Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-48aaf0b8-a106-44d3-b4d4-a1afe37655b5

Czasopismo

Transport Miejski i Regionalny

Tytuł artykułu

Modelowanie zachowań komunikacyjnych mieszkańców metropolii

Autorzy Sosiński, P.  Szołtysek, J. 
Treść / Zawartość http://tmir.sitk.org.pl/
Warianty tytułu
EN Modelling of transportation behaviour of metropolitan citizens
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Metropolia i jej funkcje. Determinanty zachowań komunikacyjnych w mieście. Instrumenty kształtowania zachowań komunikacyjnych. Przykłady działań redefiniujących podział zadań przewozowych (podnoszenie atrakcyjności zbiorowych form przemieszczania, ograniczenie możliwości dojazdów samochodem, integracja przewozów indywidualnych i zbiorowych).
EN The metropolis and its functions. The determinants of transportation behaviours in the city. The instruments for transportation behaviour creation. The examples for redefining of the modal split (increasing of public transport attraction, restrictions for private cars movement, integration of public and private conveyance).
Słowa kluczowe
PL transport pasażerski   transport miejski   zachowania komunikacyjne  
EN passenger transport   city transport   transportation behaviour  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
Czasopismo Transport Miejski i Regionalny
Rocznik 2010
Tom nr 5
Strony 28--34
Opis fizyczny Bibliogr. 29 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Sosiński, P.
autor Szołtysek, J.
Bibliografia
1. Ciesielski M., Długosz J., Gługiewicz Z., Wyszomirski O., Gospodarowanie w transporcie miejskim, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1992.
2. Czornik M., Miasto. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008.
3. Dziadek S., Systemy transportowe ośrodków zurbanizowanych, PWN, Warszawa 1991.
4. Grzywacz W., Wojewódzka-Król K., Rydzkowski W., Polityka transportowa, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
5. Integration and Regulatory Structures in Public Transport. Final Report. Projekt Leader NEA Transport Research and Training. Study commissioned by European Commission, DG TERN, Rijswijk 2003.
6. Jałowiecki B., Szczepański M.S., Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2002.
7. Klasik A., Strategie regionalne. Formułowanie i wprowadzanie w życie, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001.
8. Koźlak A., Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
9. Podstawy geografii ekonomicznej, praca zbiorowa pod red. J. Wrony, PWE, Warszawa 2006.
10. Szołtysek J., Car-pooling w koncepcji podróży pasażerskiej w miastach, „Logistyka”, 2008, nr 4.
11. Szołtysek J., Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005.
12. Szymczak M., Logistyka miejska, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
13. Tomanek R., Funkcjonowanie transportu, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004.
14. Transport miejski. Ekonomika i organizacja, praca zbiorowa pod red. O. Wyszomirskiego, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
15. Ustawa z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 z późn. zm.).
16. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 1998 nr 91 poz. 578 z późn. zm.).
17. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. 1998 nr 91 poz. 576 z późn. zm.).
18. Zielona Księga. W kierunku nowej kultury mobilności w mieście, Bruksela 2007.
19. http://www.zm.org.pl/?t=misja&wg=o_nas [29 grudnia 2009 r.]
20. http://www.cenapaliw.pl [29 stycznia 2010]
21. http://www.ztm.gda.pl/tar_bo.html [29 stycznia 2010]
22. http://www.zkmgdynia.pl/index1.php?action=02 [29 stycznia 2010]
23. http://www.kzkgop.com.pl/cennik [29 stycznia 2010]
24. http://www.mpk.krakow.pl/default.aspx?docId=219 [29 stycznia 2010]
25. http://www.mpk.lodz.pl/showarticleslist.action?category=1074&Dla+pasa%C5%BCera [29 stycznia 2010]
26. http://www.mpk.poznan.pl/bilety/tryfy-oplat [29 stycznia 2010]
27. http://www.ztm.waw.pl/?c=110&l=1 [29 stycznia 2010]
28. http://www.mpk.wroc.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=171&Itemid=37 [29 stycznia 2010]
29. http://www.metro.waw.pl/grafika/mlociny_widok1.jpg [28 grudnia 2009 r.]
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-48aaf0b8-a106-44d3-b4d4-a1afe37655b5
Identyfikatory