Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-4887facf-11bd-4efc-9388-49f266d3a1f2

Czasopismo

Forum Eksploatatora

Tytuł artykułu

Rolnicze wykorzystanie osadów z komunalnych oczyszczalni ścieków na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego: możliwości i bariery

Autorzy Janczukowicz, W.  Pesta, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zagospodarowanie osadów ściekowych fest obecnie najpoważniejszym problemem w większości oczyszczalni ścieków. W Polsce najbardziej ekologicznie i ekonomicznie uzasadnionym sposobem wykorzystania osadów wydaje się być zastosowanie ich w rolnictwie. Zwłaszcza na tych terenach, gdzie udział ścieków przemysłowych w ściekach komunalnych jest znikomy. Niestety w wielu miejscach jest to niemożliwe ze względu na jakość osadów oraz z powodu ograniczeń środowiskowych (np. odczyn gleby).
Słowa kluczowe
PL osady ściekowe   komunalna oczyszczalnia ścieków   gospodarka osadowa  
EN sewage sludge   sewage sludge management   municipal sewage treatment plant  
Wydawca Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o. o.
Czasopismo Forum Eksploatatora
Rocznik 2006
Tom Nr 2 (23)
Strony 26--28
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., tab.
Twórcy
autor Janczukowicz, W.
  • Katedra Inżynierii Ochrony Środowiska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
autor Pesta, J.
  • Katedra Inżynierii Ochrony Środowiska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
1. Oleszkiewicz J., Gospodarka osadami ściekowymi, Poradnik decydenta, LEM s.c., Kraków 1998.
2. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zmianami)
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 01.08.2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 134, poz. 1140)
4. Bruce A. M., Sewage sludge stabilization and disinfection, WEF, 1984
5. U.S. Environmental Protection Agency, 40 CFR Part 257, Criteria for classification of solid waste disposal facilities and practices, Federal Register 44 (179): 1979.
6. Bień J. B. Osady ściekowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2002.
7. Plan gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007- 2010, Olsztyn, 2003
8. Raport o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2004 roku, Praca zbiorowa, pod kierunkiem Z. W. Krajewskie go, WIOŚ w Olsztynie, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Olsztyn, 2005.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-4887facf-11bd-4efc-9388-49f266d3a1f2
Identyfikatory