Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-4741a134-d5f8-422d-a0af-f7f8ebc459cb

Czasopismo

Technologia Wody

Tytuł artykułu

Jakie zmiany w polskim prawodawstwie wymusi nowa dyrektywa w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Autorzy Zimoch, I.  Mulik, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Proces legislacyjny związany z rewizją dyrektywy 98/83/WE w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi1 (DWD) dobiega końca. Po 20 latach dyrektywa doczeka się istotnych zmian związanych z koniecznością dostosowania jej do najnowszej wiedzy naukowej, związanej z zagrożeniami zdrowotnymi przenoszonymi drogą wodną, w tym m.in. do wartości parametrycznych2 przedstawionych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w Wytycznych dotyczących jakości wody do picia3. W rewizji uwzględniono także najnowszą wiedzę dotyczącą występowania w wodzie związków perfluorowanych4, jak i pozostałości farmaceutyków, związków endokrynnie czynnych czy mikroplastiku, stanowiących istotne zagrożenia dla zdrowia konsumenta wody. Ponadto, dyrektywa po raz pierwszy wychodzi poza regulacje dotyczące samej jakości wody, odnosząc się także do prawa i dostępu do wody oraz sposobu informowania konsumentów. Wynika to z przyjętej przez parlament Europejski (PE) rezolucji5, będącej odpowiedzią na pierwszą europejską inicjatywę obywatelską Woda jest prawem człowieka (R2W).
Słowa kluczowe
PL zagadnienia prawne   jakość wody   woda do spożycia przez ludzi  
EN legal issues   water quality   water for human consumption  
Wydawca Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o. o.
Czasopismo Technologia Wody
Rocznik 2018
Tom Nr 6 (62)
Strony 82--86
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz.
Twórcy
autor Zimoch, I.
autor Mulik, B.
  • Wodociągowo-Ciepłownicza Spółka z o.o „COWiK” w Bartoszycach
Bibliografia
1. Dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. UE – L 330 z 5.12.1998 r.).
2. Wartości, poniżej której liczba mikroorganizmów oraz zawartość substancji chemicznych (przy założeniu spożywania wody przez 70 lat) nie stanowi zagrożenia dla zdrowia, ustanawianych z wysokim wskaźnikiem ostrożności.
3. Wytyczne dotyczące jakości wody do picia, Czwarta edycja WHO 2011 wraz z dodatkiem z 2017 roku – http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/254637/1/9789241549950-eng.pdf?ua=1 (20.01.2018 r.).
4. Toxicological Profile for Perfluoroalkyls – Draft for Public Commen; U.S. Departament of Health and Human Services, Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ASTDR).
5. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 września 2015 r. w sprawie dalszych działań w następstwie europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Right2Water” (2014/2239(INI)).
6. Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch, (Trinkwasserverordnung – TrinkwV); Federalny Dz. U. I p. 453 ze zmianami.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-4741a134-d5f8-422d-a0af-f7f8ebc459cb
Identyfikatory