Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-48d8c414-2e9b-4078-b738-addce8104fc8

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Skutki ekologiczne dla mórz i oceanów wybranych zagrożeń i zdarzeń wypadkowych

Autorzy Herdzik, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Environment effects for seas and oceans of chosen threats and accidents
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiony został problem wybranych zdarzeń wypadkowych na morzu prowadzących do różnych stanów zagrożenia środowiska: morza, lądu i atmosfery. Na podstawie opracowań i raportów organizacji zajmujących się ochroną środowiska morskiego, autor wskazał własne spostrzeżenia oraz uwagi. Pod względem zagrożeń, transport morski sytuuje się jako jeden z bardziej niebezpiecznych dla środowiska. Utrudnienia związane z dotarciem do miejsca zdarzenia, przeprowadzenia akcji, ryzyko zatopienia statku, w tym zatopienia paliwa i dużych ilości niebezpiecznych ładunków znajdujących się na statku, powodują, że zdarzają się katastrofy o skali dotyczącej znacznie większych obszarów w porównaniu do katastrof na lądzie. Wskazano przykładowe skutki dla środowiska. Pozostają pytania: czy można było zapobiec wypadkowi i czy można było ograniczyć skutki w chwili zdarzenia oraz podczas akcji ratunkowej.
EN Paper discussed the problem of chosen accidents at sea leading to different environment threats of sea, land and atmosphere. On the base of elaborates and reports carried out through marine environment protection organizations, author indicated own observations and remarks. Taking into account the threats, transport by sea seems to be the one of more dangerous to the environment. Difficulties with reaching the place of accident, performing the rescue action, risk of ship’s sinking with fuel and cargo inside cause that the disaster may happened in a bigger scale having influence on much larger areas in comparison to land one. It was indicated the demonstration effects to environment. They were left the questions: was it possible to prevent the disaster and was it possible to restrict the effects in a moment of accident and during the rescue action.
Słowa kluczowe
PL zagrożenia   wypadki   środowisko morskie   zanieczyszczenia środowiska morskiego  
EN threats   accidents   marine environment   marine pollution  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 10
Strony 39--44
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., il.
Twórcy
autor Herdzik, J.
Bibliografia
1. Rocznik statystyczny gospodarki morskiej, Warszawa, Szczecin GUS 2014.
2. Rocznik statystyczny gospodarki morskiej, Warszawa, Szczecin GUS 2015.
3. Roczna analiza wypadków i incydentów morskich, Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich, 2013.
4. Przyszłość Morza Bałtyckiego – tendencje rozwojowe, WWF 2015, www.wwf.pl
5. Duda D., Królikowski A., Lotniczy monitoring w zakresie ochrony środowiska morskiego obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, Górnictwo i Geoinżynieria, Zeszyt 4/1, str. 93-97, 2011.
6. Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku), Międzyresortowy Zespół ds. Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2015.
7. Rogowska J., Wpływ wraków na środowisko na przykładzie ss Stuttgart, rozprawa doktorska, Politechnika Gdańska 2011.
8. Jagusiewicz A., Współpraca we wdrażaniu Bałtyckiego Planu Działań HELCOM w Polsce, Warszawa 2013.
9. Program monitoringu wód morskich, Raport do Komisji Europejskiej, GIOŚ Warszawa 2014.
10. Korzeniowski K., Ochrona środowiska morskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998.
11. Herdzik J., Analiza skutków wybranych wypadków na morzu jako zagrożeń utrudniających akcje ratownicze, Logistyka 4/2014 str. 419-429.
12. Herdzik J., Zatonięcie holownika Kuguar – studium przypadku, Logistyka 4/2015, CD 2 str. 7539-7545.
13. Annual report on discharges observed during aerial surveillance in the Baltic sea 2015, Baltic Marine Environment Protection Committee, HELCOM 2016.
14. Fabisiak J., Zagrożenia ekologiczne Bałtyku związane z zanieczyszczeniami chemicznymi - węglowodory, Zeszyty Naukowe AMW, Rok XLIX, Nr 3, (174) 2008 str. 7-28.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-48d8c414-2e9b-4078-b738-addce8104fc8
Identyfikatory