Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-4884b92b-74bd-4f21-a09e-64126970b87d

Czasopismo

Przegląd Budowlany

Tytuł artykułu

Zastosowanie modelu materiałowego do optymalizacji składu zaprawy cementowej z dodatkiem odpadu z produkcji bieli tytanowej

Autorzy Chyliński, F.  Łukowski, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono statystyczną metodę optymalizacji składu zaprawy z dodatkiem nowego odpadu w oparciu o model materiałowy kompozytu. Aby móc wykorzystać metodę modelowania, konieczne było uprzednie zgromadzenie niezbędnych danych wejściowych. W tym celu wykonano szereg badań wybranych cech użytkowych zapraw o ustalonym składzie. Jako zmienne przyjęto zawartość odpadu w spoiwie oraz stosunek wodno-spoiwowy. Wykorzystano statystyczne metody planowania eksperymentu w celu ograniczenia ilości wykonywanych próbek zapraw do badań. Uzyskany model materiałowy zaprawy cementowej zawierającej dodatek odpadu umożliwił wyznaczenie uogólnionej funkcji użyteczności, która posłużyła do otrzymania optymalnej zawartości odpadu w zaprawie. Niniejszy artykuł prezentuje również wyniki porównania wartości cech użytkowych optymalnego składu zaprawy wyznaczone z modelu oraz uzyskane z badań weryfikacyjnych.
Słowa kluczowe
PL wykorzystanie odpadów   TiO2   proces produkcji   szlam poprodukcyjny   zaprawa cementowa   modyfikator   zawartość dodatku   optymalizacja   planowanie eksperymentu   model materiałowy  
EN waste utilization   TiO2   production process   mud   cement mortar   modificator   additive content   optimization   experiment planning   material model  
Wydawca Zarząd Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
Czasopismo Przegląd Budowlany
Rocznik 2017
Tom R. 88, nr 10
Strony 45--49
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., il., tab.
Twórcy
autor Chyliński, F.
  • Instytut Techniki Budowlanej
autor Łukowski, P.
  • Politechnika Warszawska
Bibliografia
[1] Chyliński F., Babińska J., Łukowski P., Wykorzystanie odpadu z produkcji bieli tytanowej jako dodatku do kompozytów cementowych, XXII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Techniczna Ekologia a Budownictwo 2015
[2] Czarnecki L., Więcławski R., Możliwości wykorzystania popiołów lotnych w budownictwie, Materiały Budowlane 9/2005
[3] Konkol J., Prokopski G., Optymalizacja wielokryterialna składu betonów zwykłych z uwzględnieniem parametrów wytrzymałościowych i strukturalnych, Przegląd Budowlany 2/2006
[4] Czarnecki L., Sokołowska J.J., Optimization of Polymer-Cement Coating Composition using Material Model, Key Engineering Materials, tom 466 (2011), str. 191–199
[5] Konkol J., Wprowadzenie do praktycznego planowania eksperymentu, StatSoft Polska, 2008
[6] Łukowski P., Rola polimerów w kształtowaniu właściwości spoiw i kompozytów polimerowo-cementowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2008
[7] Bobrowicz J., Chyliński F., The influence of ilmenite MUD waste on the hydration process of Portland cement; Journal of Thermal Analysis and Calorymetry Published online 13 czerwca 2016
[8] Chyliński F., Łukowski P., Zagospodarowanie uciążliwego odpadu przemysłowego z produkcji bieli tytanowej jako substytutu części spoiwa w kompozytach cementowych, Materiały Budowlane 10/2016
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-4884b92b-74bd-4f21-a09e-64126970b87d
Identyfikatory