PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Uogólnienie transformacji Galileusza

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Generalization of Galilean transformation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wstęp i cel: W artykule wyprowadzona została uogólniona transformacja Galileusza. W ten sposób wykazane zostało, że nieprawdą jest, że z eksperymentów Michelson’a-Morley’a oraz Kennedy’ego-Thorndike’a wynika, że nie istnieje uniwersalny układ odniesienia oraz, że prędkość światła w próżni jest stała. Rozumowanie przedstawione w artykule opiera się na spostrzeżeniu, że nigdy nie zmierzono dokładnie prędkości światła w jedną stronę. We wszystkich dokładnych eksperymentach laboratoryjnych mierzono jedynie, podobnie jak w eksperymencie Michelson’a-Morley’a, średnią prędkość światła przebywającego drogę po trajektorii zamkniętej. Dlatego założenie o stałej prędkości światła w próżni (prędkości chwilowej) przyjęte w Szczególnej Teorii Względności nie ma ścisłego uzasadnienia eksperymentalnego. Materiał i metody: Matematyczne wyprowadzenie. Wyniki: Uzyskana transformacja jest podstawą wyprowadzenia nowej teorii fizycznej, którą nazwaliśmy Szczególną Teorią Eteru. Uogólnioną transformację Galileusza można wyrazić od prędkości względnych lub od parametru δ(v). Na podstawie wniosków wynikających z eksperymentu Michelson’a-Morley’a oraz Kennedy’ego-Thorndike’a wyznaczony został parametr δ(v). Dzięki temu transformacja przyjmuje szczególną postać, która jest zgodna z eksperymentami, w których mierzono prędkość światła. Na podstawie otrzymanej transformacji wyznaczone zostały wzory na sumowanie prędkości oraz prędkość względną. Cały artykuł zawiera tylko oryginalne badania prowadzone przez jego autorów. Wniosek: Transformację Galileusza można uogólnić. Pozwala to na wyjaśnienie wyników eksperymentów Michelson’a-Morley’a oraz Kennedy’ego-Thorndike’a przy pomocy teorii z uniwersalnym układem odniesienia. Nie jest prawdą, że Szczególna Teoria Względności jest jedyną teorią, która wyjaśnia wyniki eksperymentów ze światłem.
EN
Introduction and aim: In the article generalized transformation of Galileo was derived. In this way, it has been shown that it is untrue that Michelson-Morley and Kennedy-Thorndike's experiments show that there is no universal reference system and that the speed of light in the vacuum is constant. The reasoning presented in this article is based on the perception that the speed of light in one direction has never been precisely measured. In all accurate laboratory experiments, only the average speed of the light traveling the closed trajectory was measured, as in the Michelson-Morley experiment. Therefore, the assumption of the constant velocity of light in vacuum (instantaneous velocity) adopted in the Special Theory of Relativity does not have strict experimental justification. Material and methods: Mathematical derivation. Results: The obtained transformation is the basis for the derivation of a new physical theory, which we have called the Special Theory of Ether. The generalized of Galilean transformation can be expressed by the relative velocities or by the parameter δ(v). Based on the conclusions of the Michelson-Morley and Kennedy-Thorndike experiments, the parameter δ(v) was determined. This allows the transformation to take on a special form, which is consistent with experiments in which the speed of light is measured. On the basis of the resulting transformation, formula for adding speed and formula for relative velocity were also determined. The entire article contains only original research conducted by its authors. Conclusion: The transformation of Galileo can be generalized. This allows us to clarify the results of Michelson-Morley and Kennedy-Thorndike experiments using the theory with of universal frame of reference. It is not true that the Special Theory of Relativity is the only theory that explains the results of experiments with light.
Rocznik
Tom
Strony
115--132
Opis fizyczny
Bibliogr. 13 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor
 • Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania, Katedra Metod Ilościowych
Bibliografia
 • [1] Kennedy Roy J., Thorndike Edward M.: Experimental Establishment of the Relativity of Time. „Physical Review”, 1932, 42 (3), pp. 400-418.
 • [2] Mansouri Reza, Sexl Roman U.: A Test Theory of Special Relativity: I. Simultaneity and Clock Synchronization. General Relativity and Gravitation, 1977, Vol. 8, No. 7, pp. 497-513.
