PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Art. 163 Kodeksu Karnego w opiniach biegłych z zakresu pożarnictwa

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Autorzy przedstawiają sposób rozumienia pojęć „pożar”, „wiele osób” i „mienie w wielkich rozmiarach” przez pryzmat literatury prawniczej i orzecznictwa. Podane zostały szczegółowe interpretacje określeń „pożar”, „wiele osób” i „mienie w wielkich rozmiarach”, co pozwala na wyciagnięcie wniosku, że ocena kwalifikacji prawnej leży po stronie organu procesowego, który powinien przy ostatecznej ocenie kwalifikacji czynu ściśle współpracować z biegłym podpierając się jego ukierunkowaną i fachową wiedzą.
EN
The paper is research limit of the way of comprehend notions „fire”, „a lot of people” and „great magnitude of property” arise from judical verdicts and comments of lawyers. Presented above in article interpretations enable drawing a conclusion that finall settelment of occurance of fire is within the competence of courts and public prosecutor. Assess of legal qualification should be joint action for lawyers and experts, however experts should only help in assessment by using their master hand’s knowlege.
Twórcy
autor
 • Zakład-Laboratorium Badań Chemicznych i Pożarowych CNBOP
 • Zakład-Laboratorium Badań Chemicznych i Pożarowych CNBOP
Bibliografia
 • 1. Buchała K., Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, pod red. A. Zolla, t. 2, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 1999
 • 2. Kulesza J. Glosa do wyroku SA w Lublinie z dnia 8 października 1998 r., (sygn. II AKa 133/98. Prokuratura i Prawo 1999 r., Nr 11-12/15); Prokuratura i Prawo 2000/9/77
 • 3. Marek A.: Komentarz do Kodeksu Karnego, Część szczególna, wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2000
 • 4. Młynarczyk Z., Glosa do Wyrok SN z 13.5.1971 r., IV KR 68/71, OSPiKA 1972, Nr 7-8
 • 5. O. Górniok, S. Hoc, S. M. Przyjemski, Kodeks karny. Komentarz, t. III, Arche, Gdańsk 1999
 • 6. Postanowienie SA w Katowicach z dnia 02 grudnia 1998 r., sygn. II AKz 336/98, OSA 1999/7-8/50
 • 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, Dz. U. Nr 111, poz. 1311 z późn. zm.
 • 8. Sawicki T., Przestępstwo sprowadzenia pożaru, Prokuratura i Prawo Nr 6 z 2000 r.
 • 9. Uchwała SN z dnia 19 lutego 2003 r., sygn. I KZP 49/02, OSNKW 2003/3-4/24
 • 10. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny, Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.
 • 11. Wąsek A., Kodeks Karny, Część szczególna, tom I, Komentarz do artykułów 117-221, C.H. Beck, Warszawa 2006
 • 12. Wojciechowski J., Kodeks karny – Komentarz
 • 13. Wyrok SA Rzeszów z dnia 3 VIII 1993 r., I akr 69/93, OSA 1994, nr 3, poz.13
 • 14. Wyrok SA w Katowicach z dnia 18 października 2001 r., sygn. II AKa 372/01, Prokuratura i Prawo 2002, Nr 7-8, poz. 28,
 • 15. Wyrok SA w Krakowie z dnia 14 października 1998 r., sygn. II AKa 198/98, Prokuratura i Prawo 1999 r. Nr 4/18
 • 16. Wyrok SA w Krakowie z dnia 23 marca 2000 r., II AKa 28/00, KZS 2000/4/39
 • 17. Wyrok SA w Lublinie z dnia 02 lutego 2004 r., II Aka 421/03, Prokuratura i Prawo 2004, Nr 11-12/24
 • 18. Wyrok SA w Lublinie z dnia 02 luty 2004 r., sygn. II Aka 407/03, Prokuratura i Prawo 2004, Nr 11-12/23
 • 19. Wyrok SA w Lublinie z dnia 08 października 1998 r., sygn. II AKa 133/98, Prokuratura i Prawo 1999 r., Nr 11-12/15; glosa aprobująca Kulesza J. Prokuratura i Prawo 2000 r., Nr 9/77
 • 20. Wyrok SA w Lublinie z dnia 29 października 1998 r., II AKa 110/98, Biuletyn orz. S.A. w Lublinie, 1999/1/5
 • 21. Wyrok SA w Warszawie z dnia 13 października 1998 r., sygn. II AKa 316/98, Prokuratura i Prawo 1999 r., Nr 11-12/14
 • 22. Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 24 maja 2000 r., sygn. II AKa 149/00, OSA 2000/11-12/78
 • 23. Wyrok SN z 11.12.1978 r., II KR 269/78, OSNKW 1979, Nr 5, poz. 55; Wyrok SN z 8.6.1971 r., V KRN 374/72, OSNPG 1972,Nr 6, poz. 67, Wyrok SN z 5.10.1973 r., II KR117/73,OSNPG 1974 r., Nr 3-4, poz.41
 • 24. Wyrok SN z 13.2.1978 r., IV KR 18/78, OSNPG 1978, Nr 7, poz.80; Bafia i in.
 • 25. Wyrok SN z 19.4.1973 r., III KR 50/73
 • 26. Wyrok SN z 22.2.1933 r., 3K 28/33, Zb. Orz. SN1933, poz.149
 • 27. Wyrok SN z 28.3.1973 r., III KR 22/73, OSNPG 1973, Nr 3-4, poz. 41
 • 28. Wyrok SN z dnia 8 października 1985 r., III KR 348/85, OSNG z 1985 r. nr 4, poz.49
 • 29. Zabłocki S., Wypych P., Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych w Sprawach Karnych, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002
 • 30. Zoll A. (red.): Kodeks Karny – Komentarz, tom II, wydanie II, Zakamycze, Kraków 2006
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-48033e67-f5c8-4356-b77c-3232203a5394
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.