Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-47e5a19a-011e-428e-b7c6-db9494b6f738

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Kształtowanie właściwości wibroizolacyjnych układu zawieszenia siedziska stosowanego do ochrony operatorów maszyn roboczych przed drganiami w poziomym kierunku oddziaływania

Autorzy Maciejewski, I.  Krzyżyński, T.  Markiewicz, W.  Szczurowski, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Shaping the vibro-isolation properties of seat suspension system used for protection of working machine operators against vibration in horizontal direction
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono problematykę doboru właściwości wibroizolacyjnych układu zawieszenia siedziska stosowanego do ochrony operatorów maszyn roboczych przed drganiami w jednym z poziomych kierunków oddziaływania. Zaproponowano procedurę optymalizacyjną, która zapewnia znalezienie zestawu rozwiązań kompromisowych, a przez to umożliwia dostosowanie właściwości wibroizolacyjnych układu zawieszenia siedziska do indywidualnych potrzeb operatorów maszyn roboczych. W celu znalezienia najmniejszych wartości przeciwstawnych kryteriów wibroizolacji minimalizowano współczynnik przenoszenia drgań jako kryterium nadrzędne, natomiast maksymalne przemieszczenia układu zawieszenia przeniesiono do ograniczenia nierównościowego. Za zmienne decyzyjne wybrano takie parametry modeli opisujących działanie układu, dzięki którym możliwa jest zmiana charakterystyk pracy zawieszenia siedziska.
EN The paper deals with a selection process of the vibro-isolation properties of horizontal seat suspension used for protection of the working machine operators against vibration. The proposed optimisation procedure is employed in order to find a set of the compromising solutions and there-fore allows to adjust the vibro-isolation properties of seat suspension system for the individual requirements of working machine operators. For the purpose of finding the lowest values of opposing criteria, the transmissibility factor is chosen as primary criterion and the suspension travel is transferred to non-linear inequality constraint. The decision variables are defined as the model parameters that enable to change the system characteristics of seat suspension.
Słowa kluczowe
PL układ zawieszenia   właściwości wibroizolacyjne   siedzisko  
EN hitch   vibro-isolation properties   seat  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 1018--1023
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., rys., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Maciejewski, I.
  • Katedra Mechatroniki i Mechaniki Stosowanej, Wydział Technologii i Edukacji, Politechnika Koszalińska
autor Krzyżyński, T.
  • Katedra Mechatroniki i Mechaniki Stosowanej, Wydział Technologii i Edukacji, Politechnika Koszalińska
autor Markiewicz, W.
  • Wydział Mechaniczny, Politechnika Koszalińska
autor Szczurowski, K.
  • Instytut Pojazdów, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, Politechnika Warszawska
Bibliografia
1. International Organization for Standardization, Earth-moving machinery - Laboratory evaluation of operator seat vibration (2000), ISO 7096, Genewa.
2. Kowal J., Pluta J., Konieczny J., Energy recovering in active vibration isolation system - Results of experimental research (2008), Journal of Vibration and Control 14, pp. 1075-1088.
3. Konieczny J., Kowal J., Rączka W., Optimal Control of Slow-Active Vehicle Suspension - Results of Experimental Data (2013), Journal of Low Frequency Noise Vibration and Active Control 32, pp. 99-116.
4. Preumont A., Vibration Control of Active Structures An Introduction (2002), Kluwer Academic Publishers, London.
5. Maciejewski I., Meyer L., Krzyzynski T., Modelling and multicriteria optimisation of passive seat suspension vibro-isolating properties (2009), Journal of Sound and Vibration 324, pp. 520-538.
6. Segla S., Trisovic N., Modeling and optimization of passive seat Suspension (2013), American Journal of Mechanical Engineering 1(7), pp. 407-411.
7. Stein G.J., Zahoransky R., Gunston T.P., Burstrom L., Meyer L., Modelling and simulation of a fore-and-aft driver's seat suspension system with road excitation (2008), International Journal of Industrial Ergonomics 38, pp. 396-409.
8. Bluthner R., Hinz H., Menzel G, Schust M., Seidel H., On the significance of body mass and vibration magnitude for acceleration transmission of vibration through seats with horizontal suspensions (2006), Journal of Sound and Vibration 298, pp. 627–637.
9. Fleury G., Mistrot P., Numerical assessment of fore-and-aft suspension performance to reduce whole-body vibration of wheel loader drivers (2006), Journal of Sound and Vibration 298, pp. 672-687.
10. Stein G.J, Muka P., Chmurny R., Hinz B., Bluthner R., Measurement and modelling of x-direction apparent mass of the seated human body - cushioned seat system (2007), Journal of Biomechanics 40, pp. 1493-1503.
11. Maciejewski I., Kiczkowiak T., Krzyzynski T., Application of the Pareto-optimal approach for selecting dynamic characteristics of seat suspension systems (2011), Vehicle System Dynamics 49(12), pp. 1929-1950.
12. Bogacki P., Shampine L. F., A 3(2) pair of Runge - Kutta formulas (1989), Applied Mathematics Letters 2(4), pp. 321-325.
13. International Organization for Standardization, Mechanical vibration and shock - Evolution of human exposure to whole body vibration (1997), ISO-2631, Genewa.
14. Marler R.T, Arora J.S., Survey of multi-objective optimization methods for engineering (2004), Structural and Multidisciplinary Optimization 26, pp. 369-395.
15. Elleithy K. (ed.), Innovations and Advanced Techniques in Systems, Computing Sciences and Software Engineering (2008), Springer Science+Business Media.
16. Directive 2002/44/EC of the European Parliament and of the Council, On the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents - vibration (2002), Official Journal of the European Communities, pp. 13-18.
Uwagi
PL Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/B/ST8/03881.
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-47e5a19a-011e-428e-b7c6-db9494b6f738
Identyfikatory