Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-489c986b-b0af-4b45-8074-ff302956a144

Czasopismo

Przemysł Chemiczny

Tytuł artykułu

Właściwości paliwowe wybranych frakcji palnych pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji

Autorzy Hryb, W. 
Treść / Zawartość przemchem.pl
Warianty tytułu
EN Fuelling properties of selected combustible fractions from end-of-life vehicles
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Import używanych aut do Polski wciąż rośnie. Osiągnięcie wymaganych poziomów odzysku pojazdów wycofanych z eksploatacji wymaga wykorzystania także pochodzących z nich frakcji palnych do wytwarzania paliw z odpadów. Dotychczas tworzywa sztuczne, gąbki, guma i tekstylia pochodzące z pojazdów wycofanych z eksploatacji często trafiały na składowiska, przez co marnowany był ich potencjał energetyczny. Dokonano literaturowego przeglądu możliwości wykorzystania pozostałości po strzępieniu samochodów jako paliwa z odpadów i barier z tym związanych. Przedstawiono wyniki badań paliwowych właściwości wybranych frakcji palnych pochodzących z trzech różnych pojazdów wycofanych z eksploatacji pod kątem możliwości ich wykorzystania jako komponentu paliw z odpadów. Uzyskane wyniki wskazały na możliwość wydzielania frakcji nadających się do wykorzystania jako składniki paliw alternatywnych już przed procesem strzępienia (np. w stacjach demontażu pojazdów), co uniemożliwi ich wtórne zanieczyszczenie w trakcie procesu rozdrabniania.
EN Combustible fractions (plastics) were sepd. from 3 to be dismantled vehicles and studied for applicability as solid fuel component for cement prodn. The fractions, except for rubber and glass fiber-reinforced elements, met the quality requirements.
Słowa kluczowe
PL paliwa z odpadów   pojazdy wycofane z eksploatacji   gospodarowanie odpadami  
EN fuel from waste   end-of-life vehicles   waste management  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przemysł Chemiczny
Rocznik 2018
Tom T. 97, nr 11
Strony 1929--1933
Opis fizyczny Bibliogr. 24 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Hryb, W.
  • Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska, ul. Konarskiego 18, 44-100 Gliwice, wojciech.hryb@polsl.pl
Bibliografia
[1] Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles: World Motor Vehicle Production by Country and Type, 2016. http://www.oica.net/category/production-statistics, dostęp 21 sierpnia 2018 r.
[2] GUS, Ochrona środowiska, Warszawa 2013-2017.
[3] SAMAR Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego https://www.samar.pl/__/3/3.a/97305/3.sc/11/Stycze%C5%84-2018-takiego-wyniku-jeszcze-nie-by%C5%82o-.html?locale-=pl_PL, dostęp 21 sierpnia 2018 r.
[4] B. Bilitewski, G. Hardtle, K. Marek, Podręcznik gospodarki odpadami, Seidel-Przywecki Sp. z o.o., Warszawa 2003.
[5] T. Li, D. Yu, H. Zhang, Waste Manage. 2018, 73, 54.
[6] I. Vermeulen, J. Van Caneghema, C. Blocka Baeyens, C. Vandecasteele, J. Hazard. Mater. 2011, 190, 8.
[7] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, Dz.Urz. UE L 269, 21/10/2000.
[8] Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, Dz.U. 2005, nr 25, poz. 202, z późn. zm.
[9] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz.U. 2013, poz. 21.
[10] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2010 r. w sprawie obliczania poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, Dz.U. 2010, nr 202, poz. 1340.
[11] Uchwała nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022, MP 2016, poz. 784.
[12] A. Merkisz-Guranowska, Ocena skutków regulacji prawnych wynikających z nowelizacji Ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych Zakład Pojazdów Samochodowych i Transportu Drogowego, Raport dla FORS, Poznań 2013.
[13] W. Hryb, Przem. Chem. 2016, 95, nr 8, 1479.
[14] G. Mancini, R. Tamma, P. Viotti, Waste Manage. 2010, 30, 1670.
[15] H.S. Tai, C.M. Liu, Y.J. Wu, J. Hazard. Mater. 2007, 142, 305.
[16] O. Hjelmar, M. Wahlström, M.T. Andersson, J. Laine-Ylijoki, E. Wadstein, T. Rihm, Treatment methods for waste to be landfilled, Nordic Council of Ministers, Copenhagen 2009.
[17] N. Kobyashi, Y. Itaya, G. Piao, S. Mori, M. Kondo, M. Hamai, Powder Technol. 2005, 151, 87.
[18] S.C. Saxena, N.S. Rao, A. Rehmat, M.C. Mensinger, Energy 1995, 20, 877.
[19] M. Zolezzi, C. Nicolella, S. Ferrara, C. Lacobucci, M. Rovatti, Waste Manage. 2004, 24, 691.
[20] M. Osada, N. Tanigaki, S. Takahashi, S. Sakai, J. Material Cycles Waste Manage. 2008, 10, 93.
[21] BUWAL, The Federal Office for Environment, Forest and Landscape of Switzerland regulates the use of wastes in cement kilns by guideline which gives advanced specifications, Berno 1998.
[22] L. Morselli, A. Saniti, F. Passarini, I. Vassura, Waste Manage. 2010, 30, 2228.
[23] M. Edo, I. Aracil, R. Font, M. Anzano, A. Fullana, E. Collina, J. Hazard. Mater. 2013, 260, 819.
[24] https://www.stenarecycling.pl/zrownowazony-recykling/wspolpraca-z-klientami/odpady-z-pojazdow-ktore-staj-si-wysokiej-jakoci-paliwem, dostęp 21 sierpnia 2018 r.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-489c986b-b0af-4b45-8074-ff302956a144
Identyfikatory
DOI 10.15199/62.2018.11.23