Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-47619bbf-50f0-4621-be15-aa28a92e52ae

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Praktyka wdrażania innowacji na przykładzie komunikacji zbiorowej w wybranych miastach

Autorzy Grad, B.  Ferensztajn-Galardos, W.  Krajewska, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Practice implementation of innovation in the example of public transport in selected cities
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiona został praktyka wdrażania innowacji w modelach organizacji i zarządzania komunikacją zbiorową. Przedstawiono zasady Karty Miejskiej jako istotnego elementu rozwoju nowoczesnych rozwiązań zarządczych stosowanych w sferze usług publicznych, tj.: komunikacji zbiorowej. W części pierwszej przedstawiono wybrane zagadnienia teoretyczne dotyczące innowacji w kontekście ich znaczenia dla funkcjonowania i rozwoju komunikacji zbiorowej. Przedmiotem rozważań ujętych w drugiej części artykułu jest analiza porównawcza rozwiązań innowacyjnych stosowanych w komunikacji zbiorowej przez wybrane samorządy miast w Polsce.
EN Paper discussed the practice of innovation in models of organization and management by public transport. The principles of the Charter of the City as an essential element of the development of modern management solutions used in the area of public services, ie .: public transport. The first part presented selected theoretical issues on innovation in the context of their importance for the functioning and development of public transport. The subject of the considerations contained in the second part of the article was a comparative analysis of innovative solutions used in public transport by selected cities governments in Poland.
Słowa kluczowe
PL komunikacja miejska   komunikacja zbiorowa   zarządzanie komunikacją   wdrażanie innowacji   karta miejska   bilet elektroniczny   elektroniczna legitymacja studencka (ELS)  
EN public transport   urban transport   communication management   implementation of innovations   city card   electronic ticket  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 1757--1761
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Grad, B.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki, Instytut Systemów Transportowych i Elektrotechniki, Zakład Logistyki i Marketingu, b.grad@uthrad.pl
autor Ferensztajn-Galardos, W.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki, Instytut Systemów Transportowych i Elektrotechniki, Zakład Logistyki i Marketingu, e.ferensztajn@uthrad.pl
autor Krajewska, R.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki, Instytut Systemów Transportowych i Elektrotechniki, Zakład Logistyki i Marketingu, r.krajewska@uthrad.pl
Bibliografia
1. Duczkowska-Piasecka M. (red.), Poniatowska-Jaksch M., Duczkowska-Małysz K., Model biznesu – Nowe myślenie strategiczne, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2013.
2. Grad B., Ferensztajn-Galardos E., Krajewska R.: Innowacyjne rozwiązania w miejskim transporcie zbiorowym na przykładzie miasta Radomia, Transport Miejski i Regionalny, Nr 3/2013.
3. Grad B., Ferensztajn - Galardos E., Krajewska R., Karta miejska jako innowacyjne narzędzie zarządzania w komunikacji zbiorowej na przykładzie Radomia, Autobusy. Technika, eksploatacja, systemy transportowe, nr 3/2013.
4. Janasz W. (red.), Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2005.
5. Łobejko S. (red.), Praktyka wdrażania innowacji w firmach sukcesu Mazowsza, Opracowanie merytoryczne, MSODI, Mazowiecka Sieć Innowacji, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Warszawa 2013.
6. Polityka Transportowa Państwa na lata 2006-2025.
7. www.mzdik.pl
8. www.kkm.krakow.pl
9. www.ztm.gda.pl
10. www.ztm.waw.pl
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-47619bbf-50f0-4621-be15-aa28a92e52ae
Identyfikatory