 • [3] Michelson Albert A., Morley Edward W.: On the relative motion of the earth and the luminiferous ether. Am. J. Sci., 1887, Nr 34, pp. 333-345.
 • [4] Nagel Moritz, Parker Stephen R., Kovalchuk Evgeny V., Stanwix Paul L., Hartnett John G., Ivanov Eugene N., Peters Achim, Tobar Michael E.: Direct terrestrial test of Lorentz symmetry in electrodynamics to 10-18. Nature Communications, 2015, Nr 6, Article number: 8174, pp. 1-6.
 • [5] Smoot George F.: Anizotropie kosmicznego mikrofalowego promieniowania tła: ich odkrycie i wykorzystanie (w języku polskim). Postępy Fizyki, 2008, Tom 59, Zeszyt 2, s. 52-79. Smoot George F.: Nobel Lecture: Cosmic microwave background radiation anisotropies: Their discovery and utilization (w języku angielskim). Reviews of Modern Physics, 2007, Volume 79, pp. 1349-1379. Смут Джордж Ф.: Анизотропия реликтового излучения: открытие и научное значение (w języku rosyjskim). Успехи Физических Наук, 2007, Том 177, № 12, стр. 1294-1317.
 • [6] Szostek K., Szostek R.: Szczególna Teoria Eteru (w języku polskim). Wyd. Amelia, Rzeszów 2015, s. 1-250, ISBN 978-83-63359-77-5 (www.ste.com.pl). Szostek K., Szostek R.: Special Theory of Ether (w języku angielskim). Publishing House Amelia, Rzeszow 2015, pp. 1-250, ISBN 978-83-63359-81-2 (www.ste.com.pl).
 • [7] Szostek K., Szostek R.: The Geometric Derivation of the Transformation of Time and Position Coordinates in STE. IOSR Journal of Applied Physics (IOSR-JAP), 2016, Volume 8, Issue 4, Version III, pp. 22-30.
 • [8] Szostek K., Szostek R.: Выделенная в космологии система отсчета и возможная модификация преобразований Лоренца (w języku rosyjskim: Wyróżniony w kosmologii układ odniesienia i możliwa modyfikacja transformacji Lorentza). Ученые Записки Физического Факультета МГУ (Notatki Naukowe Uniwersytetu Moskiewskiego Państwowego Wydziału Fizyki), 2017, № 2, 172102, стр. 1-8.
 • [9] Szostek K., Szostek R.: The Explanation of the Michelson-Morley Experiment Results by Means Universal Frame of Reference (w języku angielskim: Wyjaśnienie wyników eksperymentu Michelsona-Morleya przy pomocy uniwersalnego układu odniesienia), Journal of Modern Physics, 2017, Vol. 8, No. 11, pp. 1868-1883, ISSN 2153-1196.
 • [10] Szostek K., Szostek R.: Wyjaśnienie wyników eksperymentu Michelsona-Morleya teorią z eterem, Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie, 2017, 3 (57), s. 87-106, ISSN 1897-2500.
 • [11] Szostek K., Szostek R.: Derivation of Transformation and One-Way Speed of Light in Kinematics of Special Theory of Ether (w języku angielskim: Wyprowadzenie transformacji oraz jednokierunkowej prędkości światła w kinematyce Szczególnej Teorii Eteru), American Journal of Modern Physics, 2017, Volume 6, Issue 6, pp. 140-147, ISSN: 2326-8867.
 • [12] Szostek K., Szostek R.: Wyprowadzenie ogólnej postaci kinematyki z uniwersalnym układem odniesienia (w języku polskim). viXra 2017, www.vixra.org/abs/1704.0104 (dostęp, 23.08.2017). Szostek K., Szostek R.: The Derivation of the General Form of Kinematics with the Universal Reference System (w języku angielskim). viXra 2017, www.vixra.org/abs/1704.0105 (dostęp, 23.08.2017).
 • [13] Tangherlini Frank R.: The Velocity of Light in Uniformly Moving Frame. The Abraham Zelmanov Journal, 2009, Vol. 2 (reprint A Dissertation, Stanford University, 1958.
Uwagi
Opracowanie w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-47b724d7-6d8e-4c81-9503-d2ae70144008
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.