Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-47d38433-71f0-4125-b4e0-bb55f3ef01a4

Czasopismo

Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej

Tytuł artykułu

Chłodzenie wyparne jako alternatywna metoda chłodzenia powietrza w klimatyzacji – podstawy termodynamiczne

Autorzy Dąbrowski, P.  Mikielewicz, D. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Evaporative cooling as alternative method for air processing in air-conditioning - fundamentals
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono podstawy termodynamiczne chłodzenia wyparnego. Omówiono cztery sposoby realizacji takiego procesu, tj. poprzez chłodzenie bezpośrednie, pośrednie, metodę hybrydową (pośrednią/bezpośrednią) oraz metodą mieszaną, która łączy chłodzenie wyparne z tradycyjnymi metodami sprężarkowymi. Przedstawiono rozważania związane z zapotrzebowaniem na wodę dla poszczególnych rodzajów chłodzenia, jak również oszacowano skutki ekologiczne zastosowania urządzeń wyparnych, wykazując w ten sposób korzystne efekty środowiskowe wynikające z zastosowania tego rozwiązania.
EN In the paper presented have been thermodynamic foundations of evaporative cooling. There have been discussed four ways of realization of such process, i.e. by direct cooling, indirect cooling, hybrid method (direct/indirect) and the mixed method, which combines evaporative cooling with traditional compressor-based systems. There have been also presented considerations related to demand for water for specific evaporative systems as well as the ecological consequences of application of such systems have been pointed out proving the positive environmental effects stemming from use of these systems.
Słowa kluczowe
PL chłodzenie wyparne   klimatyzacja   chłodzenie powietrza  
EN evaporative cooling   air-conditioning   air cooling  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
Rocznik 2016
Tom R. 51, nr 7-8
Strony 36--43
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Dąbrowski, P.
  • Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej
autor Mikielewicz, D.
  • Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej
Bibliografia
[1] Bhatia A.: Principles of Evaporative Cooling System. PDH Course M231. 2012
[2] http://www.klimatvzator.net.pl/component/content/article/56-produkty/92-klimatyzator-split.html
[3] Azhar K. M.: Experimental Performance of Two -stage Evaporating Cooling System. „Scholars Journal of Engineering and Technology" 2013
[4] American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, "ASHRAE Handbook- Fundamentals (SI)". 2009
[5] OXYCOM FRESH AIR BV "Water As A Refrigerant". 24.04.2015
[6] http://www.termo-schiessl.pl/download. php?s=1&id=411
[7] California Energy Commission - PIER, "Environmental Aspects of Advanced Generation in California". 2009
[8] U.S. Energy Information Administration, "How much carbon dioxide is produced per kilowat-thour when generating electricity with fossil fuels?" 2015
[9] DESWARE, "Encyclopedia of Desalination and Water Resources: Energy Requirements of Desalination Processes"
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-47d38433-71f0-4125-b4e0-bb55f3ef01a4
Identyfikatory
DOI 10.15199/8.2016.7-8.3