.: Selected Aspects of Message Transmission Management in ITS Systems. Telematics in the Transport Environment. Springer Heidenberg 2012, pp. 141-147. ISSN 1865-0929, ISBN 978-3-642-34049-9.
17. Telematyka transportu drogowego. Praca zbiorowa (red. Gabriel Nowacki). Instytut Transportu Samochodowego. Warszawa 2008.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-48f228cb-64c5-4515-a832-c3fd7b842b6f
Identyfikatory